Oznanila za 39. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mámonom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko mámon poide…

 Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu. (Lk 16,9.13)

BESEDA O BESEDI

Dobrine, ki jih ima človek, ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. Tisto pravšnje, kar nam odgovarja, kar ustreza naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog v Jezusu.

Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne demonizira lastnine in denarja. Vendar pa zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, naj svoje imetje proda in da izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu uresničene. Tudi tu se preprosto ne pridiga o uboštvu, temveč o skupnosti dobrin.

Evangelist Luka ne sledi nikakršnim romantičnim idealom uboštva, temveč mu gre predvsem za socialno obveznost lastnine in za deljenje lastnine, da bi imeli vsi dovolj. Ta ideal, ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja evangelist tudi za njegov čas. To je ideal, ki nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o prodaji vsega imetja prestavlja v položaj grških trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da bi se odpovedali svojemu poklicu – sledijo Jezusu ter v sledenju Jezusu najdejo pravo svobodo in resnično življenje.           Po: A. Grün

NAŠ BLAŽENI

Slomšek je s svojim delom zaznamoval kulturno, cerkveno in politično zgodovino našega naroda. Na številnih področjih, od šolstva in vzgoje, do cerkvene glasbe in ekumenizma, je pustil sledi, ki so opazne še danes. In še nečesa ne smemo pozabiti: v vsem svojem ravnanju je bil že svojim sodobnikom zgled svetosti, zadnjih nekaj let pa ga smemo častiti tudi na naših oltarjih. Pokojni papež Janez Pavel II. ga je namreč 19. septembra leta 1999 prištel med blažene. Ljudje so ga častili že veliko prej. Pisatelj in duhovnik Finžgar ga je na primer imenoval kar “Slomšek svetnik”.

Kar je oče dobrega
od svojih dedov prejel,
mora svojemu sinu zapustiti. 
Kar se je mati od svoje matere hvalevrednega
naučila, bo svoji hčeri zapustila.

Slomškova svetost ima svoje korenine v skladnosti njegovih besed z življenjem. To, kar je učil, je najprej sam živel. Tudi drugim, še zlasti staršem in učiteljem, je svetoval, naj tako ravnajo: “Svoje dni so ljudje manj znali, pa so Boga bolj spoznali. Sedanji kristjani imajo krščanski nauk v glavi, v srcu pa ne. Glava je polna vednosti, srce pa prazno čednosti. Če se glava česa nauči, se mora tudi srce poživiti! Ako je srce mrzlo za Božje reči, potem govori jezik prazne besede, pa naj bodo še tako lepe in svete: od srca ne pridejo in k srcu ne gredo …”

Koliko hudega prid
iz slabe vzgoje otrok!
Po resnici vam povem: 
Kriva vzgoja je slabih časov mati!

Slomškova govorica je preprosta, jasna in vsem razumljiva. Ni se spuščal v zapletene teološke razprave, ampak je govoril tako, da so ga lahko razumeli vsi: “Krščanske nauke lahko vsak daje, kdor jih zna, toda učence za Božje reči obudi samo tisti, ki ima svoje srce vneto od Božje ljubezni. Takih mater in očetov pa močno pogrešamo, takih učiteljev premalo imamo!”               Po: T. Gorjup

DRUŽINA JE NEKAJ LEPEGA

Družina je danes postavljena na glavo in drugače sploh ne bi moglo biti glede na globoke spremembe v družbi. Problemom ni videti konca: ločitve in razveze le nekaj mesecev po poroki in trideset lepo njej; žene, ki na vsem lepem zapustijo moža in pobegnejo s precej nezanesljivimi bogatimi tipi; možje, ki zapustijo ženo in otroke zaradi nezrelih punčar; otroci, ki se psihično sesujejo zaradi neuspeha pri izpitu ali nesrečni ljubezni; skrajno izčrpane družine, ki skrbijo za ostarelega očeta ali mater; že več let priklenjeno na posteljo, ki jo je potrebno hraniti s cevko in je popolnoma neprištevna; pari v zunajzakonski skupnosti, ki se starajo v pričakovanju trenutka, ko bodo zbrali pogum, da bodo prevzeli svoje odgovornosti …

V tej situaciji je neumno še naprej sanjati o nekdanji družini ali živeti v utvari, da se bomo vrnili v čas, ko bo držani zakon določal takšno družino, kakršno hoče Bog.

Ljudem je potrebno ponovno predstaviti Božjo zapoved: ne kot breme, temveč kot osvoboditev, lepoto in pristno željo vsakega človeka.

Predvsem je potrebno pokazati kot nekaj občudovanja vrednega družine, ki so resnično zgrajene na svobodnem in zavestnem sprejemanju četrte Božje zapovedi. To so sijajne družin in v današnji družbi jih ni malo. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko vzornih krščanskih družin kot danes. Te družine je potrebno »postaviti na strehe«, da bi jih vsi videli in pomislili: »To je lepše. Tudi jaz hočem takšno družino!« Kako so si prvi kristjani prizadevali za širitev krščanske misli, za krščansko družino? Ali so zahtevali zakone od cesarja? Ne! Dajali so lasten zgled, zgled družine. To je prava pot tudi za današnji čas. Pokažimo se, krščanske družine. Zgledi najbolj vlečejo. Pričujmo o lepoti družine, življenja, ljubezni. Naj našo medsebojno ljubezen in spoštovanje okolica začuti in jo vzame kot nekaj, kar bi si tudi vsak sam želel.             Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

POMEMBNO!

Delavnic molitve in življenja se je na prvem srečanju udeležilo 10 ljudi. Še ste vabljeni, ne ustrašite se in ne zamudite te duhovne obogatitve življenja: v četrtek ob 19.00 uri v Domu srečanj (www.dmz.si).

V NEDELJO 6. OKTOBRA OB 10.00 BO PRI MAŠI V ŠENTRUPERTU BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL! Slovesnost bo vodil g. dekan Damjan Ratajc, med nami pa bo prvič po bolezni tudi g. župnik Martin Cirar. Dobrodošli!

NEDELJA – 22. 09.

25. nedelja med letom

Slomškova, Šmatevžka

7.00

7.30

10.00

Šmatevž

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Anico Drev (obl.)

 

PONEDELJEK – 23. 09.

sv. p.  Pij iz Pietrelcine

19.00 za † Alojza in Ljudmilo Lukman
TOREK – 24. 09.

bl. Anton M. Slomšek

   ni svete maše
SREDA – 25. 09.

sv. Nikolaj iz Flüe

19.00 za † Zofijo Vasle (obl.)
ČETRTEK 26. 09.

sv. Kozma in Damijan

17.00

Šentrupert

za † Franca in Silvo Rovšnik

 

PETEK – 27. 09.

sv. Vincencij Pavelski

19.00

 

za † Alojza in Marijo Tiselj

ter vse njihove

SOBOTA – 28. 09.

sv. Venčeslav

19.00 za † Ivana Mahorja
NEDELJA – 29. 09.

26. nedelja med letom

sv. nadangeli Mihael, Gabrijel in Rafael

7.00

7.30

10.00

 

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Sonjo Topovšek

in vse Topovškove

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Anja Rožič Plazovnik, Sandi Završnik

                                 pri 2. sv. maši: Ana Šlander, Melanija Hadolin

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.

Dežurni ministranti/ke: Lara Natek, Tjaša Glušič

Danes popoldne (22.9.) lepo vabljeni na Slomškovo nedeljo v Črenšovcih v Prekmurju: 15.00 molitvena ura, 16.00 sv. maša.

V nedeljo 29.9. je srečanje starejših! Pri maši ob 10h je maziljenje bolnikov, potem pogostitev v Domu. Gost: eden od patrov iz Nazarij. Dobre žene prosimo za pecivo, mlade pa, da starejše pripeljete na dogodek!

Župnijski upravitelj bo med tednom odsoten zaradi uvajalnega tedna duhovniških kandidatov (o tem več v Družini, 8. sept., str. 4). V petek 27.9. bodo vsi skupaj prišli na Gomilsko. Lepo vabljeni k večerni maši, kjer boste lahko videli mlade fante, ki se odločajo za duhovništvo!