Oznanila – 24. nedelja med letom

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.« (Mt 18,19–20)

BESEDA O BESEDI

DOLGOVI Mt 18,21–35

V današnjem evangeliju se marsičemu čudimo. Čudimo se velikanskemu dolgu enega od služabnikov. Kako sploh more človek narediti tak dolg? Ko pa pomislimo na dolgove, v katere so nekateri posamezniki spravili podjetja ali celo svoje družine …, se lahko le čudimo.
Čudimo se gospodarju, da je služabniku velik dolgo odpustil. A kaj je mogel drugega? Dolg je bil neplačljiv. Takšne dolgove more poravnati le neizčrpna blagajna Božjega usmiljenja. – Čudimo se hlapcu, ki je zaradi malenkostnega dolga svojega sohlapca zgrabil, ga davil in celo vrgel v ječo. Naše čudenje pojema, ko pomislimo na primere iz življenja, ki dokazujejo, kako znamo biti ljudje malenkostni. Nekateri se do smrti sovražijo zaradi drobnarij, ki se nam zdijo naravnost smešne.
S pripovedjo zgodbe o dveh hlapcih je verjetno imel Jezus še neko drugo namero. Poslušalcem je hotel nakazati razliko med pravičnostjo, kot so jo naglašali razlagalci postave, in pravičnostjo, ki je lastna evangeliju.
Učitelji postave so videli pravičnost predvsem v izpolnjevanju predpisov. Spoštovati je bilo treba sobotni počitek, določene dneve se je bilo treba postiti, vzdržati se je bilo treba nečistih jedi, po določenem obredu si je bilo potrebno umivati roke in prati posode … Kdor je tem predpisom zadostil, je veljal za pravičnega.
Jezus preusmerja pojmovanje pravičnosti od mrtve črke k živemu človeku. Gospodar ob polaganju računov ne bo gledal na umazanijo tvojih rok, temveč na omadeževanost tvojega srca. Ne bo ga zanimal tvoj odnos do predpisov, temveč tvoj odnos do ljudi. Vrat v nebeško kraljestvo si ne boš odprl z izpolnjevanjem obredov, temveč s poravnavanjem računov med brati. (po: Beseda da Besedo)

24. nedelja med letom

Že Stara zaveza pogosto govori o odpuščanju bližnjemu. Berilo iz Sirahove knjige, ki ga poslušamo na današnjo nedeljo, je jasno: mržnja in jeza sta ostudni in le grešnik se ju trdno drži. Vsak od nas se mora spomniti svojega položaja in svoje človeške krhkosti. Če bom mislil na to resničnost svojega bivanja, nam bo težko obsojati in ne odpuščati. Ne pozabimo, da smo skupnost dolžnikov.
V življenju in smrti smo Božja last, saj smo popolnoma odvisni od Boga nam sporoča apostol Pavel v pismu Rimljanom. Če torej pripadamo Kristusu, ki je Gospod živih in mrtvih, čemu bi druge obsojali? »Ti, ki sodiš svojega brata, kdo si?« nas sprašuje Jezus sam. Prepustimo sodbo Bogu, da bomo skupaj z vsemi brati in sestrami za vedno Gospodova last.
Da bi to lažje doumeli, nas v evangeliju opomni pretresljiva prilika o neusmiljenem kraljevem hlapcu, ki nam sporoča temeljno vsebino evangelija: kakor je Gospod nam vsem na križu odpustil grehe, tako zahteva, da odpuščamo tudi mi. To ni neko medlo priporočilo, to je Božji ukaz, kateremu se je treba pokoravati. Kdor ne bo odpustil, mu ne bo odpuščeno. (povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4)

Jezus Kristus nam vselej želi pomagati, da bi mogli odpuščati. Veliko je stvari, ki jih moramo odpustiti …
Sprtost s sosedom, ženo ali možem, ki že ves teden ne govorita; snaha ali zet se ne razumeta s taščo in tastom, na delovnem mestu delavec grdo gleda sodelavca … In še in še bi lahko naštevali oblike sovraštva in nerazumevanja med nami.
Vsak dan znova se obračajmo na Gospoda, da nam da moči, da bi zmogli odpuščati. Naj bo to pot, po kateri bodo tudi drugi preko nas spoznavali Jezusa. (po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A)

Zaščitni ukrepi v zvezi s koronavirusom:
– Obvezna uporaba zaščitnih mask v cerkvah.
– Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v cerkev.
– Ohranjanje medosebne razdalje 1,5 m, razen med osebami istega gospodinjstva.
OB NEDELJAH POTREBNO PRI VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ IMENA IN NASLOVA)!

Naslovljeno na vas

VSTOPILI SMO V NOVO VEROUČNO LETO

Urnik verouka
Na Gomilskem:
Prvi razred v ponedeljek ob 11.35 -12.20
Drugi razred v ponedeljek ob 12.40 -13.20
Tretji razred v petek ob 11.35 -12.20
Četrti razred v petek ob 12.40 -13.25 – sprememba urnika!
Peti razred v torek ob 13.30 -14.15
Šesti razred v torek ob 14.15 -15.00
Sedmi razred v ponedeljek ob 14.00 -14.45
Osmi razred v petek ob 14.00 -14.45
Deveti razred v petek ob 15.00 -15.45
V Trnavi
Prvi in drugi razred v ponedeljek 14.05 -14.50
Tretji razred v petek ob 1405 -14.50
Četrti razred v petek ob 7.15 -8.00

Zelo dobro je imeti tudi otroško versko revijo Mavrico, od 13. leta starosti pa mladinsko revijo Najst. Pohitite z naročanjem!
Pripravniki na sv. birmo imajo v petek in soboto še pripravo.
V petek bo od 17.30 uri spovedovanje birmancev in nato tudi drugih. Ob 18.30 uri bo pol ure pred sv. mašo srečanje z birmovalcem g. opatom Marijanom Jezernikom.
V nedeljo bo slovesnost birme —ob 10.00 uri. Kandidate, ki bi ne mogli iti ta dan k sv. birmi, bomo napotili kasneje drugam. Če bo vreme dopustilo—kar upamo, bo slovesnost zunaj cerkve. V vsakem primeru pa bo spredaj prostor rezerviran za birmance in botre, za njimi za svojce birmancev, nato za ostale udeležence.
Vsi pa z molitvijo in zgledom podpirajmo učence Jezusove šole!

STIČNA MLADIH 2020—NEKOLIKO DRUGAČE
Zaradi korone ne bo romanje v Stično, pač pa po dekanija—za našo braslovško dekanijo to soboto, 19.9. v Preboldu od 15. do 21. ure. Mladi, lepo vabljeni k udeležbi in sodelovanju.

MAŠNI NAMENI

NED – 13.9.
24. ned. med letom
Katehetska ned.
Norburga, devica, dekla
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za +Lončičeve

PON – 14.9.
Povišanje sv. Križa
19.00 za +Marto Kunst

TOR – 15.9.
Žalostna Mati Božja
19.00 za +Jožija Plajnšeka–oblet.

SRE – 16.9.
Ljudmila (Milka), kneginja, mučenka
19.00 za +Ljudmilo (god), Franca Rančigaj

ČET – 17.9.
Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Ivana in Mladena Krsnik (v Šentrupertu)

PET – 18.9.
Jožef Kupertinski, škof, cerkveni učitelj
18.30 Srečanje z birmovalcem
19.00 za +Jožeta –oblet. In Slavko Tiselj

SOB – 19.9.
Marijino ime
19.00 za +Jožefo Lesjak

NED – 20.9.
25. ned. med letom
Andrej Kim Tae-gon in dr. korejski mučenci
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane žive in rajne
10.00 za birmance –SV.BIRMA

V tem tednu bo v znamenju priprave in praznovanja sv. birme
Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob 20.00 uri v Domu srečanj.

Bralci: v ned.: I. ki bodo pri prvi maši II. birmanec, starš
Dežurni ministrant(ka): kdor bo zdrav in bo voljan priti
Ureditev in krašenje župnijske cerkve: starši birmancev (v primeru preložitve birme pa Zakl)