Oznanila za 44. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,49–52)

BESEDA O BESEDI

STOPITI IZ SLEPE ULICE ŽIVLJENJA Mr 10,46–52

Vsak izmed nas se lahko znajde v slepi ulici življenja, iz katere ne more več ven. Situacija, v kateri smo se znašli, je lahko tako brezupna in okoliščine tako težke, da enostavno obsedimo in pustimo, da nas nosi tok življenjskega minimalizma.
Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga okoliščine potisnile na rob družbe in v situacijo, iz katere kaže, da ne bo nikoli prišel. Slep je in beračiti mora za to, da nekako preživi. Ljudje so se navadili v njem videti nič več kot slepega berača, za katerega ni upanja. Ko nad ubogimi obupajo tudi drugi, je skoraj nemogoče, da bi tisti, ki trpi, ohranil upanje za spremembo na bolje.
Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi mesto Jezus, se je v njem prebudilo upanje. Slišal je, da je na tem svetu človek, ki je sočuten, mu je mar za vsakogar in da z upanjem in vero vrača zdravje bolnim. Skočil je pokonci, in ker drugega ni mogel, je začel vpiti za Jezusom. Ljudem, ki so ga poznali, se je njegov nenadni optimizem zdel neutemeljen. Po njihovem naj bo Bartimej realist, ki je sprejel svojo kruto usodo in živi od njihove miloščine, zato so ga skušali utišati. Vendar je imel Bartimej prav, da je vpil, da je opozoril nase, da je prišel ven iz nevidnosti. To je začutil tudi Jezus in doumel, da Bartimej lahko spregleda, ker je v njem upanje, vera. Pokliče ga k sebi in prisotna množica se spreobrne. Nenadoma se med ljudi naseli upanje in duh spodbude: »Zaupaj, vstani, kliče te!«. Bartimej resnično spregleda, ne samo zaradi svojega upanja, temveč tudi zaradi obujenega upanja drugih, ki mu pomagajo narediti korak naprej.
Jezus tudi danes hodi skozi naša mesta v veri in upanju njegovih učencev. Njegovi učenci, tako kot množica, ki mu sledi v odlomku, so našli upanje, ki ni namenjeno samo njim, temveč vsem ljudem, posebej tistim, ki so se znašli v slepi ulici življenja. Ljudem mogoče ne moremo vrniti fizičnega vida, lahko pa jim vrnemo vidnost, pokončnost in upanje, ki so znamenja njihovega popolnega vstajenja v Kristusu. (po: radio.ognjisce.si)

30. nedelja med letom—žegnanjska

ŽEGNANJSKA NEDELJA

Posvečena cerkev obhaja pravo obletnico posvetitve na sam dan posvetitve oz. na nedeljo prej ali pozneje, če je to ena izmed navadnih nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se sicer obhaja na najbližji dan, ki ni praznik ali slovesni praznik. Tiste cerkve, ki obletnice posvetitve (več) ne poznajo, obhajajo obletnico posvetitve v nedeljo pred praznikom vseh svetih, torej na žegnanjsko nedeljo.
Med te spadajo tudi vse štiri naše cerkve. Bogu in našim prednikom smo hvaležni za ta lepa svetišča. Hvaležni smo tudi vsem, ki tudi zdaj z darovi in prostovoljnim delom in načrti omogočate obnove in vzdrževanje teh dragocenih zgradb. Hvala tudi vsem, ki skrbite, da so naše urejene in okrašene. Hvala vsem, ki skrbite, da so oltarni prti in bogoslužna oblačila oprana in zlikana. Hvala vsem, ki prihajate v naše cerkve k bogoslužju in molitvi, da so to za kar so namenjene in posvečene — da so »hiše molitve« /kar je napisano na fasadi prezbiterija cerkve v Grajski vasi, še prej pa v evangeliju/. Še posebej hvala vsem bogoslužnim sodelavcem (pevcem, bogoslužnim bralcem, ministrantom, …)
Letos smo posebej veseli temeljite obnove zunanjščine cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu in tam tudi zamenjave vseh oken z novimi in tudi polken na zvonikovih linah. Hvala vsem, ki ste s svojim darom ali delom že sodelovali pri tem, na druge pa naslavljamo prošnjo k sodelovanju s svojim prispevkom. Na območju Krajevne skupnosti Trnava vas bodo po možnosti obiskali člani gradbenega odbora in se tistim, ki ste že na seznamu darovalcev zahvalili, ostali pa boste imeli priložnost, da jim izročite dar na domu, če vam tako ustreza. Koliko boste darovali ali sploh boste, je vaša volja.

