Oznanila – nedelja Sv. Trojice

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18–20)

BESEDA O BESEDI

PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME! Mt 28, 16–20

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas enkrat v času pokliče v življenje po sodelovanju dveh, ki ju je povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz ust ljudi: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj krčansko!« A prav v tem času, v katerega nas je postavil najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti tisto zamisel, ki jo ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto nas.
V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: »Nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo odrešeni.« Odrešenje je na poseben način delo druge Božje osebe, ki je postala človek. Jezus je naš brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno ljubeznijo postanemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal Božji Sin. Samo žrtev, samo darovanje samega sebe odrešuje. S tem nas je odrešil in nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem jutru ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne bila del odrešenja.
Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli življenje v izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, tolažnika in posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apostolom ob odhodu s tega sveta in ga poslal na binkoštni dan v podobi ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj uničuje vse, kar je lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju prečisti. Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je slabega, Boga nevrednega. Tistemu, kar je v nas plemenitega in dobrega, pa hoče dati še večjo vrednost.
Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, je temeljna resnica naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Trojice. Po njej v nas prihaja dobrota Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega Duha. (po: S. Čuk, Misli srca)

SVETA TROJICA

Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ki nam govori o skrivnosti enega Boga v treh Osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. Sveta Trojica je občestvo Božjih Oseb, ki so ena z drugo, ena za drugo, ena v drugi. Ta vzajemnost je Božje življenje, skrivnost ljubezni živega Boga. (Papež Frančišek)

Vsemogočni in močni Bog Oče, naj vsi spoznajo, da si ti eno s sinom in Svetim Duhom, da bi vsi v tebe upali, verovali in te ljubili. Vsem pa, ki so preganjani zaradi tvojega imena, vselej podeli svojo pomoč in svoj blagoslov. (po: Bogoslužno leto B)

ŠKOFOVSKO POSVEČENJE
Škofovsko posvečenje msgr. dr. Maksimiljana Matjaža bo na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu. Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean Marie Speich, soposvečevalca pa msgr. Martin Kmetec, nadškof metropolit Izmira, in upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek. Kraj posvečenja je bil izbran zaradi največje cerkve v škofiji, ki omogoča, da kljub previdnostnim ukrepom posvečenju prisostvuje vsaj nekaj več predstavnikov vernikov in duhovnikov celjske škofije ter povabljenih gostov, kakor bi to dopuščal prostor v celjski stolnici. Slovesnost bo potekala ob upoštevanju zaščitnih ukrepov v omejenem krogu povabljenih gostov, predstavnikov duhovnikov in vernikov. Za prenos slovesnosti bosta poskrbela RTV Slovenija in Radio Ognjišče. Vabim vas k spremljanju škofovskega posvečenja. Molimo za škofa Maksimiljana in za nove duhovne poklice

Molitev za novoimenovanega celjskega škofa:
Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo celjske škofije in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. /posvečenje našega novega škofa bo 30. maja/

https://www.youtube.com/watch?v=u4t8WXCsl28 – šmarnično branje
Po Mariji k Jezusu!

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V soboto, 22. maja smo se v šetrupertski cerkvi s sv. mašo, nato pa z pogrebnim obredom na šentrupertskem pokopališču poslovili od Ivana Novaka iz Trnave 8. Bog mu daj večni pokoj!

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI TER PROCESIJE
Ta praznik je eden izmed štirih praznikov v letu, ki imajo enako veljavo kot nedelje in smo jih dolžni, kolikor je mogoče, tako tudi praznovati. Na ta dan se zahvaljujemo za Jezusovo navzočnost v evharistiji in ga prosimo naj blagoslavlja in posvečuje naš kraj, nas same in vse kar smo in kar imamo.
Na ta praznik in naslednje nedelje častimo Kristusa v najsvetejšem zakramentu s procesijami. Letos pa smo v negotovosti, kako to izpeljati kljub tem zdravstvenim ukrepom. Ker nimamo jasnih navodil, bo verjetno precej različno od župnije do župnije. Pri nas bomo imeli v župnijski cerkvi na Gomilskem »kapelice« kar pri glavnem oltarju in stranskih oltarjih.
V Šentrupertu bomo procesijo preložili na prvo nedeljo v juliju, če bo takrat že bolje. Kaj bo pa bo v nedeljo 13. junija s procesijo v Šmatevžu in 20. junija v Grajski vasi pa bomo še videli—bo objavljeno v oznanilih teden prej.
Če bo na zunaj to slavje letos okrnjeno, naj bo pa tem globlje doživeto.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje telo, zdaj in vekomaj!

OBNOVA IN DOPOLNITEV ZVONENJA PRI ŽUPNIJSKI CERKVI
Že dalj časa se kaže potreba po obnovi (v glavnem zamenjavi) naprav za avtomatsko zvonjenje na elektriko. Da bi še kaj izboljšali kvaliteto zvonjenja, smo dobili presojo strokovnjaka, ki je ugotovil, da je med velikim železnim zvonom in malim bronastim prevelik glasovni razpon, ki ga drugi železni zvon ne more premostiti. Namesto njega bi morala biti dva, da bi bilo zvonjenje lepo tudi za bolj občutljiva ušesa. Predlagana je bila nabava dveh bronastih zvonov namesto tega manjšega železnega. Na sestanku cerkvenih ključarjev—gospodarskega sveta naše župnije 17. maja je bilo dogovorjeno, da gremo v to. V zadnjem času so cene kovin, ki sestavljajo bron, zelo poskočile, pa smo dobili še ponudbo po stari ceni in smo se odločili zanjo. Iz livarne v Žalcu pa naj bi jih dobili jeseni. V tem času pa boste na potezi dobrotniki, ki doslej še niste nikoli odpovedali in zagotovo tudi tokrat ne boste.
Bogu v čast, ljudem v veselje!

MAŠNI NAMENI

NED 30.5.
SVETA TROJICA
Kancijan in tovariši mučenci
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše Šketa
Pri obeh sv. mašah kvatrna nabirka

PON – 31.5.
Marijino obiskanje
19.00 za +Jožeta Zupančiča
Sklep šmarnic

TOR – 1.6.
Justin, mučenec
19.00 za +Milico Ostrožnik
Začetek vrtnic, ki bodo ves junij

SRE – 2.6.
Marcelin in Peter, mučenca
19.00 za +Ivana in Magdo Mahor

ČET – 3.6.
SV. REŠNJE TELO IN KRI
Ugandski mučenci
17.00 za +Stankota Mežnarja (v Šentrupertu)
19.00 za vse župljane—žive in rajne
»procesija« -češčenje v cerkvi

PET – 4.6. prvi petek
Krista, mučenka
19.00 za +Vladkota Juharta
Posvetitev Jezusovemu srcu

SOB – 5.6. prva sobota
Igor, knez
19.00 za +Stankota Slemenška
Posvetitev srcu Brezmadežne

NED 6.6.
10. nedelja med letom
Norbert, škof
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Antona Kovačiča (r. d.) in starše Virant in Kovačič

V tem tednu: ta ponedeljek je sklep šmarnic, zapovedan praznik S. Rešnjega telesa in Krvi, prvi petek in prva sobota v mesecu. Vabljeni!

Sodelovanje pri bogoslužju: se je spet nekoliko sprostilo glede zdravstvenih ukrepov, a še ne povsem. Še vedno je treba upoštevati navodilo: razkuževanje rok , razdalja 1,5 m, razen za člane istega gospodinjstva. Sprostilo se je tudi na področju petja pri bogoslužju, mogoče so tudi pevske vaje, …

Ministranti: Urška in Urban Rančigaj
Bralci Božje besede v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Magda Šalamon; II. Tilen Natek, Damjana Rojnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas