Oznanila – 11. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« (Mr 4,26–29)

BESEDA O BESEDI

STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN ZAUPAJ V BOGA Mr 4,26–34

Papeža Janeza XXIII. So imenovali Janez Dobri, ker je izžareval pristno evangeljsko dobroto. Nekoč je pripovedoval, kako na začetku svoje papeške službe od samih skrbi ni mogel spati. Ko je že bil skoraj pri kraju s svojimi močmi, mu je neke noči Sveti Duh navdihnil misel: »Janez, kaj se delaš tako važnega! Kaj pa misliš, da si? Kristus je skrbel za svojo Cerkev, ko tebe še ni bilo, pa bo tudi sedaj. Naredi, kar moreš, potem pa mirno spi!« In od takrat naprej je bil čisto miren. Naredil je, kar je bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da bo Bog storil vse, kar je potrebno.
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši doraščajočih otrok, pogosto ne morejo spati od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar jim je narekovala vest, zlasti če so svoja vzgojna prizadevanja pošteno podprli z zgledom doslednega krščanskega življenja in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo. Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi setvi dajal rast. Trdno moramo verovati, da Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo delovanje ni bučno, ampak tiho in preprosto.
O tihem, človeškim očem skritem delovanju Boga govori današnja evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu, ki se razraste v velikansko drevo. Ko poljedelec spi in počiva, pravi Jezus, »seme poganja in raste in on sam ne ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega kraljestva, katerega seme je njegova beseda, shranjena v predragoceni žitnici Svetega pisma. S temi podobami hoče povedati, da je tudi za nas skrivnost, kako med nami raste Božje kraljestvo. Naša naloga je pripraviti semenu Božje besede ugodna tla, potem pa z vso ponižnostjo in odprtostjo sprejeti Božje navdihe in zaupati, da bo Bog naše napore vedno blagoslavljal. (po: S. Čuk, Misli srca)

11. nedelja med letom

Resnična ljubezen je tisto seme, ki umira, da lahko rojeva novo,
da lahko zraste nekaj, kar lahko ponovno rojeva ljubezen …
Ljubezen je torej v svojem bistvu podaritev samega sebe. Je popolnoma čista in lepa, a nezavarovana in ranljiva. Nima trdnjave in prostora, kamor bi se zatekla v uri darovanja. Živi edinole iz Jezusovega navdiha, njegovega zgleda, zato ne potrebuje zemeljskih čet in vojaške moči. Njena trajna veljavnost se napaja iz Božjih korenin. Gradi oblast v notranjosti srca in vlada na veke. Tudi če človeka, ki se daruje, ubijejo, njegova ljubezen ostane. Kot veličastno dejanje ostaja znamenje nepremagljivosti,
vidno daleč naokrog in slišno do desetega kolena. (po: P. Millonig, Zasidran v veri)

SKLEP VEROUČNEGA LETA 2020/21

Hvala Bogu, da smo kljub izrednim razmeram, ki jih je krojila epidemija, srečno prišli do konca. Vkljub vsemu smo doživeli v tem veroučnem letu dva izredno lepa in pomembna dogodka: v jeseni smo imeli slovesnost sv. birme in s tem nadoknadili kar bi moralo biti že v prejšnjem veroučnem letu in zdaj spomladi, pred koncem veroučnega leta še prvo sv. spoved.
Priznanje ste zaslužili vsi veroučenci, ki ste v teh posebnih okoliščinah verouka na daljavo, se trudili in sodelovali. Seveda so nekateri dali več od sebe, drugi manj—tako kot pri verouku v živo. Res pa je, da niste imeli vsi enakih pogojev, zlasti glede sodelovanja s strani staršev.
Posebna zahvala gre torej letos vam staršem, ki ste sodelovali pri verouku na domu, spodbujali svoje otroke in vključili v to dogajanje vso družino, ali vsaj čim večji del. Hvala, ker ste z otroki molili in preko medijev sledili sv. mašam.
Zahvala tudi ga. katehistinji Mariji in g. katehistu Simonu za ves trud za dobro otrok.
Zdaj v počitnicah, pa naj bi se tudi v verskem življenju trudili za okrevanje po tem težavnem obdobju in kolikor bo mogoče izšli iz te izolacije in oživili druženje pri bogoslužju in drugih dejavnostih. Župnik in katehet Martin

Oratorij na Gomilskem bo letos oratorij od 12. do 18. julija.

