Oznanila za 43. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodiin da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,42–45)

BESEDA O BESEDI

SLUŽITI VSEM Mr 10,35–45

Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo posamično, temveč v njihovi povezanosti med seboj, iz česar lahko razberemo njihov smisel in njihovo težo. Jezus učencem ničesar ne zapove kar tako. Temelj njegovih besed je njegovo življenje in delovanje. Njegove besede govorijo o tem, kaj prinaša hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti skupaj z njim. Če se kdo torej odloči za življenje z Jezusom, to zadeva vse dimenzije njegove življenja, ali pa ni povezan z njim. – Evangelij nam pripoveduje, da so se učenci začeli izrazito zanimati za osebno veljavo in položaj. Jezus jih ob tem opozori, da so dolžni služiti. V stremljenju po veljavi in imenu učenci začnejo pretirano iskati sami sebe. Jezus v osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne želi imeti togih, ohromelih učencev, učencev brez življenjske energije. Vendar določi, kaj je pravi cilj življenjskega naprezanja; takšnega cilja si izven njegove skupnosti pač ni mogoče zamisliti. Med »biti prvi« in »biti zadnji in vsem služabnik« obstaja neločljiva vez. Pri tem gre za veličino kot tako. Služenje je edino merilo za resnično veljavo in veličino. Nobeno drugo delovanje, na katerem koli področju, ne more pripeljati do večje osebne veljave. – Na tak način lahko služi samo, kdor drugemu iz srce želi dobro, kdor je s srcem pri stvari in za drugega stori vse, kar je v njegovi moči. In ker smo tudi mi Jezusovi učenci, smo dolžni vsem služiti na tak način. Služili naj bi vsem, ki jih srečamo, vsem, ki potrebujejo pomoč. Ne gre, da bi tako služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi, ki jih srečamo, imajo pravico, da jim služimo iz srca. (po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo)

29. nedelja med letom—misijonska

Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj za najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem svetu, da bi cerkvene skupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem zato radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli. (povzeto po: www.misssio.si)

Vsi bi morali biti misijonarji v kraju in okolju, kjer živimo. Drug drugemu smo potrebni, potrebujemo pomoč, drug od drugega se učimo, delamo in živimo za druge. Zato smo na svetu. Naše poslanstvo in dobra dela so misijonarstvo. Jezus sam naroča: »Pojdite in učite vse narode.«

Vsak lahko nekaj stori v svojem okolju za rast vere, ki človeka bogati, osrečuje in osvobaja.
(po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B)

Gospod, popelji nas

Gospod Jezus Kristus, popelji nas na pot evangelija
in oživi misijonarske poklice v tvoji Cerkvi po vsem svetu.
Opogumi nas v hoji za teboj,
da bomo prepričljivi prinašalci tvojega veselega oznanila
v naše župnijske skupnosti in na vse konce sveta.
Daj nam moč, da bomo z veseljem pomagali
revnim, trpečim, nesrečnim, zapuščenim in preganjanim.
Z zgledom svoje vere naj prinesemo dvomljivcem polnost življenja.
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni, da bomo prepričljivo znamenje
misijonske prenove za naše župnije in skupnosti.
Sveti Duh, ti nas vodi k novemu misijonskemu razcvetu Cerkve.
(Molitev s Filipinov)

Naslovljeno na vas

S OKTOBRSKE SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
Seja je bila v sredo, 17. oktobra. Po molitvi v cerkvi je sledil pregled sklepov predhodne—septembrske seje. V ospredju je bila priprava in izvedba treh pomembnih dogodkov, srečanja starejših župljanov, ki je bilo v domeni sodelavcev župnijske Karitas, slovesnost zakonskih jubilejev in dekanijsko srečanje župnijskih cerkvenih zborov in glasbenih skupin. Vse se je lepo izteklo v sončnem vremenu. Izražena je bila zahvala vsem, ki ste sodelovali in tudi dobro poskrbeli za (na) mize. Bog vam povrni!
Tema meseca po gradivu je bila V enem Duhu krščeni v eno telo. Tema je zelo praktična in nas vzpodbuja, da naj bomo vsi krščeni dejavni člani župnijske družine.
Nato smo se posvetili obhajanju misijonske nedelje (21.10) in žegnanjske nedelje (28. 10.), še posebno pa zahvalni nedelji, ki bo našla svoj odmev v podružnicah: na samo zahvalno nedeljo (4.11.) bomo zahvalno pesem zapeli v župnijski cerkvi pri prvi sv. maši, pri drugi pa v šentrupertski cerkvi, v cerkvi v Grajski bo to naslednjo nedeljo (11.11) pri , v šmatevški cerkvi pa 18.11. Pri podružnicah bo torej vedno ob 10.00 uri—v župnijski cerkvi pa bo takrat samo jutranja sv. maša. Imamo pa se letos za kaj zahvalit, tudi kar se letine tiče!

Romanje župnijskih sodelavcev – ki delujejo v kateri od župnijskih skupin (ŽPS, cerkvenih ključarjev, Karitas, krasilcev, pevcev, bogoslužnih bralcev, …) ali so dejavni kot posamezniki, bo v soboto 3.11. k novi cerkvi, posvečeni bl. Antonu M. Slomšku v Košakih pri Mariboru in naprej v Slovenske gorice (Svečino, Jakob, …). Prijavljajte se čim prej—v glavnem do naslednje nedelje. Prijavite lahko koga od naj ožjih svojcev. V vsaki skupini naj bi nekdo zbral seznam romarjev, ostali pa sporočite župniku.

VEROUČNA ŠOLA
V ponedeljek, 22. 10. 2018 ob 18. uri sestanek za starše otrok 1. in 2. razreda za obe skupini.
V torek, 23. 10. 2018 ob 18. uri sestanek za starše otrok 4. in 5. razreda za obe skupini.
katehistinja Marija Rančigaj

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 21.10. MISIJONSKA
29. nedelja med letom
Uršula, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

PON. 22.10.
Janez Pavel II., papež
19.00

TOR – 23.10.
Janez Kapistran, duhov
19.00

SRE – 24.10.
Anton M. Claret, škof, redovni ustanovitelj
19.00

ČET – 25.10.
Krizant in Darja, mučenca
17.00 (v Šentrupertu)
19.00 besedno bogoslužje

PET – 26.10.
Lucijan in Marcijan, mučenca
19.00

SOB – 27.10.
Sabina Avilska, mučen.
19.00
Prehod na zimski /sončni/ čas

NED -28.10. ŽEGNANJSKA
30. nedelja med letom
Simon in Juda Tadej, apostola
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00

V tem tednu:
Svetopisemska skupina se bo zbrala ta torek ob 19.45 uri v župnišču. Lepo vabljeni tudi na novo.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Napoved : v soboto, 3. novembra bo romanje župnijskih sodelavcev.