Oznanila za 36. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

In spet je poklical k sebi množico in ji govoril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.« (Mr 7,14–15.21–22)

BESEDA O BESEDI

SO BESEDE NAMENJENE TUDI TEBI? Mr 7,1–8.14–15.21–23

Jezus očita farizejem in pismoukom, da se držijo človeškega izročila, zametujejo pa Božjo zapoved. Ali bi ta Jezusov očitek veljal danes komu od nas?
Morda bi veljal duhovniku, ki bi se z vsemi močmi vrgel v obnovo župnijskih zgradb, pri tem pa pozabljal, da je v prvi vrsti poklican za gradbenika duš. Za onega, ki bi od jutra do večera kmetoval, a pri tem zanemarjal Božji vinograd. Za tretjega, ki bi pri verouku zahteval mnogo znanja, a se premalo zavedal, da so bolj kot znanja otroci potrebni njegovega zgleda in njegove duhovnosti. Za četrtega, ki bi mnogo molil in bral, a pri tem postajal od ljudi odmaknjen samotar. Za petega, ki bi ure in ure presedel za volanom ali pred televizorjem, a bi ne našel minute za Jezusa v tabernaklju. Za šestega, pri katerem bi župljani zaman trkali na vrata, ker ga nikoli ne bi našli doma …
Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki se zadovoljijo z zunanjo, poplitveno vernostjo, ki ne hrani duha in ne rodi sadov. Pri krstu jim je prva skrb domača slovesnost, zadnja pa, kar se dogaja v cerkvi. Pri prvem obhajilu in birmi je vsa pozornost obrnjena v botre, obleke in darove, za otrokovo rast v veri pa se komaj kdo meni. Ob poroki – no, saj vemo, kako lahko jo je pozunanjiti in njeno duhovno vsebino potisniti na stranski tir. Če se ob pogrebih na grobovih kopičijo venci, če se nas za božič loteva nakupovalna mrzlica, če se za veliko noč miza šibi pod žegnom, če je za vse svete pokopališče ena sama njiva krizantem in sveč … Vse to samo po sebi ni zlo. Ko pa verskim dogajanjem razjeda vsebino, preneha biti Božje in postaja samo človeško.
Farizeji se v zaverovanosti vase niso zavedali, kako s svojim početjem zametujejo Božje in na račun tega uveljavljajo človeško. Jezus jih je hotel iz te zaverovanosti iztrgati in jim dokazati, kako se motijo. Od tod njegove trde besede.
Če za nas ne veljajo – toliko bolje. (po: Beseda da besedo)

22. nedelja med letom—angelska

VSTOPAMO V NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO DELO

Šolarji, veroučenci, pred vami je zopet nov začetek z novimi izzivi in lepimi predvsem pa koristnimi dogodki. Ne začenja pa se le novo šolsko leto, ampak tudi veroučno leto. Jezus vas vabi vse v svojo šolo, da bi vas naučil prav živeti, da bi bili srečni v tem življenju in v večnosti. »Kaj človeku koristi (ali kaj mu pomaga), če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže in pogubi«, nas svari Jezus. Še zlasti krščanski starši ne bi smeli tega opozorila prezreti. Zato naj otroci in mladi ob spremljanju staršev veselo vstopajo v na novo ponujeno priložnost za vsestranski osebni razvoj.
Rednega verouka ta teden še ne bo, pač pa bodo nekatera zelo pomembna uvodna dogajanja: srečanje kateheta – veroučitelja z novinci, to je prvošolci: v ponedeljek, 3. septembra po končanem pouku naj pridejo starši z otroki, ki bodo obiskovali verouk na Gomilskem, v Dom srečanj (pri šoli), tisti pa, ki bodo obiskovali verouk v Trnavi, pa lahko v nedeljo 9. septembra po sv. maši v gomilski cerkvi v kolikor ni bilo to že v nedeljo v šentrupertski cerkvi.
Priložnost za sv. spoved za veroučence na začetku šolskega leta bo v tem tednu pol ure pred sv. mašami—ob 18.15 uri (kratka skupna priprava) v sredo za 4. in 5. razred, v četrtek za 6. in 7. razred, v petek za 8. in 9. razred. Za vse pa ostane na voljo tudi praznična sobota..
Nabava pripomočkov (veroučnih knjig in delovnih zvezkov, …): bo v tem tednu se dalo nabaviti v župnišču. Če imate možnost, si od starejših veroučencev nabavite rabljene knjige. Naj pa to zgodi že pred začetkom rednega verouka. V vsaki hiši, kjer imajo veroučence (vsaj enega), bi bilo dobro imeti tudi otroško veroučno revijo Mavrico. Letna naročnina znaša 39,90 evrov. Naj priskočijo na pomoč tudi stari starši ali botri, da bi čim več otrok imelo to revijo, ki lahko v veliko pomoč tudi staršem, katerim pa je ponujena tudi revija Vzgoja in glasilo Naša kateheza. Vse lahko naročite v župnišču.
Ta torek od 16 ure naprej bo »generalno čiščenje in urejanje Doma srečanj. Prosimo za pomoč—zlasti starše tukajšnjih veroučencev.