Vsi osnovnošolci, ki želite v počitnicah veliko lepega doživeti, čim prej oddajte prijavnico.
Starši spodbudite svoje otroke k udeležbi!

Naslovljeno na vas

YOUCAT – katekizem za mlade: Kako naj prav častimo v kruhu in vinu navzočega Gospoda?
Ker je Bog v posvečenih podobah kruha in vina resnično navzoč, moramo z največjim spoštovanjem shraniti svete darove ter moliti našega Gospoda in Odrešenika, ki je navzoč v Najsvetejšem. (KKC 1378–1381, 1418)

Če po obhajanju evharistije še ostanejo posvečene hostije, jih v svetih posodah shranimo v tabernaklju. Ker je v njem navzoče ‘Najsvetejše’, je tabernakelj najčastitljivejši prostor vsake cerkve. Pred vsakim tabernakljem pokleknemo. Gotovo bo Kristusa tisti, ki resnično hodi za njim, prepoznal v najrevnejših in mu v njih služil. Bo pa tudi našel čas, da bo ostal v tišini pred tabernakljem in daroval svojo ljubezen evharističnemu Gospodu.
Zdaj po prazniku Sv. Rešnjega telesa in krvi pa naj bi bile procesije pri vseh cerkvah v župniji. Tako je bilo leta in leta. Zdaj pa nam zdravstvena situacija postavlja hude ovire. Procesije bi morda nekako še uspeli speljati, a pred njo je sv. maša. Ker pa so naše podružnične cerkve lepe, a sorazmerno majhne, je v primeru, da je lahko zasedena le polovična zmogljivost cerkve, res premalo, še zlasti v primeru slabega vremena. Zato skušamo češčenje nadoknaditi

1. Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res. Glej, srce ti svoje čisto izročim, saj pri misli nate v te se ves vtopim.
2. Moti se na tebi tip, okus, oko, a kar v veri slišim, verujem trdno. Vse je res, karkoli Božji Sin uči, in resnice od njegove večje ni.
3. Skrit si bil na križu kakor Bog samo, tu še kot človeka te ne zre oko; vendar Bog in človek tukaj si navzoč, prosim, kar je prosil ropar zdihujoč.
4. Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj, vendar, da si Bog moj, te spoznam sedaj. Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.
5. O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo, živi kruh, življenje daješ milostno: naj živim od tebe, milostno mi daj, in sladkost naj tvojo čutim vekomaj.
6. Daj krvi mi svoje, Jezus pelikan, usmiljen me očisti mojih grehov ran; saj premore ena sama kapljica zemljo vso oprati grehov madeža.
7. Jezus, ki te gledam skritega sedaj, želje hrepeneče mi izpolni kdaj: v raju mi odgrni mili svoj obraz, srečen naj Te v slavi gledam večni čas. Amen.

MAŠNI NAMENI

NED 13.6.
11. nedelja med letom
Anton Padovanski, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Franca Turka
Sklep veroučnega leta

PON – 14.6.
Valerij in Rufin, mučenca
19.00 za +Antona Jelena (god)
Ves junij vrtnice

TOR – 15.6.
Vid, mučenec
19.00 za +Amalijo in Andreja Urankar

SRE – 16.6.
Beno, škof
19.00 za oba +Antona Šlandra

ČET – 17.6.
Albert, duhovnik
17.00 za +Ivana Novaka – 30. dan (v Šentrupertu)

PET – 18.6.
Marko in Marcelijan, mučenca
19.00 za +Viljema –oblet. in Pavlo Natek

SOB – 19.6.
Nazarij, škof
19.00 za +Ivana Rančigaja

NED 20.6.
12. nedelja med letom
Silverij, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše Ledinšek in Rihar, sorod
11.30 v GV 2 krsta

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.

V nedeljo ne bo sv. maše v Grajski vasi—zaradi omejitve je premalo prostora v cerkvi za sodelovanje pri sv. maši. Namesto procesije pa bo v župnijski cerkvi kratko češčenje.

Seja članov Župnijskega pastoralnega sveta bo to sredo ob 20.00 uri.

Ministranti: Matevž in Jakob Lončar člani lepo vabljeni!
Bralci Božje besede v nedeljo: I. Simon Brdnik, Anka Trogar, II. Melanija Hadolin, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava