Oznanila – 2. postna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.« In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,2–3.7)

BESEDA O BESEDI

LASTNEMU SINU NI PRIZANESEL Mr 9,2-10

V odlomku iz prve Mojzesove knjige smo slišali, kako je Bog od očaka Abrahama zahteval nekaj hudega, nečloveškega. Zahteval je, da naj mu po tedanji poganski navadi daruje svojega sina, edinca Izaka. V tega otroka, ki se mu je rodil v starosti, so bili položeni vsi očetovi upi, Izak je bil nosilec Božje obljube. Abraham je ubogal Boga, čeprav s težkim srcem. Bog je njegovo vdanost nagradil z napovedjo, da se bo njegov zarod silno pomnožil. Podobno se dogaja tudi z nami. Bog včasih zahteva od nas kaj takega, kar nam je posebno pri srcu. Morda je to tudi zdravje, naše ali naših dragih. Čeprav smo bolj poučeni, kot je bil Abraham, imamo manj pripravljenosti sprejeti Božji klic. Bogu bi radi služili, kadar vse gladko teče, če pa pridejo težave in preizkušnje, postanemo tožniki Boga. – Tudi drugo berilo nam veliko pove. Predvsem nam pokaže, kako je Bog do nas velikodušen: za našo srečo je daroval svojega lastnega Sina. Sveti Pavel, ves prevzet od te nedopovedljive Božje ljubezni, vzklika: »Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence?« Ljudomilost Boga, njegova očetovska ljubezen do nas ljudi, ki se je razodela z učlovečenjem Sina, je šla tako daleč, da smo po smrti tega Sina opravičeni.
Božji Sin je odrešil svet s trpljenjem. Temu načinu odrešenja sebe in drugih se tudi mi ne moremo odtegniti. Sprejeti moramo svoj delež trpljenja. Na to je Jezus pripravljal tudi svoje učence. Dobro je vedel, kako zelo jih bo potlačilo, ko bodo videli njegovo trpljenje in ponižanje na veliki petek, zato je tremi izbranim na gori spremenjenja pokazal svoj poveličani obraz. Apostol Peter je bil tako prevzet od njegovega sijaja, da je predlagal, naj bi tam postavili tri šotore. Kmalu pa bo na dvorišču velikega duhovnika pred pričami tajil, da Kristusa sploh ne pozna. Tudi mi smo taki: radi bi bili s Kristusom v slavi, odtegujemo pa se mu, kadar je treba zanj trpeti. (po: S. Čuk)

2. postna nedelja

Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« (Mr 9,5)

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš križu naproti. Tudi zate je to težko.
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi te opogumil
in vlil upanje tvojim prijateljem.
Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi naše življenje je težko.
Živeti kakor ti pomeni hoditi vsak dan proti Jeruzalemu, križu naproti.
Jezus, podari tudi nam, od časa do časa,
trenutke slave in upanja, da si opomoremo:
kakšno pobudo, ki jo uspešno uresničimo,
kakšnega prijatelja, ki se nam približa, kakšno oviro, ki jo odstranimo,
hvalevredno zmago nad kakšno našo slabostjo …
Jezus, ne bomo postavili šotora, da bi ostali tam, v trenutku slave.
Pogumnega srca se bomo vrnili v dolino, na cesto proti Jeruzalemu,
da bomo postali doživetje na gori Tabor,
da bomo trenutki slave in upanja za tiste,
ki živijo v naši bližini, za tiste, ki hodijo z nami. P
(po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Gospod neba in zemlje, radi bi šotorili pri tebi ožarjeni s tvojo belino. Žeja nas po spremenjenosti, da bi z nas odpadla teža trde prikovanosti na zemljo. Povedi nas na samoten kraj, spregovori nam iz oblaka. Naše srce je pripravljeno, da lahko stopiš vanj. Naj te po sveti evharistiji vselej sprejemamo in da tako ostanemo povezanimi med seboj in s teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. (po: Molimo s Cerkvijo – leto B)

