Oznanila – nedelja Jezusovega krsta

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,9–11)

BESEDA O BESEDI

ORODJE V BOŽJIH ROKAH Mr 1,7-11

Če ste kdaj reševali križanke, ste zagotovo naleteli na geslo »podelitev imena« in vpisati je bilo potrebno besedo »krst«. Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja. – Mnogi krsta ne znamo dovolj ceniti, ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v veri staršev in občestva župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne poganjati. »O bratje, bratje, prišel je čas,« pravi naš pesnik Oton Župančič. »O bratje, bratje, kako je v vas? So li vaše njive zorane?« – To vprašanje je zelo na mestu danes, ko se na praznik Jezusovega krsta spominjamo svojega lastnega. Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme Božjega življenja, ki je bilo takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za vsakdanje življenje? Kako smo držali besedo, dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem vprašanje: »Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?« To vprašanje ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje tako. Po krstu nastopi v številnih družinah zelo dolga pavza v verski vzgoji. Trajalo bo kar nekaj let, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da jih pripravi na prejem prvega svetega obhajila. – Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna pot. Bog hoče delovati po nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje. Tudi najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko. (po: S. Čuk)

Jezusov krst

Voda, v katero je vstopil Jezus, je služila očiščevanju. V krstu smo očiščeni vseh kalnosti, ki so jih na nas povzročili drugi s svojimi projekcijami. V nas niso videli tistega, kar smo po Bogu, ampak so v nas z interpretacijo vnesli svoja lastna pričakovanja in primanjkljaje. Po krstu se v nas ponovno zasveti izvorni in nepopačen Božji sijaj. Če se v svojem vsakdanjiku vedno znova spominjamo svojega krsta, na primer, kadar se prekrižamo z blagoslovljeno vodo, se očistimo podob, s katerimi so nas drugi obremenili, pa tudi lastnih podob in predstav, s katerimi razvrednotimo ali pa precenjujemo samega sebe in ki kalijo naš izvorni sijaj. V spominu na krst se spominjamo, kdo v resnici smo: čista podoba Boga, v kateri zažari njegova luč. (po: A. Grün)

Prosimo te, Gospod, naš Bog, varuj v svoji milosti vse,
ki so bili v kopeli prerojenja pridruženi tvojemu ljudstvu,
naj v novem življenju vedno bolj rastejo v svoji veri,
da bodo lahko nekoč s teboj uživali večno in neminljivo slavo. Amen.
(po: Molimo s Cerkvijo, B-)

Hvala ti Gospod, naš Bog, za starše, ki z veliko ljubeznijo dajo svoje otroke krstiti in izpolnjujejo svojo obljubo o verski vzgoji. Hvala ti za botre, ki opravljajo svoje poslanstvo s svojim zgledom krščanskega življenja. Hvala tudi njim.

Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pot niso moja pota,«
govorí Gospod. Prim. Iz 55,8

Gospod Bog, zakaj nisi – kako naj rečem … – malo bolj demokratičen?
Zakaj nisi pripravljen, mogoče s kakšnim primernim zborom, skupaj z nami odločati o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj se sme in kaj se ne sme delati? To, da je preveč? No, dobro. Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa osnove. Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam vsaj podrobnosti?
Ti praviš, na primer, naj ljubimo sovražnike. Prav. Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti, da izključimo tiste, ki so nam povzročili preveč gorja?
Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmoremo. Kaj praviš na to?
Praviš, da ne. Nisi za to.
Pripravljen si priti med nas, postati majhen, hoditi z nami, toda zato,
da bi nas povišal, ne pa da bi postal beden kakor mi.
Ti se ne spuščaš v kompromise: si Bog in Bog ostajaš. Na našo srečo. (po: T. Lasconi)

Naslovljeno na vas

MOLITEV STARŠEV
Gospod, veš, kako blaženo sva pričakovala prvega otroka.
To so bili čudoviti dnevi. Malo tudi dnevih strahu, ali se bo rodil zdrav.
Ko si nama ga podaril in je ležal v najinih rokah, sva čutila,
kakšen nedopovedljiv dar je življenje, kakšen dar je otrok.
A tudi odgovornost!
Potem sva ga nesla h krstu … Za tem je rasel.
Prišel je tudi drugi in tretji otrok, drugi in tretji krst.
Kakšni darovi, kakšna odgovornost!
Gospod, naj najina vera, v katero so bili najini otroci krščeni,
iz dneva v dan raste!
Naj bova tvoja ljubljena zakonca, da boš imel tudi nad nama
in najinimi otroki veselje zdaj in vekomaj. Amen. (po: V. Vider)

Trikraljevska misijonska akcija
Letos, žal, iz znanih razlogov obiskov Treh kraljev—kolednikov ne bo. Lahko pa dobite v cerkvi blagoslovljene nalepke za na vrata in oddate svoj dar, ki ga bomo posredovali Misijonskemu središču Slovenije, ali pa dobite položnico in sami pošljete. Letos ni bilo akcije MIVA ne misijonske nabirke.

Dar za ogrevanje /včasih se je v tem času pobirala stolnina/
Drugo nedeljo v mesecu januarju—kar ta nedelja je, so cerkveni ključarji po mašah sprejemali vaše darove za ogrevanje. Letos iz znanih razlogov to ne bo mogoče. Morda bo kasneje? Kateri bi pa to radi opravili čim prej že na začetku leta, pa lahko v kuverti s pripisom darovalca oddate v cerkvi ali v poštni nabiralnik. To zimo smo zaenkrat res manj porabili, bi pa v primeru »viška« kaj investirali v kurilne naprave. Za dar vam Bog povrni!

Mesec januar je mesec verskega tiska. Po možnosti naj bi čim prej poravnali naročnine. /tednik Družina je letos 119,60 eur, mesečnik Ognišče 33,50 eur, Prijatelj 12,60 eur, Božje okolje 26,40 eur, Magnifikat 59,00 eur, Mohorjeva knjižna zbirka zdaj 49,00 eur ob izidu bo 69,00 eur.
En izvod letošnje zbirke je v župnišču na razpolago še po prednaročniški ceni. Letni dar za »milijonarja dobrote« je 6,00 eur.

MAŠNI NAMENI

NED – 10.1.
JEZUSOV KRST
Gregor Niški, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.00 do 10.00 spoved in obhajilo
10.00 za +Jakoba Dreva—oblet.

PON – 11.1.
Pavlin Oglejski, škof
17.00 za +Franca Turka –30. dan

TOR – 12.1.
Tatjana (Tanja), mučenka
17.00 za +Franca Obreza—oblet.

SRE – 13.1.
Veronika, devica
14.00 pogreb +Konrada Borštnerja
17.00 za +Ireno Novak

ČET – 14.1.
Oton (Odon), opat
17.00 za +Silvota in Majdo Lenko

PET – 15.1.
Pavel, puščavnik
17.00 za + Ocvirkove

SOB – 16.1.
Berard, mučenec
17.00 za +Ivana Basle –30. dan

NED – 17.1.
2. nedelja med letom
Anton (Zvonko), puščavnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Jožeta Kunsta—oblet.

V tem tednu: Bo verouk še vedno na daljavo.
Dovoljeno sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, ki mora biti večja kot pred zadnjo omejitvijo). Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Potrebno bo nekaj potrpljenja, ki ga darujmo v Božjo čast.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.