Oznanila za 11. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.« (Lk 4,1–4)

BESEDA O BESEDI

KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI? Lk 4,1–13

Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi to ne bilo nič slabega. Najedel bi se, saj je moral biti pošteno lačen. Če bi mu bilo do šale, bi rekel satanu: »Hvala, da si mi povedal; sam se ne bi spomnil.«
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če bi se vrgel s tempeljske strehe. Niti angelom ne bi bilo treba zapovedovati, naj ga nosijo, saj je imel v sebi moč, ki bi ga varovala padca. Tudi tu bi se lahko pošalil s satanom: »Vidim, da me imaš zelo rad, ko si tako zaskrbljen zame.« – A mu je v obeh primerih dal vedeti, da mu ni do njegovih nasvetov. Prav tako ne do jedi, ki mu jo ponuja, ne do cenenega razkazovanja samega sebe. – Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, da je pripravljen Jezusu dati vsa kraljestva sveta, če pade predenj in ga moli. Kako neki mu je mogel satan ponujati vsa kraljestva tega sveta? – Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je ustvaril razumna in svobodna bitja ter jim zaupal del svoje oblasti. Uporabljala naj bi jo skladno z njegovo voljo. Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da Bogu ne bo služil. Še več: uprl se mu je in ga zasovražil. Tako je – po Božjem dopuščenju in v mejah tega dopuščenja – postal »vladar tega sveta« (Jn 14,30). V svet je vnesel sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo vladavino bi rad razširil, zato se dela velikodušnega. Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in ga moliti, obljublja, da bodo smeli z njim kraljevati po pravilih sovraštva do vsega, kar je Božje.
S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred Jezusa. Odpove naj se ljubezenski povezavi z Očetom in Duhom, svetu pa naj vlada z oblastjo, ki mu jo bo dal satan. Doslej je z Očetom ljubil, odslej naj s stanom sovraži; doslej je z Očetom ustvarjal, odslej naj s satanom ruši in ubija.
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako bomo opravili z njim mi, ko bo stopil pred nas? (po: p. F. Cerar)

1. postna nedelja in obletnica Izidorja Završnika

POMAGAJ MI REČI »NE«

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar nas dela hrome, bolne, potrte.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar nas slepi in nas zasužnjuje.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
kar je smrt, vsemu, kar rani.

Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik mojih dejanj,
v tem »ne« naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.

Po: Zakladnica molitve, Anton Rotzetter

SPOMINJAMO SE DUHOVNIKA IZIDORJA ZAVRŠNIKA

Pisalo se je leto 1943. Bil je 10. marec, pepelnična sreda, začetek postnega časa. Tisto leto je bla velika noč še štiri dni kasneje kot letos. Bilo je sredi vojne vihre. Ali se je že najavljala pomlad kot se letos, ali je bila še trdovratna zima, ne vemo. Verjetno bi se to še dalo zvedeti. Pa to ni bistveno. Eno je gotovo: boj med dobrim in zlim je bil silovit. Na eni strani nacionalno sovraštvo in boj za oblast, na drugi strani pa velika in občudovanja vredna velikodušnost in ljubezen, ki večja biti ne more, saj pravi Jezus o njej, da »večje ljubezni nima nihče kot tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje«. Še toliko bolj, če ti niso prijatelji v ožjem pomenu besede. Takrat je bil, naš župljan, dušni pastir tudi v naši župniji, ki še ni dopolnil 27 let, duhovnik Izidor Završnik pred zadnjim, a odločilnim življenjskim korakom. Nedvomno, se je rav-nal po vodilu: «Daritev bodi ti življenje celo!« A zdaj je nastopil finale življenjske daritve. Ni okleval. Rekel je »DA«, in storil več kot je bil dolžan storiti. Gotovo se je že kot otrok večkrat zazrl v podobo sv. Štefana, še bolj pa potem, čisto od blizu, ko je maševal pri glavnem oltarju, obrnjen naprej. Videl je palmovo vejico—simbol mučeništva v njegovih rokah. Zdaj jo ima, upamo, tudi sam.

Naslovljeno na vas

V SREDIŠČU JEZUSOVE PASHE STOJI KRIŽ

Kristus sam je pričakovano, resnično jagnje, kot je napovedal že Janez Krstnik ob začetku Jezusove poti: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema grehe sveta« (Jn 1,29). In on sam je resnični tempelj, živi tempelj, v katerem prebiva Bog in v katerem lahko srečamo Boga in ga molimo. Njegova kri, ljubezen tistega, ki je Sin Božji in obenem človek, eden izmed nas, lahko rešuje. Rešuje njegova ljubezen, v kateri se prostovoljno daruje za nas. Nekako nemočna gesta hrepenenja – zaklano, brezmadežno, nedolžno jagnje – je dobila odgovor v njem, ki je za nas postal jagnje in tempelj obenem.
Tako je v središču Jezusove pashe stal križ. Z njega je prišel novi dar, ki nam ga je podaril. Vedno ostane tako v sveti evharistij, v kateri smemo z apostoli skozi čase obhajati novo pasho. S Kristusovega križa prihaja dar. »Nihče mi ne jemlje mojega življenja, ampak ga dajem sam od sebe.« Zdaj ga daje nam. Pasha je postala spomin na odrešilno Božje dejanje, je postala spomin na Kristusov križ in vstajenje – spomin, ki se ne spominja preteklega, ampak nas potaplja v sedanjost Kristusove ljubezni. In tako je blagoslovna in zahvalna molitev Izraela postala naše evharistično slavje, v katerem Gospod naše darove – kruh in vino – blagoslovi, da nam v njih podari samega sebe.
Prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da bi to čudovito skrivnost vedno globlje razumeli, jo vedno bolj ljubili in v njej vedno bolj ljubili njega. Prosimo ga, da nas v svetem obhajilu vedno bolj vsrkava vase. Prosimo ga, naj nam pomaga, da svojega življenje ne bomo zadržali samo zase, ampak ga podarili njemu in z njim sodelovali tako, da bodo ljudje našli življenje – resnično življenje, ki prihaja po Jezusu. (po: Benedikt XVI.)

Križev pot bo ves postni čas:
V župnijski cerkvi vsak petek na začetku bogoslužja ob 17.00 uri (razen na veliki petek, ko bo ob 15.00) in vsako nedeljo pri češčenju ob 7.00 uri,
v cerkvi sv. Ruperta pa ob četrtkih ob 16.00 uri.
Lepo vabljeni vsi.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.3.
1. POSTNA NEDELJA
40 mučencev Armenije
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 slovesnost ob oblet. smrti duhovnika Izidorja Završnika / g. škof
za +Blaževe
za +Mileno Pustoslemšek

PON – 11.3.
Benedikt, škof
17.00 za +Jožeta in Marijo Vasle in vse Drčeve

TOR – 12.3.
Justina, dev., redovnica
17.00 za vse Sternadove

SRE – 13.3.
Kristina, mučenka
17.00 za +Marijo in Alojza Turnšek

ČET – 14.3.
Matilda, kraljica
16.00 križev pot: za vse, ki so v stiski (v Šentrupertu)
Maša za +Anico Drev
17.00 za +Marijo, Karla in vse Tekavčeve

PET – 15.3.
Klemen Dvoržak, redovnik
17.00 križev pot: za vse bolne
Maša za +Štefana Šlandra in vse Koprivove

SOB – 16.3.
Herbert, škof
17.00 za +Ivana Rojnika –oblet. in vse sorodnike

NED 17.3.
2. POSTNA NEDELJA
Patrik, škof, misijonar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Danijela in vse Brišnikove
Sv. krst

V tem tednu:
Karitas: sestanek sodelavcev bo v torek ob 18.00 uri v župnišču. Vabljeni.

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj.
Gost—voditelj srečanja bo br. kapucin Primož Kovač s temo Slovenska družina. To bo zadnje v okviru letošnjih srečanj. Lepo vabljeni.

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.