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA

Spoštovani starši, dragi šolarji! Prihodnjo nedeljo – katehetsko, bomo ob 10.00 uri v župnijski cerkvi z bogoslužjem vstopili v novo veroučno leto. Prav bi bilo, da bi se, če ne bo kakšne nepremagljive ovire, pri tej maši zbrali vsi veroučenci in njihovi domači, botri, … Z veroučnimi srečanji pa bomo začeli naslednji dan (v ponedeljek, 10.9).

URNIK VEROUKA
Na Gomilskem:
prvi razred in drugi razred v sredo ob 11.35 – 12.20 ure
tretji razred v četrtek ob 12.35 – 13.20 ure
četrti razred in peti razred v četrtek ob 13.20 – 14.05 ure
šesti razred v petek ob 14.00 – 14.45 ure
Sedmi in osmi razred v petek ob 15.00 – 15.45 ure
deveti razred v četrtek 14.00 – 14.45 uri

V Trnavi (v šoli) vsi ponedeljek:
prvi in drugi razred ob 13.00 – 13.45 ure
tretji in četrti razred ob 13.45—14.30 ure

V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v torek:
peti razred ob 13.40 – 14.25 ure
šesti razred ob 14.30 – 15.15 ure
sedmi razred ob 15.20 – 16.05 ure
osmi razred in deveti razred ob 16.10 – 16.55 ure
Če bo nujno in mogoče, se bo urnik še kaj dopolnil.
Če pa kdo v določenem terminu res ne bi mogel prihajati k verouku, pa naj se s starši oglasi pri katehetu, da se poišče ustrezna rešitev.
Posvetimo Bogu svoje delo – otroci, starši in katehet. Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo.

O Bog, blagoslavljaj nas — učence, katehistinjo, kateheta in vse, ki bodo spremljali in podpirali versko–vzgojno prizadevanje in ostani z nami ves čas. Amen.

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 2.9. – angelska
22. nedelja med letom
Marjeta, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šentrupertu)
sv. krst

PON – 3.9.
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
19.00

TOR – 4.9.
Rozalija Sicilska, devica spokornica
19.00

SRE – 5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
19.00

ČET – 6.9. prvi četrtek
Zaharija, prerok
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
19.00 v zahvalo in prošnjo za Božje varstvo
molitev za duhov. poklice

PET – 7.9. prvi petek
Regina, dev., mučenka
19.00
Molitev, litanije Jezusovega srca

SOB – 8.9.
Marijino rojstvo – mali šmaren
7.30
9.00 Petrovče – Molitveni shod za duhovne poklice
19.00

NED – 9.9.
23. nedelja med letom
Peter Klaver, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

V tem tednu: prvi četrtek, prvi petek, prva sobota. Naš škof naroča, naj bo v četrtek in petek pred sv. mašo molitvena ura (duhovna priprava na molitveni shod, ki bo v soboto v Petrovčah). Pri nas bo po mašah. Vabljeni!

Mladi vabljeni v soboto ob 20.00 uri v Dom srečanj. Stična mladih 2018!

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava