Oznanila za 42. teden 2019

BESEDA ŽIVEGA BOGA

In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice.

Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«                                                        (Lk 18,6–8)

BESEDA O BESEDI

S prosilno molitvijo imamo vsi težave. Včasih namreč ne deluje tako, kot smo si mi zamislili. V porabniški družbi smo se pač navadili, da stvari, ki odpovedo, vržemo na odpad. Prav to mnogi storijo z molitvijo.

Vendar nas Jezus vedno znova prepričuje, da je molitev potrebna in tudi uspešna.

Osnovni nesporazum je najbrž v tem, ker menimo, da bomo z molitvijo spremenili Boga in njegove načrte. Podobni smo poganom, ki hočejo z magijo pridobiti bogove, spremeniti njihove namene in jih zdramiti iz njihove ravnodušnosti.

Molitev ne spreminja Boga in njegovih sklepov, ampak nas in naše načrte. V njej se kakor v kakšni čistilni napravi naše številne želje in zahteve očistijo in uredijo. Počasi se izloča navlaka neurejenih in vse preveč človeških prošenj. Polagoma spoznavamo, kaj je tisto, od česar se moramo posloviti. Postajamo sprejemljivi za Božje odločitve. Zato je molitev boj s samim seboj, včasih boleče uglaševanje na Božjo voljo.

Po: B. Dolenc

MISIJONSKI MESEC IN MISIJONSKA NEDELJA

Letošnji mesec oktober je prav posebni mesec, saj ga je papež Frančišek razglasil za »Izredni misijonski mesec oktober 2019«. Misijonstvo, po papeževih besedah, ne sme biti več zgolj neka eksotika znotraj širše pastoralne dejavnosti, ampak mora biti njen najpomembnejši del . Ta, po krivici zapostavljeni vidik življenja Cerkve, mora postati bistvena programska pastoralna usmeritev vse Cerkve, ne samo Cerkve v misijonskih deželah. Cerkev, kot je povedal že papež Janez Pavel II., je: »Vedno prenavljajoča se Cerkev.«

POROČILO O MISIJONSKI NABIRKI 2018

Darovi vernikov iz nabirke na misijonsko nedeljsko se zberejo pri Svetem Sedežu, kjer Papeška družba za širjenje vere sprejema prošnje misijonarjev za pomoč. Po načelu solidarnosti jih razporejajo glede na potrebe in možnosti. Cerkev na Slovenskem je iz nabirke na misijonsko nedeljo v letu 2018 misijonskim deželam pomagala z darovi v višini 197.151,12 EUR. Z našimi sredstvi je tako Sveti sedež odgovoril na dve od številnih prošenj in sicer v državi Benin.

Botrstvo

Med vedno bolj priljubljenimi oblikami pomoči misijonom v revnih deželah je sodelovanje v programu botrstvo, ki ga vodi Misijonsko središče Slovenije. Dobrotniki z rednim mesečnim nakazilom prispevajo za šolanje in hrano otrok. Že od 12€ mesečno vzdržujemo šolanje enega otroka.

V Slovenji je trenutno 1650 botrov, ki skrbijo za več kot 3000 otrok in bogoslovcev v različnih državah od Angole do Salomonovih otokov in Zambije.

Slovenski misijonarji

Slovenskih misijonarjev po svetu je trenutno 50. Delujejo v 28 različnih državah sveta. 27 jih je v Afriki, od tega kar 9 na Madagaskarju. 5 v Aziji, 7 v Južni Ameriki, 9 v vzhodni in južni Evropi, ter po ena misijonarka v Kanadi med Inuiti ter ena v Oceaniji, na otoku Samoa.

Vir: Misijonska nedelja 2019, gradivo za bogoslužje in pastoralo

UTRINKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE

NEDELJA – 20. 10.

29. nedelja med letom

MISIJONSKA

7.00

7.30

10.00

 

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Franca in Marijo Lončar, župnika Jožeta in vse njihove

PONEDELJEK – 21. 10.

sv. Uršula

19.00 za † Marijo Pintar
TOREK – 22. 10.

sv. Janez Pavel II.

  ni svete maše
SREDA – 23. 10.

sv. Janez Kapistran

19.00  za † Slavko (Viktorijo) Tiselj
ČETRTEK – 24. 10.

sv. Anton M. Klaret

17.00

Šentrupert

za † Marijo Petrovc
PETEK – 25. 10.

sv. Krišpin

19.00 za † Alojza, Julijano Slemenšek in Jureta Zorka
SOBOTA – 26. 10.

sv. Demetrij

19.00 za † Jožeta Kunsta
NEDELJA – 27. 10.

30. nedelja med letom

ŽEGNANJSKA

7.00

7.30

10.00

češčenje

za vse žive in rajne župljane

za † Antona Vesolaka

Bralca v nedeljo:   pri 1. sv. maši: Magda Šalamon, Sonja Mandelc

                                 pri 2. sv. maši: Tilen Hadolin, Tilen Natek

Ureditev in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Dežurni ministrantki: Ana Srebočan, Lara Natek

  • Današnja nabirka (20. 10.) je za potrebe misijonov in misijonarjev!
  • Danes (20. 10.) po sv. maši bomo krstili Urha Kvartiča. Molimo zanj in njegovo družino, da bi rasli v veri.
  • Zakonski jubilanti lahko v zakristiji dvignete fotografije slavja pretekle nedelje.
  • Srečanje za starše prvoobhajancev bo v četrtek, 24. 10. ob 18.00 v Domu srečanj na Gomilskem.
  • Srečanje za starše birmancev in botre bo takoj po večerni maši v sredo, 23. 10. v Domu srečanj na Gomilskem.
  • Na razpolago so že Marijanski koledarji za leto 2020.