Oznanila za 11. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. (Jn 3,17.19–21)

BESEDA O BESEDI

BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN Jn 3,14–20

Na začetku današnjega evangelija stoji nenavaden stavek: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje.« Ta stavek spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, ampak tudi na pripoved o prvem človeku v raju. Tudi tam se omenja kača, ki je visela z drevesa in s svojo zvito logiko preslepila človeka. Vanj je zasejala dvom o Božji dobroti. Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu nalaga le bremena in mu ne privošči sreče, ki jo sam uživa. Zameglila mu je resnico, laž pa mu je predstavila kot nekaj prepričljivega in osrečujočega. Zaradi te zaslepljenosti ni več prav videl niti Boga niti sebe. Ravno ko je sanjal o tem, kako si bo prilastil življenje, je usodno skrenil s poti življenja. – Proti tej moči laži, ki je človeku zadrgnila zanko in ga oropala življenja, je Bog postavil drugo drevo – drevo križa. On, ki visi na križu, nam odpira zamegljene in zaslepljene oči in nas uči prav gledati. Kdor se namreč ozre nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil svet, »da je dal svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje« (prim Jn 3,16). Kdor se ozira nanj, spozna, da Bog človeku ni nevoščljiv, ampak je brezmejno dober in usmiljen. Kdor gleda na križ, spozna, kaj je resnična ljubezen. A ne gleda le človek, ampak se obenem sreča s pogledom njega, ki je ljubezen. Odslej lahko zaživi v resnici. – Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od zunaj, ali celo nekateri slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot nekaj težavnega, kot kup zapovedi in prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja« nove in nove. Sčasoma se zdi človeku vse skupaj prezahtevno in pretirano. Toda ko se človek zares sreča s Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem vse spremeni. Ničesar več ne doživlja kot neznosno breme, vse postane razumljivo. Kajti v Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne samo vzljubil svet, temveč tudi mene in nobena sila me ne more ločiti od njegove ljubezni. (po: TV Slovenija, Ozare)

4. POSTNA NEDELJA—naslovljeno na vas

75—LETNICA MUČENIŠKE SMRTI IZIDORJA ZAVRŠNIKA
Včeraj, 10. marca je bila ta pomenljiva obletnica daritve življenja za bližnjega, kar je po Kristusovem kriteriju znamenje največje ljubezni: »Večje ljubezni nima nihče kot je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje.« To je tudi najpopolnejša podobnost našemu Odrešeniku, ki je dal svoje življenje iz ljubezni za nas vse. Zato smo lahko Bogu hvaležni, da nam je v našem župljanu in nato tudi našem dušnem pastirju dal takega vzornika. Seveda pa nam ta jubilej sprašuje vest: zakaj smo tako ravnodušni in ne naredimo več za to, da bi v Cerkvi postal zgled velikodušnosti še mnogim. To je v našem času še kako potrebno, ko gre trend v smeri medsebojnega odtujevanja in zagledanosti vase.
Spregledati pa ne smemo tudi gomilskega rojaka župljana duhovnika Janeza Rančigaja, ki se je tudi povzpel na Kalvarijo druge svetovne vojne zaradi zvestobe svojemu poslanstvu.

NOVI TAJNIK MEDŠKOFIJSKEGA ODBORA ZA MLADINO IN DIREKTOR SKAM
S koncem februarja je mag. Tone Česen zaključil svoje delo tajnika Medškofijskega odbora za mladino in duhovnega asistenta ter direktorja kolegija Skupnosti katoliške mladine (SKAM). S 1. marcem je ta mandat nastopil Matevž Mehle, dosedanji župnik na Jesenicah.

VELIKONOČNE VOŠČILNICE
Spoštovani! V nedeljo, 18. marca si boste lahko pred ali po sv. mašah priskrbeli velikonočne voščilnice izpod rok naših veroučencev, ki vam lahko služijo tudi kot spomin.
Pri križu ob cerkvi vas bodo pričakovali otroci s željo, da bi s svojimi prostovoljnimi darovi podprli naše ustvarjalne delavnice.

Naslovljeno na vas

POSEBEN ČAS MILOSTI, DA BI SI OČISTILI SRCA …
Ta čas je postni čas. Čas, ko se naj bi osvobodili sebičnosti in bolj mislili na to kar je večno. Najbolj temeljito generalno čiščenje duše in srca nam omogoča zakrament sprave (z Bogom in ljudmi), najpogosteje imenovan sv. spoved. To je tudi bistveni del priprave na veliko noč, ki ga ne opustimo, če hočemo v polnosti doživeti največji krščanski praznik in s Kristusom vstati v novo življenje. Posebna priložnost za spoved bo prihodnjo nedeljo ko bo od 7. ure naprej pri nas tuj spovednik—misijonar. Skoraj gotovo bo tuj spovdnik tudi med drugo sv. mašo in po njej. Ne preslišimo Božjega klica k spravi in Očetovi ljubezni!

Župnijski misijon v Taboru—od 16. do 25. marca 2018
V Župniji sv. Jurij ob Taboru bo v postnem času misijon, ki ga bo vodil kapucin Primož Kovač (vodil je predzadnji misijon na Gomilskem, sodeloval pa bo tudi kapucin dr. Metod Benedik—oba iz Celja, od koder bo prihajala še sestra redovnica Anna Walaszek. Bogoslužja bodo obe nedelji ob 9. uri, ob delavnikih pa ob 9. in 18. uri razen te prve sobote, ko bo ob 18. uri. Pri mašah bo vedno misijonski govor. Gotovo bi bilo dobro, da bi naš misijon še kaj dopolnili, tudi kaj opuščeno nadomestili, zato lepo vabljeni tudi gomilski župljani.

Radijski misijon 2018 na Radiu Ognjišče- Pošlji Svetega Duha na nas
Začetek v nedeljo, 18. marca ob 11. uri s sveto mašo, ki jo bo v cerkvi na Žalah daroval Alek Zwitter.
Vsak dan osrednji nagovor ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri.
Od ponedeljka do petka bodo ob 8. uri zjutraj Svetovalnice na temo dneva.
Vsak misijonski dan ob 10.15 “Drugi pogled”.
V petek bo spovedni dan.
V soboto ob 9. uri zahvalna sveta maša.

 

MAŠNI NAMENI

NED – 11.3.
4. POSTNA NEDELJA
Benedikt, škof
Nabirka za bogoslovje
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane
10.00 ob spominu na + duhovnika Izidorja Završnika ob 75-letnici smrti in +duhovnika Janeza Rančigaja (v Šentrupertu)

PON – 12.3.
Justina, dev., redovnica
17.00 za vse Sternadove

TOR – 13.3.
Kristina, mučenka
17.00 za +Viktorja in Rozino Jelen in vse Vovkove

SRE – 14.3.
Matilda, kraljica
17.00 za +Marijo Praprotnik –oblet.

ČET – 15.3.
Klemen M. Dvoržak, redovnik
16.00 križev pot za prvoobhajance (v Šentrupertu)
za vse +Petrovčeve
17.00 za +Marijo, Karla Tekavc, v. njune

PET – 16.3.
Hilarij Oglejski, škof
17.00 križev pot: za prvoobhajance-z njimi
za +Andreja Urankarja– oblet

SOB – 17.3.
Patrik, škof, misijonar
17.00 za +Franca –oblet. in Jožefa in vse Čulkove

NED – 18.3. tiha ned.
5. POSTNA NEDELJA-Papeška nedelja
Ciril Jeruzalem., šk., c. u.
7.00 češčenje, spoved –misijonar
7.30 za vse župljane
10.00 za +starše Ano in Vinkota Mahor
Zahvalna pesem, sv. krst

Sestanek cerkvenih ključarjev naše župnije bo ta ponedeljek ob 19.00 uri. Vabljeni.

Sestanek Tajništva ŽPS bo v torek ob 19.30 uri v župnišču. Vabljeni!

Srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Z nami bo gostja ga dr. Polona Vesel Mušič s temo O sv. birmi. Birmanski kandidati in njihovi starši naj se srečanja zagotovo udeležijo, lepo pa vabljeni tudi bodoči botri in vsi župljani. To bo sklepno srečanje v tem ciklusu Verskih srečanj za odrasle.

Dekanijsko srečanje mladih bo v petek ob 19.00 uri v Preboldu. Vabljeni!

Bralci v ned: I. Majda Jelen, Matjaž Rožič II. Robert Natek, Petra Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Jan Juhart, Luka Rožič Plazovnik
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.