V postnem času smo tako povabljeni, da ozdravimo svoj kisli pogled in vsak dan koga razvedrimo. Bog želi vliti v naša srca svoj nasmeh Ljubezni –podarjajmo ga vsem, ki jih bomo v tem tednu srečali. Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. Prižigajmo luč nasmeha.
Povabljeni smo, da prižgemo luč molitve. Molitev je pogovor z Bogom, ki je naš Oče, je priporočanje Mariji, naši duhovni materi. Pred njima lahko vedno izlijemo svoje srce, veselje in bolečine. Vedno nam prisluhneta, nas potolažita, nam vračata pogum. Če smo kot družina povezani z njima v molitvi, lažje postajamo prinašalci dobrega bratom in sestram tega sveta. Zato redno molimo.

Naslovljeno na vas

KRIŽEV POT V ČASU EPIDEMIJE: 2. postaja: Jezusu naložijo težki križ
Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil.
Mnogi že nosijo križ okužbe in bolezni. Niso si ga izbrali in vendar jih je zadel. Gospod, stoj jim ob strani, podpiraj njihova telesa v boju zoper okužbo, in naj ozdravijo! Ozri se na sorodnike, ki preplašeni spremljajo stanje svojih dragih, ki trepetajo ob vsakem poslabšanju ter se neznansko razveselijo vsakega, tudi malega izboljšanja. Ozri se na tolike, ki izolirani preživljajo svoje dneve doma, na tolike, ki zapuščeni ležijo v bolnišnici ali v zasilno zgrajenih šotorih, stran od domačih, stran od ljubljenih. Ozdravi in okrepi jih s svojim zdravilnim objemom.
Usmili se nas Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas. 

Obisk bolnikov na ta prvi petek bo že lahko hkrati prejem zakramentov za veliko noč. Naslednji prvi petek, 2. aprila pa bo veliki petek, ko se sv. obhajilo prinaša samo v nujnih primerih. Za tiste starejše in bolne, ki za prvi petek ne prejemate zakramentov, pa jih boste lahko prejeli na domu pred koncem marca—bo objavljeno v župnijskih oznanilih.
Tudi ostali župljani, ki lahko prihajate v cerkev, ne odlašajte s sv. spovedjo, da bi se lahko postopno zvrstili: kajti ne vemo, kako se bodo epidemiološke odvijale v marcu, zato sploh ni sigurno, da bi lahko povabili tujega spovednika. Bi pa le bilo prav, da bi v čim večjem številu prejeli zakramente, ko je bilo že za lansko veliko noč in božič tako žalostno glede tega. Priložnost v domači cerkvi je vsak dan, ne samo ob nedeljah, pred sv. mašo, lahko pa tudi po njej. Po predhodni prijavi pa tudi v drugem času.

Majhna dejanja dobrote nas vsak dan odtegnejo sebi,
a ne v odtujitev, marveč v pristno uresničitev v drži daru za drugega.
(Stanko Cajnkar)

MAŠNI NAMENI

NED – 28.2.
2. postna nedelja
Ožbolt, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Marijo Sovinc

PON – 1.3.
Albin (Zorko), škof
17.00 za +Jožeta Raka –30. dan

TOR – 2.3.
Angela od Križa, redovna ustanoviteljica
17.00 za +Franca Turnšeka –osmina

SRE – 3.3.
Kunigunda, cesarica
17.00 za +Štefana Šlandra –oblet.

ČET – 4.3. prvi četrtek
Kazimir, kralj
17.00 za +Mladena Krsnika –oblet.
Molitev za duhovne poklice

PET – 5.3. prvi petek
Olivija (Livija), mučenka
17.00 Križev pot—za naše družine
v čast Svetemu Duhu (Š.)

SOB – 6.3. prva sobota
Fridolin (Miroslav), op.
17.00 za Šramove in Koširjeve
Litanije Matere Božje

NED – 7.3.
3. postna nedelja
Perpetua in Felicita, mučenki
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za Blaževe

V tem tednu: Še vedno verouk na daljavo
Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, … Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Prav tako otroci—veroučenci, ki so zdaj skupaj v razredu.

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.