Oznanila – 18. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA
  
Jezus jim je odgovóril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je namreč potrdil Oče, Bog.« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« (Jn 6,26–27.33–34)

BESEDA O BESEDI

KRUH IZ ŽITNIH ZRN LJUBEZNI Jn 6,24–3

Med dogodkom, o katerem poroča prvo berilo, in tistim, ki ga pred nami razgrinja evangeljski odlomek, je preteklo nad 3000 let. In vendar opažamo nekatere podobnosti. Tako v prvem kot v drugem primeru srečujemo ljudi, ki jih Bog čudežno nasičuje; obakrat pa ti obdarovanci ne zanjo biti hvaležni, temveč Bogu oziroma Kristusu postavljajo nove zahteve. Tak Bog, ki bi čudežno nasičeval množice, je čisto po človeškem okusu. Kar je storil Bog Judom na potovanju skozi puščavo in kar je pripravil Jezus množici svojih poslušalcev v samotnem kraju, je samo klic, vabilo, da bi ljudje zahrepeneli po višji hrani – po kruhu, ki daje večno življenje. – Kruh je, to vemo vsi, spečen iz moke, moko pa dobimo iz žitnih zrn. Za en kilogram kruha je potrebnih precej zrn. Žito mora biti posejano, ob primerni vlagi in toploti mora rasti in dozoreti, biti mora požeto in omlateno, priti mora med mlinske kamne, da iz posušenih zrn nastane moka. Kruh na poseben način predstavlja človeško delo: iz drobnih vsakdanjih opravil se gradi stavba osebne in družinske sreče, blagostanje družbe in države. Pomembnost kruha kot simbola vsega človeškega dela in prizadevanja pride do izraza pri mašni daritvi. Navadno Bogu ne moremo prinesti kakšnih velikih darov, ki pa jih on od nas niti ne zahteva. On hoče zvestobo v malem. Hoče, da je v hostiji, ki jo mašnik pri maši vzdiguje kvišku, tudi zrno, ki ga primaknemo mi. Na ta način bomo šli od svete daritve krepkejši, pripravljeni za življenjski boj. Kruh, ki je najboljša naravna hrana – hrana, ki se je nikoli ne naveličamo, postane nadnaravna hrana, moč za našo ljubezen, ki je razpoznavno znamenje Kristusovih učencev. Ljubezen, ki nas jo uči Kristus, navzoč pod podobo kruha, je umiranje sebičnosti, darovanje za druge. Skupaj z Judi tudi mi prosimo: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« (po: S. Čuk, Misli srca)

18. nedelja med letom

Prejšnjo nedeljo, 25. julija, smo obhajali Krištofovo nedeljo. Proslavili smo Boga po mučencu sv. Krištofu, zavetniku cerkve v Grajski vasi in zavetniku šoferjev in priprošnjiku za srečno vožnjo, zato je bil na njegov praznik tudi blagoslov vozil. Potekala je tudi dobrodelna akcija MIVA—zbiranje sredstev za nabavo prevoznih sredstev za naše misijonarje. Pri nas smo zbrali blizu 1.000, 00 eur. Bog vam povrni!
Če pa kdo še želi nalepko s podobo sv. Krištofa in kartonček z molitvijo za srečno vožnjo, lahko dobi v zakristiji na Gomilskem.

Spet je minil teden in Kristus nas je na to poletno, počitniško nedeljo zbral, da se lahko ob njegovi navzočnosti družimo tudi v našem občestvu. Premislimo, kako je minil teden, ki je za nami. Apostol Pavel nas danes v berilu vabi, naj odložimo, kar zadeva prejšnje življenje, starega človeka, ki se kvari po varljivih strasteh, in si oblečemo »novega človeka«. Naj bo teden, ki je pred nami boljši, drugačen, bolj poln.
Kristjani se zaradi krsta imenujemo sveti. Svetost od kristjana zahteva, da pretrga vez z grehom in s poganskimi navadami – neprestano nas vodi v boj z grehom. Sveti se morajo še posvečevati, da bodo pripravljeni za Gospodov prihod, kajti v njegovem kraljestvu ne bo mesta za tiste, ki se ne posvečujejo, ki ne bodo sveti.
Prosimo Gospoda, da nas v prihodnjih dneh in vselej, utrjuje v pravičnosti in svetosti. (po: Bogoslužno leto B)

Največjemu Marijinemu prazniku naproti
Marija, naša tolažba in naše veselje, ki nam jo je njen sin Jezus, naš Gospod, dal na križu za mater. Vsi kristjani smo njeni duhovni otroci, ki jih ljubi, za katere skrbi. Kje je najboljši del, ki ji ne bo vzet, ki ga želi deliti z nami? To so nebesa, večna blaženost. Ravno danes praznujemo blaženi dan, na katerega se je poslovila od te žalostne zemlje, da bi vzela v posest svoj najlepši del v nebesih, kjer sedaj kraljuje povišana nad vse zvezde, kraljica vseh očakov, vseh prerokov in apostolov, in prosi za nas, svoje otroke. O, da bi se tudi mi nekoč na večer svojega življenja prav tako blaženo ločili od tega sveta, dosegli tisto veselje, ki ga Mati Božja, povzdignjena v nebo, sedaj že uživa. (po: A. M. Slomšek, Marijo ljubijo vsa srca)

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKO ROMANJE ŽUPNIJ GOMILSKO IN SV. JURIJ OB TABORU
V soboto, 14. avgusta – pred praznikom Marijinega vnebovzetja

Pojdimo na romanje. Upajmo, da nam bo letos dano doživeti to lepo srečevanje z Bogom in našo nebeško Materjo ter medsebojno druženje. Glavni cilj našega romanja bo cerkev Marijinega vnebovzetja v Lescah na Gorenjskem- tam na naših romanjih še nismo bili. Obiskali bomo še Brezje, cerkev sv. Jožefa v Ljubljani (smo v letu sv. Jožefa) in še kaj. Odhod bo ob 7.00 uri in vrnitev okrog 19.30 ure. Prispevek za prevoz in kosilo boste oddali na avtobusu (kak ero prek 20). Prijavite se čim prej—za boljšo pripravo romanja naj bi okvirno število romarjev bilo znano že do te sobote dopoldne. Torej, razmislite o ponujeni priložnosti, in če morete, se odločite in brez odlašanja prijavite /številki župnijskega in župnikovega telefona sta na zadnji strani oznanil.

Peš romanje k Materi Božji v Petrovče na Veliki Šmaren —15. avgusta: pred župnijsko cerkvijo se bomo zbrali ob 5.15 in se ob 5.30 pri križu na Rezani pridružili romarjem iz Tabora. Pridružite se nam lahko tudi v Grajski vasi. Vabljeni!

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali! Prosimo še druge, pridružite se jim.

Bolje je dajati kot prejemati (Apostolska dela 20,35)
MAŠNI NAMENI

NED – 1.8.
18. nedelja med letom
Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana in Poldiko Novak in Roka Teršek (v Šentrupertu)

PON – 2.8.
Evzebij, škof
Porcijunkola
19.00 za +Sandro Kolar – 30. dan

TOR – 3.8.
Lidija, svetopisem. žena
19.00 za +Antona Kovačiča in starše Virant in Kovačič

SRE – 4.8.
Janez Vianej, arški župnik
19.00 za +Radota (r. d.) in Anico Drev

ČET – 5.8. prvi četrtek
Marija Snežna (Nives)
17.00 za +Vido Krajnc in starše Ducman (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET – 6.8. prvi petek
Jezusova spremenitev na gori
19.00 za +Marto Kunst
Litanije Jezusovega srca

SOB – 7.8. prva sobota
Kajetan, duhovnik
19.00 za +Terezijo Žnidar—30. dan
Litanije Matere Božje

NED – 8.8.
19. nedelja med letom
Dominik, ustanovitelj dominikancev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Jožeta Raka

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja.

Napoved: župnijsko romanje bo v soboto 14. avgusta. Več prihodnjič.

Dežurni ministranti: Jaša in Ana Vita Cvenk
Bralci v ned.: I. Mojca Strožer, Magda Šalamon; II. Aljaž Lončar, Damjana Rojnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl