Oznanila za 29. teden 2019

Zrna duhovnosti:

In kdo je moj bližnji? (Lk 10,29)

Čeprav morda obsojamo pismouka, ker je hotel skušati Jezusa (ko mu je postavil gornje vprašanje, op. M.R.), je bilo vprašanje utemeljeno. Zapoved, naj ljubimo bližnjega kakor samega sebe, se pojavi le enkrat v hebrejskem SP: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe (3 Mz 19,18). Lahko si predstavljamo, da se je pismouk spraševal: »Ali niso moji bližnji samo moji rojaki?«
Jezus je morda mislil več, saj čez nekaj vrstic piše: »Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga, kakor sebe (3 Mz 19,34). Kaj pa tujci, ki ne živijo v moji vasi? Kaj pa neznanci ali ljudje, ki jih srečujem na poti?
Prav zato je Jezusova prilika tako lepa. Žrtev v zgodbi je bil tujec, mož neznanega porekla, ki je krvavel v nikogaršnji zemlji med Izraelom in Jeriho. Bi mu moral kdo pomagati? Gotovo ne duhovnik ali levit! Po Mojzesovi postavi je vsak, kdor se je dotaknil trupla ali krvavega človeka, postal obredno nečist. Kako bi potem služboval v templju? Ali ni bila to njegova najpomembnejša naloga? Poleg tega bi tvegal, da bi izgubil plačilo, če ne bi mogel opravljati dela. Ali ni svoji družini dolgoval, da je odšel proč?
Jezus je imel le en preprost odgovor: »Pojdi in ti delaj prav tako!« (Lk 10,37) Posnemajmo nečistega Samarijana. Morda bomo morali tvegati udobje, korist ali celo zavrnitev. Toda človek, ki trpi med nami, je naš bližnji. Naš brat je in vredno ga je rešiti.
Jezus je največji dobri Samarijan, mi pa smo žrtev ob poti. Vse je tvegal, da nas je rešil. Ko je za nas postal okrvavljeno, križano telo, je prevzel madež našega greha in nas očistil. In tako je postal »bližnji« vseh nas. Posnemajmo ga.
(Iz Besede med nami, št. 4, leto 19, str. 30, izdaja: založba Družina)

In o čem premišljujemo, ko beremo to razlago? Najmanj to, da le s pomočjo vprašanj lahko pridemo do odgovorov, pa seveda še mnogo, mnogo več… Ali nisem tudi sam(a) večkrat mnogim neznanec ali neznanka, pa mi vendarle ponudijo pomoč in usmiljenje? Morda prav nekdo, ki je, kot so bili Samarijani, zapostavljeni in ožigosani v družbi.

 

MAŠNI NAMENI

NEDELJA – 14. 7.
15. nedelja med letom
Božidar (Teodor); slovansko ime – božji dar
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.00 za + Radota (obl.) in Anico DREV (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa

PONEDELJE K – 15. 7.
Bonaventura; škof, cerkveni učitelj
TA DAN NE BO SV. MAŠE!!!

TOREK – 16. 7.
Karmelska Mati Božja
19.00 za + Marijo SOVINC

SREDA – 17. 7.
Aleksij, Hedvika (Aleš)
19.00 za + Ivana (obl.) in Marijo KNEZ

ČETRTEK – 18. 7.
Arnold; državnik, škof
Eilj, Friderik
17.00 za + Katarino KORUN (v Šentrupertu)
19.00 NI SV. MAŠE NA GOMILSKEM

PETEK – 19. 7.
Arsenij Veliki; puščavnik
19.00 za + Ano in Anko ŠLANDER

SOBOTA – 20. 7.
Marjeta Antiohijska; mučenka
19.00 za + Ano PRISTALIČ in vse njene
(šteje kot nedeljska sv. maša)

NEDELJA – 21. 7.
16. nedelja med letom
Danijel (Danilo); prerok
10.00 za zdravje našega župnika MARTINA; sv. krst med sv. mašo, ki je namenjena sklepu oratorija
(nabirka bo namenjena za oratorij)

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: udeleženci oratorija in animatorji

Dežurni ministrant(ka): udeleženci oratorija, oz. animatorji

ORATORIJ GOMILSKO 2019 »IMAŠ MOČ«

Oratoriju za na pot zavežimo culo, kot jo je mama svojemu Petru Klepcu, v kateri so dobre želje za vse otroke in animatorje. Naj kar se da uživajo in naj bodo bližnji drug drugemu. Mi vsi se veselimo tega mladostniškega utripa in veselja. Prav gotovo bodo vsak dan z mislimi in molitvami pri našemu župniku, ki je vedno nosil oratorijsko majico, ki mu jo morda tokrat ponesejo v bolnico! Podprimo jih z molitvijo, pa tudi s čim kar je za v usta in za v grlo. Župnija jih bo po končani oratorijski sv. maši, na kateri skoraj ne smete manjkati, nahranila s tradicionalno jedjo, hot-dogi in pijačo. Med tem pa si boste lahko popestrili dogajanje ob bogatem srečelovu, za katerega dobitke se še vedno priporočamo. Animatorjem jih lahko oddate vsak dan. Zadnja dva dneva velja prošnja tudi za pecivo in druge kmetijske pridelke in izdelke.
Zadovoljno in srečno vsem, pa kjerkoli že ste! Upajmo, da se kmalu vidimo z g. župnikom, ki mu zdravje gre počasi na bolje. Pomembno je le, da ne bi bilo zapletov.