Oznanila – 3. postna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« (Jn 2,14–16)

BESEDA O BESEDI

KAKOR PROMETNI ZNAKI NA NAŠI POTI Jn 2,13-25

Sodobni človek je še bolj kot ljudje v prejšnjih časih nagnjen k temu, da mu vse v življenju teče brez napora. Toda bolje kot se mu godi, manj je miren in srečen. Življenja ne gradi na pravem temelju. Hoče si graditi srečo brez Boga, hoditi hoče po široki cesti, ki po Jezusovih besedah in izkušnjah zgodovine vodi v pogubo. Če prebiramo Staro zavezo, vidimo: če so bili Judje zvesti sinajski zavezi, če so se držali Božjih zapovedi, je bilo življenje naroda srečno, Bog je bil z njimi, kot jim je bil obljubil. Če pa so se od zapovedi odvrnili, se je tudi Bog obrnil proč. Ta zgodba se ponavlja skozi vso zgodovino, toda žal se ljudje od zgodovine tako malo naučimo.
Sinajske zapovedi so kakor prometni znaki, ki opozarjajo na nevarnosti ob poti življenja. Seveda so to omejitve, toda koristne in rešilne. Vsebina teh zapovedi je zapisana v podzavest vsakega človek, če Boga pozna ali ne. Deset zapovedi, to priznavajo tudi brezverni, je temelj vsake zdrave človeške morale, ki ureja medsebojne odnose na različnih ravneh.
Ob življenjski poti Kristusovih učencev pa je poleg dveh tabel Božjih zapovedi še drug, zelo zgovoren in pomemben »prometni znak«. To je Kristusov križ, znamenje naše vere, naše povezanosti z Jezusom od krsta dalje, znamenje našega odrešenja. V vsakdanji govorici pomeni »križ« nekaj težkega, napornega, preizkušnjo. Po nauku evangelija pomeni umiranje, darovanje samega sebe do konca po Jezusovem zgledu, ki je na križu za nas prelili zadnjo kapljo krvi. Zato je križ znamenje naše poti v srečno življenje – srečno tukaj v vsakdanjih težavah, srečno v poveličani večnosti. Križ s svojo obliko kaže dve smeri: navpično – ljubiti Boga – in vodoravno – ljubiti ljudi okoli sebe. Povzema torej bistvo krščanstva. Naj nas vselej spremlja pravi kažipot, da bomo stopali po poti za Kristusom. (po: S. Čuk, Misli srca)

3. postna nedelja

Če želimo med seboj živeti lepoto zvestobe, radodarnosti in pristnosti, potrebujemo novo srce. Do presaditve srca pa pridemo z darom duhovnega mišljenja, ki ga v nas zaseje Božja milost, zlasti prek desetih zapovedi. Te so rentgenski posnetek Kristusa. Niso vrsta prepovedi oziroma omejitev, ampak so novo življenje. Negativni izraz zapovedi – ne kradi, ne žali, ne ubijaj … ta NE se spremeni v pozitivno držo: ljubiti, dati prostor drugim v svojem srcu, v mišljenje, ki seje pozitivnost.
Uporabljajmo deset Božjih zapovedi v našem vsakdanu in življenje bo za vse lepše. (po: papež Frančišek, nov. 2018)

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj nas je moral Jezus odrešiti ravno na križu?

Križ, na katerem so Jezusa nedolžnega na grozovit način usmrtili, je kraj največjega ponižanja in zapuščenosti. Kristus, naš Odrešenik, je izbral križ, da bi nosil krivdo sveta in trpel trpljenje sveta. Tako je s svojo popolno ljubeznijo svet spet privedel nazaj k Bogu.
(KKC 613–617, 622–623)
Bog svoje ljubezni tako rekoč ni mogel pokazati bolj, kakor s tem, da se je v osebi svojega Sina dal pribiti na križ. Križ je bil najbolj sramotno in najbolj grozovito antično orodje za usmrtitev. Rimskih državljanov niso smeli križati, pa naj so zakrivili karkoli. Na ta način je Bog vstopil v najgloblje trpljenje človeštva. Odtlej ne more nihče več reči: »Bog ne ve, kako trpim.«

NOVI CELJSKI ŠKOF
Papež Frančišek je v petek, 5. marca imenoval za celjskega škofa msgr. dr. Maksimiljana Matjaža, duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil do sedaj profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti v Ljubljani. Msgr. dr. Maksimiljan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989 ter bil inkardiniran v nadškofijo metropolijo Maribor. Iskrene čestitke novemu celjskemu škofu. Naj ga spremlja Božji blagoslov pri odgovornem delu. Spremlja pa naj ga tudi naša goreča molitev.

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se: v petek, 26. februarja smo se na gomilskem pokopališču in nato v župnijski cerkvi od +Franca Turnška iz Šmatevža 10., čigar življenjska pot se je iztekla v 88. letu starosti. Bog mu daj večni pokoj.

KRIŽEV POT V ČASU EPIDEMIJE: 3. postaja: Jezusu pade prvič

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil.
Gospod, na tej postaji te prosimo za zdravstveno osebje, ki se bojuje in omahuje po težo križa te epidemije. Mnogim primanjkuje zaščitne opreme, mnogi podaljšujejo svoj delovni čas ter dneve in noči žrtvujejo za reševanje bolnikov. Nekateri ne zmorejo več, ker ne vidijo konca. Gospod, tudi ti veš, kaj pomeni pasti po tleh in obležati. Daj tem ljudem moči in poguma, da bodo v moči tvoje Milosti ponovno vstali in hodili ter še naprej darovali življenje za svoje brate. Obišči jih s svojo tolažbo in močjo!
Usmili se nas Usmili se nas, o, Gospod. Usmili se nas. 

Kadar smo razočaran in žalostni, ker smo bili nemočni in nezmožni delati dobro, kakor smo obljubili, ne smemo izgubiti poguma. Pogled moramo dvigniti k Jezusu in reči: »Gospod, sprejmi me takšnega, kakršen sem, in mi pomagaj, da bom postal takšen, kot želiš ti.« Ta molitev je koncentrat vitaminov od A do Ž, ki takoj in z največjim pospeškom spravi v pogon našo voljo in sposobnost, da začnemo znova.
Da bi lažje začeli znova, nam Jezus ponuja tudi zakrament svete spovedi. Prav postni čas je lahko priložnost, da poskusimo znova. Jezus nas s križa vabi, da naredimo korak naprej, da postanemo še boljši kristjani. Sprejmi izziv. AK

Župljani, ki lahko prihajate v cerkev, ne odlašajte s sv. spovedjo, da bi se lahko postopno zvrstili: kajti ne vemo, kako se bodo epidemiološke razmere odvijale v marcu, zato sploh ni sigurno, da bi lahko povabili tujega spovednika. Bi pa le bilo prav, da bi v čim večjem številu prejeli zakramente, ko je bilo že za lansko veliko noč in božič tako žalostno glede tega. Priložnost v domači cerkvi je vsak dan, ne samo ob nedeljah, pred sv. mašo, lahko pa tudi po njej. Po predhodni prijavi pa tudi v drugem času.

MAŠNI NAMENI

NED – 7.3.
3. postna nedelja
Perpetua in Felicita, mučenki
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za Blaževe

PON – 8.3.
Janez od Boga, redovn.
17.00 za +Mojco Rojnik in sorodnike

TOR – 9.3.
Frančiška Rimska, redovnica
17.00 za +Bogomilo (Milico) Ostrožnik

SRE – 10.3.
40 mučencev
17.00 za +Marijo Semprimožnik in starše

ČET – 11.3.
Benedikt, škof
17.00 za +Jožeta Kuglerja –oblet.

PET – 12.3.
Doroteja, mučenka
17.00 križev pot—za naše družine
Za zdravje (R.)

SOB – 13.3.
Kristina, dev., mučenka
17.00 za +Roziko Keblič in vse Vovkove

NED – 14.3. papeška
4. postna nedelja
Matilda, kraljica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
9.30 do 10.00 spoved (in obhajilo)
10.00 za +Ivana Rojnika —oblet.

V tem tednu: Še vedno verouk na daljavo

Dovoljeno je sodelovanja pri bogoslužju v cerkvi ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov (razkuževanje rok, uporaba maske, medsebojna razdalja, … Ker velja, da mora biti za posameznika zagotovljen enako velik prostor kot za člane istega gospodinjstva, zato naj bi, v kolikor je mogoče, čim več prihajali skupaj in v cerkvi tudi sedeli skupaj. Prav tako otroci—veroučenci, ki so zdaj skupaj v razredu. V cerkvi je še prostor!

Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas