Oznanila za 18. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

»Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,1–5)

BESEDA O BESEDI

PRETAKANJE SOKOV Jn 15,1–8

Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo na trti – Kristusu. Stopnje te rasti pa so različne. – Prva stopnja nam je bila podarjena s stvarjenjem. Bivamo, ker nas je hotela »izgovoriti« Beseda, ki je po njej vse nastalo. Ta Beseda je bila tudi življenje, zato živimo. – Na višjo stopnjo smo dvignjeni po učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes in postal človek,« izpovedujemo v obrazcu vere. Omogočeno nam je bilo življenje milosti. – Kar je bilo pri učlovečenju omogočeno, je bilo pri krstu uresničeno. Povezani smo bili s Kristusom, po njem z Očetom in Duhom; kot mladiko nas je vcepil na Božjo trto. Sok nadnaravnega življenja je iz trte – Kristusa – začel pretakati v nas in nas naredil deležne Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. – Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, kadar vse, kar nam je bilo po krstu podeljeno brez naše vednosti, sprejmemo zavestno, hote in premišljeno. Tedaj postane naša vera osebna, poraja se iz prepričanja, hrani se iz osebnega pogovora. Sok, ki se je poprej iz trte – Kristusa – prelival v mladiko – mene – podzavestno in samodejno, se je sedaj pretaka vame ljubezensko in prijateljsko. Kdor se tega zaveda, je poklican, da postane rodovitna trta. Naš čas pričakuje od svojih sinov in hčera, da si natočimo čistega vina. – Mati številne družine je pripovedovala: »Dogajalo se je, da je kateri od otrok postajal vse bolj težek in nemogoč. Čutila sem, kaj mi je storiti: izkazovati mu moram več pozornosti, posvečati več ljubezni in zanj več moliti. Ko sem to storila, se je otrok umiril. Vse je bilo spet dobro.«
Naš čas je v marsičem podoben nemogočemu otroku. Kdor med nami je veren, ve, kaj mu je storiti. (po: F. Cerarju)

 

5. velikonočna nedelja— dan sv. birme

Slovesnost sv. birme pomeni osebne binkošti vsakega birmanca, pa tudi vsega našega občestva. Nanj smo se pripravljali, prosili predvsem za birmance: »Pridi Sveti Duh, napolni njihova srca z ognjem svoje ljubezni. Potrdi jih v veri.« Za vse, ki smo že prejeli ta zakrament, pa smo prosili, naj to praznovanje v nas poživi milost sv. birme, katere obletnico bomo na dan slavili, čeprav ne bo na isti datum v letu.
Na dan birme pa se Bogu zahvaljujemo, da je obdaril 26 naših mladih kristjanov z darovi Svetega Duha. Prosimo pa, da bi ta zaklad ne zakopali, ampak bili zvesti Jezusovi sodelavci in pričevalci. Starši birmancev, njihovi domači, botri in vse občestvo pa naj bi jih s svojim zgledom spodbujali.

Dragi naši slavljenci!
Staš Besednjak, Zala Cizej, Gašper Fišer, Žan Grabnar, Taja Hernaus, Žiga Herodež, Ana Jelen, Nika Jelen, Jan Juhart, David Kolar, Davor Kolar, Jure Korošec, Tamara Kosem, Karin Kugler, Aljaž Lončar, Paskal Mojzeš, Miha Podbegar, Anja Puckmeister, Urša Rakun, Tadej Rančigaj, Luka Rožič Plazovnik, Luka Semprimožnik, Leja Šoster, Urban Štravs, Nika Šlander, Marko Vošner – za vas je danes cerkev sv. Štefana na Gomilskem, o katerem beremo v Apostolskih delih, da je bil poln Svetega Duha, binkoštna dvorana. Kot apostoli z Jezusovo Materjo Marijo, ste prejeli obljubljenega Svetega Duha. Z Njegovimi darovi ste bili obdarjeni, in zaupano vam je bilo čudovito poslanstvo v Božjem ljudstvu in svetu.
Iz srca vam čestitamo in se z vami veselimo!
Čestitke tudi staršem birmancev, njihovim svojcem in botrom!

SVETI DUH
Ti vir življenja si za me, ti, po komer hrepeni srce,
daj mi žive vode, pravo daj modrost,
da našel bom v življenju pravo pot.

Naslovljeno na vas

1. maj – sv. Jožef Delavec, praznik dela/vcev
Bogoslužje tega praznika nas živo opozarja na nekaj, kar je v redu odrešenja zelo velikega pomena: na socialni položaj tistega svetega moža, katerega je poleg Device Marije Bog najgloblje pritegnil v zgodovino odrešenja. Marijin deviški mož in Jezusov krušni oče je bil delavec – ‘tesar’. In Cerkev kaže nanj kot na zavetnika in zgled vseh delavcev, predvsem tistih, ki živijo od dela
svojih rok. Delavec sv. Jožef ima prek Kristusa globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi zgodovine in sveta. Bogoslužne molitve današnjega praznika
se začenjajo s povabilom: »Pridite, molimo Kristusa Gospoda, ki je hotel veljati za delavčevega sina.« (po: Silvester Čuk)

1. maj – začetek Marijinega meseca maja in šmarnic
V mesecu maju okrasijo, obogatijo naravo skrite, skromne, bele, dišeče cvetice, ki jim Slovenci pravimo šmarnice. Poleg drugih rož polagamo prav te cvetke na Marijine oltarje v cerkvah, v kapelicah in na hišne oltarčke. Mariji, ponižni, skromni, čisti Devici prinašamo ta skromni cvet, ki nas vabi, naj ga posnemamo v krepostih,«
Šmarnična pobožnost je vsekakor ena najbolj poznanih ljudskih pobožnosti in tudi ena najbolj priljubljenih. Pobožnost do Marije se izkaže kot zanesljiva pot do Jezusa: Po Mariji k Jezusu! V cerkvah običajno združujemo šmarnice z mašno daritvijo, pri kapelicah nin znamenjih pa preberemo šmarnično branje in opravimo litanije Božje matere s petjem.

Šmarnice pri nas: v župnijski cerkvi med tednom vsak dan ob 19.00 uri. Ob nedeljah združeno s dopoldansko mašo, ali popoldne na prostem: Za 6.5. bo sporočeno v nedeljo, 13.5. pri Friškovčevi (pri Šreklovih) kapeli v Grajski vasi, 20.5. pri Gregurjevi (Kunstovi) kapeli, 27.5. pri križu na Rezani (Gomilsko).
V Št.R. bodo ob četrtkih ob 17.00 u., če bo interes pa tudi ob torkih.

Za romanje na Brezje z avtobusom v nedeljo, 6. maja, ko se bomo pridružili peš romarjem, se lahko prijavite do srede, 2. maja. V primeru slabega vremena bo romanje prestavljeno na drug datum.

MAŠNI NAMENI

NED – 29.4.
5. VELIKONOČ. NED.
Dan sv. birme
Katarina Sienska, dev, c. u., sozavetn. Evrope
7.00 češčenje
7.30 za pokojno
9.00 SLOVESNOST SV. BIRME
Za vse župljane – zlasti za birmance in njihove svojce

PON – 30.4.
Pij V., papež
19.00 za +Ivana Mahorja

TOR – 1.5. d. p.
Jožef Delavec
7.30 za pokojne iz družine Javoršek
19.00 za +Ivana in starše Vaš
ZAČETEK ŠMARNIC

SRE – 2.5.
Atanazij, škof, c. učitelj
19.00 za +Ljudmilo Grah

ČET – 3.5. prvi čet.
Filip in Jakob ml., ap.
17.00 za +starše Štorman (v Šentrupertu)
19.00 za duhovne poklice, molitev

PET – 4.5. prvi petek
Florijan (Cvetko), muč. zavetnik gasilcev
19.00 za +Ano Mahor –oblet.
Litanije Jezusovega srca

SOB – 5.5. prva sob.
Gotard, menih, škof
19.00 za +Karla in Angelo Slemenšek in Roberta, litanije Božje matere

NED – 6.5.
5. VELIKONOČ. NED.
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Teo Basle in vse Petrovčeve (v Šentrupertu)

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek, prva sobota, praznik, začetek šmarnic. Lepo vabljeni.

Zaključna prireditev za Slomškovo bralno priznanje bo v soboto (5. maja). Odhod z malim avtobusom bo ob 8.30 uri izpred Doma srečanj in 8.40 uri izpred Trgovine v Trnavi.

Bralci v ned.: I. Anja Rožič Plazovnik, Jure Vasle II. v Št.R. Petra Basle, Tea Podgorelec
Dežurni ministrant(ka): ministranti—šmarničarji 
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.