Oznanila za 40. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Se mar zahvaljuje služabniku, ker je narédil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi; ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹«  (Lk 17,9—10)

BESEDA O BESEDI

Gospod Jezus, te tvoje besede nam zvenijo trdo. Mi smo navajeni delati za plačo, za plačilo ali vsaj za besedo zahvale.

Ti pa praviš, da nam ne pripada nič, da smo nekoristni služabniki.

Ali nisi nekoliko prezahteven? Ali si mi, ki udejanjamo tvojo besedo, in to marsikdaj z mnogo truda, ne bi zaslužili vsaj nekaj priznanja, morda, kaj vem, kakšen majhen čudež?

Kaj pa imamo sicer od tega, da smo dobri, ubogi v duhu, usmiljeni, pošteni, čistega srca, nenasilni? Kakšno korist imamo, če odpuščamo, če se borimo za pravičnost in mir?

Gospod Jezus, kako težko nam je razumeti, da ti ničesar ne zahtevaš od nas zaradi sebe!

Vse, kar nam zapoveduje tvoja beseda, je v naše dobro, za naše odrešenje, večno življenje. Le kaj bi si lahko še želeli?

Gospod Jezus, imaš prav, smo nekoristni služabniki, saj vse, kar želiš, da naredimo, naredimo za sebe.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

ŠETNRUPERT — BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL

nagovor ob koncu slovesnosti blagoslova

Spoštovani vsi tukaj zbrani!

Ob koncu te pomenljive slovesnosti blagoslova obnovljene fasade in novih oken na podružnični cerkvi sv. Ruperta, v po njem imenovanem Šentrupertu, v župniji Gomilsko, je prav, da se nekoliko ozremo nazaj.

Ob koncu drugega tisočletja — leta 1999 — je bila na tej Bogu posvečeni zgradbi izvedena obnova strehe, ostrešja in kritine. Zanimivost, ki je vsem, ki so bili takrat na strehi, ostala v spominu, je bil skoraj popoln sončni mrk, tako da je bilo treba za nekaj časa prekiniti delo.

Pri obnovi strehe pa je poškodovanje fasade skoraj neizogibna posledica. Sicer pa je tudi že pred tem marsikje gledalo kamenje skozi vrzeli fasade. Ker pa je že obnova strehe bila velik strošek, ki je zapustil dolg, smo se odločili, da zaenkrat fasade še ne obnovimo, ampak samo popravimo. In tako so bile luknje v fasadi samo zakrpane, celotna zunanjščina z zvonikom vred pa je bila prebarvana. Slovesnost obnovljene strehe in popravljene fasade je bila jeseni, točno pred 20 leti.

Tako je bila za dve desetletji podaljšana funkcija ali življenjska doba prejšnje fasade. Proti koncu pa je že začela kazati resna znamenja, da je potekel »rok trajanja«, kar je bilo najbolj očitno na zvoniku, ki je najbolj izpostavljen vremenskim vplivom.

Zato je v župnijskem gospodarskem svetu lani prišlo do odločitve, da pristopimo k celoviti obnovi fasade. V pomoč se je oblikoval gradbeni odbor s cerkvenima ključarjema go. Marijo Posedel in g. Jožefom Rakunom, katerega je nadomeščal sin Peter. Ostali člani pa so bili: g. Simon Brdnik, g. Roman Cizej, g. Jože Rožič in g. Franjo Šram. Nalogo nadzornika je velikodušno prevzel g. Peter Hadolin — vse za Božji lon.

Delo je potekalo tako, da je bil najprej odstranjen ves omet do golega kamenja na celotni zunanjščini cerkve z zvonikom vred. Nato so gasilci celotno fasado dobro oprali, zvonik celo dvakrat. Na streho ob zvoniku pa je bil razširjen pas bakrene kritine. Za omet se je uporabilo staro apno, nakar je bila na novo ometana zunanjščina tudi prepleskana s starim apnom po sistemu freske — to se pravi na še vlažen, svež omet. Zamenjana so bila tudi okna, ki imajo sedaj dvojno zasteklitev.

