Oznanila za 46. teden 2018

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12,41–44)

BESEDA O BESEDI

DOLGA OBLAČILA Mr 12,38–44

Jezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge molitve. – Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam in dolgim molitvam. Prav tako bi bili v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi niso ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov: lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake pobožnosti so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo pokvarjenost. Jezus je to popačenost razkrinkaval in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo. – Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil je, kako so nekateri metali denar v zakladnico. Gotovo je bil marsikoga med njimi vesel, ko je videl, kako velik del svojih dohodkov prispeva za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu. Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je le maska, pod katero skriva notranjo pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom: lahko je znak darovalčeve notranje revščine, lahko pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove, ki je vrgla v zakladnico le borna dva novčiča. – Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo in kakšne darove naj nosimo v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni presoji. Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo pretentali in z nikakršnim darom ga ne bomo preslepili, da ne bi videl v našo notranjost in precenil vrednosti našega srca. (po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo)

SVETO BOGOSLUŽJE

NED – 11.11.
32. nedelja med letom
Martin (Davorin), škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 v zahvalo za dobro letino in zdravje (v Grajski vasi)

PON – 12.11.
Jozafat Kunčevič, škof,učenec
17.00

TOR – 13.11.
Stanislav Kostka, redov.
17.00

SRE – 14.11.
Nikolaj Tavelić, mučen.
17.00

ČET – 15.11.
Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
16.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
17.00

PET – 16.11.
Jedrt (Jerica), redov.
17.00

SOB – 17.11.
Elizabeta Ogrska, redovnica
17.00

NED – 18.11.
33. nedelja med letom
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 (v Šmatevžu)

Sestanek Tajništva ŽPS bo v sredo ob 19.00 uri v župnišču. Udeležimo se.

Sestanek za starše veroučencev šestega razreda (gomilske in šentrupertske skupine) bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Starši, pridite zagotovo.

Mladinski –srečanje za dekleta in fante bo v soboto 18.30 uri v Domu srečanj.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava