Oznanila – 2. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« (prim. Jn 1,36–39)

BESEDA O BESEDI

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU Jn 1,35-42

Neki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v njeni revni sobici in zazdelo se mu je, da žari kot topla luč. V dno srca so se mu vtisnile njene besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti hvaležen Bogu za to, da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča in sta lahko udeležena pri odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem berilu današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi udje? Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega Duha, ki je v vas? Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« Tako za njo, kot za mnoge, ki so ji podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni njegovih pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.«
Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katerega »vera« je uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo nedolžnim otrokom ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govorjenju in obnašanju v skupnostih, kjer žive in delajo različni ljudje! Neka tovarniška delavka pripoveduje, da v njeni tovarni od petdesetih delavk, po večini mater, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvantanju in nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega mnoge od njih celo »krščanske« žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa pove, da si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti nespoštljivo. Če jim kdaj uide, se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo govoriti umazano. – Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot. Zlasti bi se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po naravi bolj dovzetna za plemenito spoštovanje. Že od stvarjenja, na poseben način pa od »preustvarjenja«, ko je Bog sprejel človeško telo, so naša telesa »vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha, zato jih ne smemo poniževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka kot osebo, kot Božjega otroka, moramo spoštovanje izkazovati tudi njegovemu telesu. (po: S. Čuk)

2. nedelja med letom

Iskati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in življenja. Tako nas Božja beseda vabi, da na začetku tega novega leta ponovno stopimo po nikdar končani poti vere.
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgovoril: »Pridite in boste videli«. 
Za vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje. Kajti Kristus je isti včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, zgodovina, nikoli nismo isti in zato nam prihaja naproti, da bi nam podaril svoje občestvo in polnost življenja. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga hoditi za Jezusom, da bomo vsak dan okušali veselje ob vedno večjem pronicanju v njegovo skrivnost. (po: Benedikt XVI.)

Trikraljevska misijonska akcija
Letos, žal, iz znanih razlogov obiskov Treh kraljev—kolednikov ne bo. Lahko pa dobite v cerkvi blagoslovljene nalepke za na vrata in date svoj dar, ki ga bomo posredovali Misijonskemu središču Slovenije, ali pa dobite položnico in sami pošljete. Letos ni bilo akcije MIVA ne misijonske nabirke.

Pomoč prizadetim v potresu na Hrvatskem -Petrinji
Hvala vsem, ki ste darovali v ta namen. Prejšnji teden je Karitas Gomilsko nakazal 242,00 eur, prej v decembru pa 100,00 eur. Če še kdo želi prispevati, lahko nakaže na TRR: SI56 0214-0001-5556-761, Namen: POTRES PETRINA, Sklic: SI00-627, ali da denar v nabiralnik Karitas v cerkvi.

Dar za ogrevanje /včasih se je v tem času pobirala stolnina/
Drugo nedeljo v mesecu januarju—kar ta nedelja je, so cerkveni ključarji po mašah sprejemali vaše darove za ogrevanje. Letos iz znanih razlogov to ne bo mogoče. Morda bo kasneje? Kateri bi pa to radi opravili čim prej že na začetku leta, pa lahko v kuverti s pripisom darovalca oddate v cerkvi ali v poštni nabiralnik ali na TRR: SI56 0400 100 486 53831, Pripis: za ogrevanje. To zimo smo zaenkrat res manj porabili, bi pa v primeru »viška« kaj investirali v kurilne naprave. Za dar vam Bog povrni!

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo, 13. januarja smo se na gomilskem pokopališču poslovili od +Konrada (Kondija) Borštnerja iz Šmatevža 31. Dočakal je 80 let. Z mizarskimi deli je precej prispeval pri obnovi – sanaciji oltarjev v župnijski cerkvi in še kje. Bog mu povrni!

Teden molitve za edinost kristjanov obhajamo med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 1908 predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je 1909 prestopil v katoliško Cerkev. Gradivo za letošnji teden molitve so pripravile sestre iz ekumenske redovne skupnosti Grandchamp v Švici (Areuse, kanton Neuchâtel, v Švici). Skupnost Grandchamp je redovna skupnost, ki jo sestavljajo sestre iz različnih Cerkva in narodnosti. Ustanovljena je bila v prvi polovici 20. stoletja. Prav od začetka so sestre navezale tesne stike s skupnostjo v Taizéju. Danes skupnost šteje kakšnih petdeset sester. Prizadevajo si za spravo med kristjani, znotraj človeške družine in za spoštljiv odnos do stvarstva. Glavna misel, ki jo je izbrala krajevna skupina, se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,5-9)

Nedelja Svetega pisma (24.1) in svetopisemski maraton
SPLETNI SVETOPISEMSKI MARATON »Med vami bom hodil« je naslov letošnega Svetopisemskega maratona, ki se bo odvijal 23. – 29. januarja 2021. Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki odvijali preko spleta. Zato bo tokrat možnost, da se prijavijo skupine iz vseh koncev Slovenije. K enournemu branju se lahko prijavi skupina najmanj treh bralcev, od tega naj bo eden izmed njih vešč aplikacije Zoom, kjer bo potekalo branje. Prijavite se na spletni strani Svetopisemskega maratona: https://www.svetopisemskimaraton.si in voditelj skupine bo dobil vsa potrebna navodila. Lahko tudi pišete na e-naslov: metka.kos@svetopismo.si ali pokličete na GSM: 040 980 891. s. Metka Kos, koordinator projekta.

Tudi v naši župniji ne bomo imeli običajne izvedbe svetopisemskega maratona v petek pred to nedeljo. Zadnja leta je sodelovalo dobrih 30 bralcev. Letos pa ste vabljeni, da bi doma v družinskem krogu to storili. Če ne bo mogoče v petek, pa kak drugi dan. Sveto pismo je mogoče dobiti tukaj.

MAŠNI NAMENI

NED – 17.1.
2. nedelja med letom
Anton (Zvonko), puščavnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Jožeta Kunsta—oblet.

PON – 18.1.
Marjeta Ogrska, redovnica
17.00 za +Ivana in Mladena Krsnika ter Marijo Stepišnik

TOR – 19.1.
Suzana, mučenka
17.00 za +Ivanko Grah –oblet.
Začetek tedna molitve za edinost

SRE – 20.1.
Fabijan in Boštjan, mučenca
17.00 za +Konrada Borštnerja –osmina

ČET – 21.1.
Neža (Janja), mučenka
17.00 za +župnika Adolfa Pikla –oblet.

PET – 22.1.
Vincencij, diakon, mučenec
17.00 za + za +Julijano –oblet. in Jakoba Korošec, Ivana Tekavca, sorodnike

SOB – 23.1.
Pavel Korejski, mučen.
17.00 za +Stanislava Mežnarja –30. dan

NED – 24.1.
3. nedelja med letom – svetopisemska
Frančišek Saleški, šk.,c.u
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 v dober namen—v zahvalo (P.)

V tem tednu: Bo verouk še vedno na daljavo.
Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Potrebno bo nekaj potrpljenja, ki ga darujmo v Božjo čast.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.