Zahvala gre:

  • gradbenemu odboru,
  • nadzorniku g. Petru Hadolinu,
  • izvajalcem: podjetju D gradnje, mizarstvu Drev, Franju Šramu,
  • lastnikom grobov za njihovo potrpljenje in nenazadnje
  • vsem velikodušnim darovalcem in dobrotnikom, tudi tistim, ki bodo še kaj prispevali.

Stroški vseh del so znašali dobrih 40.000€. Večina se je pokrila iz rednih nabirk in varčevanja v preteklih letih. V preteklem letu do danes pa se je z dodatnim zbiranjem nabralo še dobrih 7500€ (v Trnavi dobrih 4000€, v Šentrupertu dobrih 2500€ in v Orli vasi slabih 1000€). Kljub vašim velikodušnim darovom je še nekaj tisočakov dolga. Verjamemo, da ga bomo z vašo pomočjo v prihodnosti tudi pokrili.

Hvala vam in hvala Bogu!

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

V nedeljo 13. 10. bo srečanje zakonskih jubilantov, ki praznujejo 10, 15, 20 … 50 in več let poroke. Hvaležni smo vam za vaš zgled zvestobe!

Slovesnost bo pri sveti maši ob 10.00, pri kateri boste pari obnovili svojo življenjsko zavezo, se Bogu zahvalili ter ga prosili blagoslova še za naprej. Praznovanje bomo nadaljevali s pogostitvijo v Domu srečanj.

Vabljeni ste tudi tisti, ki vas osebna vabila iz različnih razlogov niso dosegla. Če je le mogoče, svojo udeležbo javite župnijskemu upravitelju na telefon ali po e-pošti.

ŽUPNIJSKO ROMANJE

Župnijske sodelavce in vse župljane vabimo na romanje na avstrijsko Koroško. To bo v soboto 19. 10. 2019.

Obiskali bomo antično krščansko naselbino na hribu sv. Heme, najstarejšo slovensko cerkev pri Gospe sveti, samostan Vetrinj in dom dialoga v Tinjah z bogato versko in umetniško vsebino.

Prijavite se čim prej pri župnijskem upravitelju!

 

NEDELJA – 6. 10.

27. nedelja med letom,

rožnovenska

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Miro (Marijo) Rakun

PONEDELJEK – 7. 10.

Rožnovenska M. Božja

19.00 za † Marijo Turk
TOREK – 8. 10.

sv.Benedikta

  ni svete maše
SREDA – 9. 10.

sv. Abraham in Sara

19.00 za † Ivana in Marijo (obl.) Knez
ČETRTEK – 10. 10.

sv. Danijel

17.00

Šentrupert

za † Katarino Korun

 

PETEK – 11. 10.

sv. Janez XXIII.

19.00 za † Ivana Vaša
SOBOTA – 12. 10.

sv. Maksimilijan Celjski

19.00 za † Ano Pristalič in vse njene
NEDELJA – 13. 10.

28. nedelja med letom

 

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † starše Ducman in Vido Krajnc

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Simon Brdnik, Jan Juhart

                                 pri 2. sv. maši: zakonski jubilanti

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Trnava

Dežurni ministranti: Nejc in Matevž Lapuh

V soboto bomo krstili Zara Mernika iz Gomilskega. Molimo zanj in za nastajajočo družinico.

Še zadnjič vabimo oklevajoče na Delavnice molitve in življenja. V četrtek 10.10. ob 19.00 v Domu srečanj. Kasneje se ni mogoče več pridružiti, ker bomo že predaleč naprej!

Mesec oktober je mesec rožnega venca. Vabimo vas da to lepo molitev poživimo osebno, v družinah, pa da to lepo tradicijo vzdržujemo tudi v cerkvi pred sv. mašami.

Dekanijsko srečanje župnijskih pevskih zborov bo v nedeljo 13. 10. ob 15.00 v župnijski cerkvi v Taboru. Vabljeni vsi ljubitelji sakralne glasbe!