Naslovljeno na vas

VSI SVETI IN SPOMIN VERNIH RAJNIH

Narava okoli nas se v novembru pripravlja k počitku in nam za slovo poklanja svoje darove. Tako nas spominja, da je tudi naša človeška usoda romanje od pomladi do jeseni življenja, ko je treba pobrati snopje in sadove in jih shraniti v Božje žitnice. V ta čas pozne jeseni je zato Cerkev uvrstila dva pomenljiva praznika, ki nas odpirata za novo razsežnost bivanja – za onstranstvo. To sta praznik vseh svetnikov in spomin vernih rajnih. – V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri naših rajnih. Morda je gomila še sveža ali pa je ime na kamnu že zbledelo in je svet nanje že pozabil. A naše srce jih ne sme pozabiti. Saj jih tudi Bog ni pozabil. Vpisal jih je v knjigo življenja, v svoje ljubeče srce.
Praznujmo te spominske dneve kot kristjani, ki verujemo in upamo v večno življenje pri Bogu. Vabljeni k lepemu sodelovanju pri prazničnih bogoslužjih, prejemu zakramentov (na vse svete zjutraj tudi tuj spovednik), prejemu odpustkov tudi za rajne. Manj ali manjše sveče ali Karitasove in bomo nekaj namenili za pomoč potrebnim. Na 1.novembra bo pri vseh sv. mašah darovanje za cerkev in sv. maše za rajne. Prav in lepo bi tudi bilo, da vsaj enkrat na leto naročite sv. mašo posebej za vaše rajne.

Romanje župnijskih sodelavcev – ki delujejo v kateri od župnijskih skupin ali so dejavni kot posamezniki, bo to soboto 3.11. k novi cerkvi, posvečeni bl. Antonu M. Slomšku v Košakih pri Mariboru in naprej v Slovenske gorice (Svečino, Jakob, …). To bo priložnost, da se duhovno okrepimo—tudi po priprošnji blaženega Antona Martina Slomška in preživeti nekaj ur skupaj, da bi bila povezanost med nami za skupne naloge še trdnejša. Odhod bo ob 9.00 uri izpred cerkve na Gomilskem. Na avtobus boste lahko vstopili na običajnih mestih. Vrnili pa naj bi se do 18. ure. Čim prej se še prijavite.

Prihodnjo nedeljo pa bo zahvalna nedelja, ki bo našla svoj odmev v podružnicah: na samo zahvalno nedeljo (4.11.) bomo zahvalno pesem zapeli v župnijski cerkvi pri prvi sv. maši, pri drugi pa v šentrupertski cerkvi, v cerkvi v Grajski bo to naslednjo nedeljo (11.11), v šmatevški cerkvi pa 18.11. Pri podružnicah bo torej vedno ob 10.00 uri—v župnijski cerkvi pa bo takrat samo jutranja sv. maša. Imamo pa se letos za kaj zahvalit, tudi kar se letine tiče!

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 28.10. ŽEGNANJSKA
30. nedelja med letom
Simon in Juda Tadej, apostola
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

PON – 29.10.
Ermenilda, devica
17.00

TOR – 30.10.
Marcel, mučenec
17.00

SRE – 31.10.
Bolfenk (Volbenk), škof
17.00

ČET – 1.11.
V S I S V E T I
Vigor, škof
7.00 molitev, tuj spovednik do 8.15
7.30
14.00 za vse žive in rajne župljane, molitev na pokopališču
16.00 sveta maša, molitev na pokopališču (v Šentrupertu)
18.00 molitev rožnega venca za rajne

PET – 2.11. prvi petek
Spomin vseh vernih rajnih
7.30 po papeževem namenu
16.00 za vse verne rajne
17.00

SOB – 3.11. prva sob.
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
9.00 odhod na romanje
17.00 tu ne bo sv. maše (bo na romanju)

NED – 4.11. ZAHVALNA
31. nedelja med letom
Karel (Drago) Boromejski, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šentrupertu)
Obe sv. maši zahvalni

Bralci v praznikih: ko boste pri maši bodite na razpolago za branje
Dežurni ministrant(ka): za praznike (v čet. in pet.) VSI
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.