Oznanila – 12. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zaprétil vetru in rekel morju: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel
in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?«  (Mr 4,37–10)

BESEDA O BESEDI

GOSPODAR SVETA IMA VSE »POD KONTROLO« Mr 4,35–41

Bog je gospodar sveta in vladar ljudi. V Jobovi knjigi Bog ukazuje naravnim silam: »Do sem pojdeš in nič dalje!« Enako pravi tudi človeku, čeprav si mi ljudje domišljamo, da moremo neomejeno gospodariti nad ustvarjenim svetom. Če se človeku kaj malega posreči, že misli, da je ves svet njegov! Ko mlad človek konča šolanje, si domišlja, da je požrl modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo za seboj nekaj življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem smejejo, češ: kmalu boste spoznali, da je življenje še marsikaj drugega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj hrume narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj modro je priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa se zaganjati zoper njega. – Božja beseda nas spodbuja k veri in zaupanju. Glavna misel razodetja je, da smo v Božjih rokah. Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal pomiriti viharje našega življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo. Pogoj je seveda zaupanje v njegovo bližino, v njegovo nenehno varstvo. Pred odhodom s sveta je Kristus svojim prijateljem učencem obljubil, da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil mirnega življenja brez težav in nadlog (mnogi pobožni ljudje mislijo, da bi moral Bog posebej skrbeti za mirno življenje »svojih«), a zagotovil jim je svojo bližino: »Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte: jaz sem svet premagal!« Čeprav je Bog dober in pravičen, dopušča, da trpijo tudi nedolžni, saj celo svojemu lastnemu Sini ni prizanesel. – Prav v Kristusovem trpljenju pa je odgovor na Jobovo vprašanje o trpljenju nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri notranje iskanje. Toda vera mora biti močna in živa. Nekdo je lepo povedal: »Težje ko je breme življenja, močnejša mora biti vera.« Jezus nam vzklika: »Ne boj se, samo veruj!« (po: S. Čuk, Misli srca)

12. nedelja med letom

Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi in je spal na blazini. ( Mr 4,37)

Svetovno človeško zgodovino na pobudo kratkega odlomka iz Jobove knjige zlahka primerjamo z morjem. Gospodar je Bog. Določa meje, daje zakone, je neprestano blizu. To potrjuje njegova veličina, moč in delovanje. Kadar pridejo viharji (kot je v teh časih tudi Corona virus), se zdi, kakor da je »zaspal«
Preko morja človeške zgodovine plove ladja – to je Petrov čoln vesoljne Cerkve. Kdor je z Jezusom stopil na ladjo – kdor je postal kristjan, lahko z gotovostjo pričakuje tudi vihar. Doživel bo nevihte življenja – mnoge preizkušnje … Tudi današnji odlomek iz Božje besede nam je spregovoril, kako so apostoli z Jezusom doživljali hude ure. A kdor išče moč v veri, kdor zaupa Božjemu načrtu, ta je lahko miren. Gospod ga bo namreč pripeljal v varen pristan. A.K

Kadar v meni raste nemir, ker so valovi visoki in piha močan veter. Kadar izgubim svoj mir, ker se mi zdi, da težave presegajo moje opešane moči.
Kadar ničesar več ne razumem, ko mi krmilo uhaja iz rok in jadro ponori.
Kadar moje roke ne obvladujejo več vesel in čoln pluje po svoje …
Gospod Jezus, spomni me, da si ti tu, na krmi in mirno spiš na blazini.
In tvoj mir bo tudi moj mir. In tvoja moč bo tudi moja moč.

TRIDESETLETNICA NAŠE DRŽAVE SLOVENIJE
Dragi verniki! Lepo vabljeni k molitvi za našo državo Slovenijo. Če morete, se pridružite pobudi 24 ur posta in molitve za domovino, ki bo od 21. junija od 18. ure do 22. junija do 18. ure.

Molitev za domovino ob 30-letnici slovenske države
Gospod Bog, ob 30-letnici države Slovenije slavimo Tvojo dobroto. Zahvaljujemo se Ti za vse tvoje milosti in varstvo. Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo. Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum! Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje. Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove. Amen

Naslovljeno na vas

Sedanji zvonovi župnijske cerkve na Gomilskem – štirje
Najstarejši, mali, bronasti (»navček«) je zase v nadstropju zvonika. Nima okrasitve ali napisov. Ni bil vključen v sistem zvonjenja na elektriko, zato že dalj časa ni aktiven. V novem sistemu pa naj bi bil.
Drugi je bronasti iz leta 1705, je od teh treh delujočih najmanjši. Ima reliefne okraske – rastlinski motiv in podobe svetnikov: Sv. Štefan, Sv. Vid, nadangel Mihael in Kalvarija in veliko napisanega v latinščini: STEFANUS PLENUS GRATIAE ET FORTITUDINE PROTEGAT NOS GRANDI ET FULMINE (Sv. Štefan poln milosti in moči, reši nas toče in ognja. Bolj spodaj pa OPUS GASPAR FRANCHI ANNO DOMINI 1705 DOMINI NOSTRI IESU CRISTI NAZARINI (Delo Gaspar Franchi v letu Gospodovem 1705. Gospoda našega Jezusa Kristusa Nazarečana).
Tretji zvon, drugi delujoči, je jekleni. Ima samo napis MCMXXII (je letnica 1922) in nad tem IHS s križem na H. na drugi strani pa KID (kar je kratica je kratica Kranjske industrijske družbe in nad kratico znamenje križa.
Četrti zvon, tretji delujoči, je najtežji. Glede napisov pa je vse isto kot na predhodnem. Je prav tako predhodni, je prav tako jekleni, iz iste livarne in istega časa.
Problema našega zvonjenja pa sta predvsem dva: dotrajan mehanizem električnega zvonjenja in ga zato želimo obnoviti in neuglašeni zvonovi, ker je glasovni razpon med prvim zvonom delujočim in tretjim delujočim prevelik, da bi ga mogel vmesni zvon premostiti. Zato naj bi tega zamenjali z dvema bronastima, ki bosta to zmogla.
Zvona naj bi do jeseni izdelali v livarni zvonov v Žalcu. Komu bosta posvečena, s čim okrašena, kakšna simbola ju bosta zaznamovala in kako se bosta glasila napisa na njima— pa bo povedano najbrž že v prihodnjih oznanilih.
Zvonovi zvonite, nas k molitvi vabite!

MAŠNI NAMENI

NED – 20.6.
12. nedelja med letom
Silverij, papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +starše Ledinšek in Rihar, sorod
11.30 v GV 2 krsta

PON – 21.6.
Alojzij, redovnik
19.00 za +Jakoba (r. d.)
Ves junij vrtnice

TOR – 22.6.
Pavlin, škof
19.00 za +Franca Maka –oblet. in Antona in Marijo Basle

SRE – 23.6.
Agripina, mučenka
19.00 ob obletnici romanja v čast sv. p. Pia in v zahvalo za zdravje

ČET – 24.6.
Rojstvo Janeza Krstnika – kres
17.00 za +Ivana in Mladena Krsnik (v Šentrupertu)
19.00 za domovino

PET – 25.6. d. p. d.
Viljem, opat
DAN DRŽAVNOSTI
19.00 za +Franca Šrama—oblet

SOB – 26.6.
Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Stankota Slemenška

NED 27.6.
13. nedelja med letom
Ema Krška, vdova
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Raka
Sv. krst

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.
Molimo za domovino in sodelujmo pri sv. maši za domovino ob njenem častitljivem jubileju!
Prihodnjo nedeljo bo pri obeh sv. mašah namenska nabirka za škofijo. Se zelo priporoča.
Ministranti: Tjaša in Matevž Glušič
Bralci Božje besede v nedeljo: I. Mojca Strožer, Sandi Završnik; II. Saša Griguljak, Ivi Račigajv čast sv. p. Pia
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl