Oznanila za 14. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

On pa je očetu odgovóril: »Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.« On pa je rekel: »Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível, ker je bil izgubljen in je na den.« (Lk 15,29–31)

BESEDA O BESEDI

SMO TUDI MI DALEČ STRAN OD BRATSKE LJUBEZNI? Lk 15,1–3.11–31

Zahvalimo danes vnovič dobrega nebeškega Očeta vsi, ki smo ostali pri njem, na njegovem domu, ki je tudi naš dom. Tako toplo in varno je biti doma, v Očetovem zavetju. Vse, kar je njegovega, je tudi naše, saj smo njegovi starejši sinovi. – Toda, če se sami grejemo ob varnem ognjišču, nikar ne pozabimo na svoje mlajše brate. Naša srca jih morajo iskati, jih pričakovati in jim ugladiti poti k vrnitvi. – Zgodilo se jim je, kot bi se nam lahko. Nemir se je zbudil v njihovih srcih in jim ni dal obstati. Otresli so prah domače zemlje s svojega obuvala in so se predali vabečemu šumu sveta. Po prvih dneh neutešene razuzdanosti jih je zajelo razočaranje. Začeli so bloditi in še blodijo. Med hrepenenjem, nemirom, strastjo in obupom. V samoti in lakoti so na tihem jokali in bi se radi vrnili. Nihče jim ni pokazal poti. Nihče jim ni dal roke, ki bi jih spremljala in vodila. Le posamezniki so se z nadčloveško močjo iztrgali iz trdih klešč in se trudoma vračajo. Koliko jih bo doseglo cilj? Večina je ostala, blodi dalje in bo blodila. – Doma jih vse čaka dobra Očetova ljubezen. Očetova misel je vedno pri njih. Stare Očetove noge hodijo na grič pred hišo in stare Očetove oči zrejo v daljavo, da bi uzrle dragega popotnika. In Očetovo srce drhti v enem samem hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni se!« – Mi, starejši sinovi, pa smo se izgubili na polju ob delu in mislimo, kaj bo danes za obed in večerjo. Ko sonce žarko pripeka, v duhu prekolnemo mlajšega brata, ki poležava kje v senci, popiva, se zabava z lahkoživkami in se brez skrbi potepa po širnem svetu, nepridiprav. – Da, daleč smo od bratske ljubezni. V srcu ni dobre misli, ne težnje po odpuščanju. Oči so kakor slepe, le vase zagledane. Mlade noge se ne zganejo, manjka jih lahkotnosti, ki jo vliva ljubezen. (po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem)

4. postna nedelja

Usmiljeni Bog v svoji ljubezni pušča svojim otrokom svobodo tudi za ceno tveganja, da bodo zapustili dom, odšli v tujo deželo in vse zapravili. Toda on čaka nanje z razprtimi rokami, ki ne kaznujejo, ampak hočejo blagoslavljati. Izgubljeni sinovi in hčere so bili že dovolj kaznovani zaradi svojih krivih poti in prestopkov. Oče jim hoče preprosto sporočiti, da je ljubezen, ki so jo sami iskali na napačnih poteh, vedno bila, vedno je in vedno bo pripravljena zanje.
Znana slika vrnitve izgubljenega sina, ki jo je upodobil Walter Habdank, nam kaže Boga tudi kot mater, ki svojega izgubljenega otroka spet ljubeče sprejme v svoje naročje in na svoje srce (prim. Iz 49,15sl). Ta Bog oče in mati ljubi vsakega otroka na svoj način. Roke očeta, ki jih ljubeče in zaščitniško položi na ramena svojega sina, govorijo: »Z veseljem ti bom ponujal svojo zaščito in ljubezen, ki rešuje, dokler ju boš potreboval. Toda ne želim te zadrževati kakor posest.« Roke sina, ki počiva v očetovem naročju, čutijo utrip srca in očetovo ljubezen, ki ne omejuje, ampak osvobaja. Pogled očeta je zazrt v daljavo, morda proti cilju večnega življenja, h kateremu se mora sin še obrniti s samostojnim preobratom. Tako se lahko sin – ob podpori očeta – sooči s svojo lastno poklicanostjo. (po: Karl Frielingsdorf, Podobe o Bogu)

Molitev: Bog, počutim se krivega pred teboj, pred samim seboj, pred ljudmi, ki jih ljubiš. Ugnezdil sem se v napačen svet, sebe samega sem pregnal v ozkost, ne morem več naprej, zapravil sem premoženje, ki pripada revnim, nisem jim dal kruha, ki sem jim ga dolžan. Ljudem sem se približeval nespoštljivo, jih obravnaval kot predmete. Nisem tam, kot bi moral biti. Bog, počutim se krivega pred teboj, pred samim seboj, pred ljudmi, ki jih ljubiš. Anton Rotzetter

14. radijski misijon na Radiu Ognjišče pod geslom Cerkev je mlada bo potekal od 7. do 13. aprila 2019. 
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
V času radijskega misijona je petek, 12. aprila, načrtovan kot spovedni dan.

Naslovljeno na vas

V mesecu marcu v naši župniji
Krščen je bil
V nedeljo, 17. marca je prejel zakrament sv. krsta Žan. S tem je bil v polnosti vključen v naše župnijsko občestvo. Župljani se ga veselimo in mu voščimo uspešno rast v vsem dobrem. Staršem, botru in sorodnikom čestitamo z željo, da bi bili otroku dobri kažipoti v polno krščansko življenje.

Poslovili smo se
V soboto, 23. marca, od Antona Vesolaka z Grajske vasi 33, ki je bil 93. letu starosti.
V sredo, 27. marca, od dolgoletnega cerkvenega ključarja naše župnije in staroste med moškimi župljani (bil je v 95. letu) Antona Jermana z Gomilskega 20.
V soboto, 30. marca, pa od mladega človeka (dopolnil je komaj 43 let), katerega življenjska pot se je nenadno iztekla na službeni vožnji v tujini, Tomaža Lončarja z Gomilskega 75.
Od vseh treh smo se s sv. obredi poslovili v župnijski cerkvi na Gomilskem in na gomilskem pokopališču. Vsem žalujočim za pokojnimi daj Bog tolažbo krščanskega upanja, pokojnim pa izpolnitev upanja.

Dan celodnevnega češčenja sv. Rešnjega telesa bo v naši župniji kot vsako leto 1. aprila — ta ponedeljek.
Spored: ob 8.00 uri sv. maša, od 9.00 do 19.00 ure češčenje, 19.00 uri sv. maša (ki jo bo vodil in nas nagovoril g. Janko Šket), sklep.
Češčenje: ob 9.00 Gomilsko –Sp., ob 10.00 Gomilsko –Zg., ob 11.00 Zakl, od 12.00 do 15.00 posamezniki , ob 15.00 Šmatevž, ob 16.00 Grajska vas, ob 17.00 Šentrupert, ob 18.00 Trnava, ob 19.00 sv. maša, sklep.
Načrtujmo vsaj nekaj časa za ta lep evharistični praznik! Lepo vabljeni vsi!

Križev pot bo ves postni čas:
Odslej: v župnijski cerkvi vsak petek na začetku bogoslužja ob 19.00 uri (razen na veliki petek, ko bo ob 15.00) in vsako nedeljo pri češčenju ob 7.00 uri,
v cerkvi sv. Ruperta pa ob četrtkih ob 17.00 uri. Lepo vabljeni vsi!

MAŠNI NAMENI

NED – 31.3.
4. POSTNA NEDELJA
Benjamin, diakon, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Ivana –oblet in Jožico Vaš

PON – 1.4.
Celodnevno češčenje
Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
8.00 za +Ivana Čulka
9.00 češčenje po sporedu do 19.00
19.00 za +Marijo Orožim –oblet.
za + Marijo Pintar

TOR – 2.4.
Teodozija, mučenka
19.00 za Magdo in Ivana Mahor

SRE – 3.4.
Rihard (Riko), škof
19.00 za +Antona Jermana –osmina

ČET – 4.4. prvi četrtek
Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
17.00 križev pot: za spravo med sprtimi (v Šentrupertu)
maša za +Ferdinanda Plaskana
19.00 za +Slavko Tiselj in Milko Grah
Molitev za duhovne poklice

PET – 5.4. prvi petek
Bertold, redovni ustanovitelj
19.00 križev pot za mir pri nas in v svetu
za +Tomaža Lončarja –osmina
Posvetilna molitev Jezusovemu srcu

SOB – 6.4. prva sobota
Irenej iz Srema, škof, mučenec
19.00 za vse +Šoštarjeve
Litanije Matere Božje

NED – 7.4.
5. POSTNA NEDELJA
Janez Krstnik de la Salle, duhov, redov. ustanov.
7.00 češčenje, spovedovanje tudi med mašama /tudi v Šentrupertu
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za +Mirana in vse Roterjeve (v Šentrupertu)

V tem tednu: celodnevno češčenje, prvi četrtek, petek, sobota

Spovedna dneva: petek in nedelja—tudi med mašo /druge dni pa pred njo

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava