Oznanila – 19. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA 

Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji dan.« (Jn 6,41–44)

BESEDA O BESEDI

»VSTANI IN JEJ, SICER BO POT ZATE PREDOLGA« Jn 6,41–51
Ena najbolj žalostnih stvari za duhovnika je, da ljudje, ki prihajajo v cerkev, ne čutijo potrebe po obhajilu in ga morda prejmejo le enkrat na leto. Kar vsem nam je prišlo v kri, da Jezusovih besed ne jemljemo zares in tudi ne njegovega povabila: »Vzemite in jejte od tega vsi: to je moje telo, ki se daje za vas!« Ampak Jezusovo povabilo je mišljeno čisto zares! Velja vselej.
Pa bo kdo dejal: sv. Pavel nas svari, naj obhajila ne prejemamo nevredno, duhovno nepripravljeni, z grehom v duši. Gotovo je treba skrbno preiskati svojo dušo, če ni preveč zanemarjena in mračna, in jo očistiti v zakramentu svete spovedi. Vendar če nam vest ne očita težkega (smrtnega) greha, kar je nekaj zelo hudega, lahko pristopimo k obhajilu. Prej tako iskreno povemo Jezusu: »Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.« – Naloga preroka Elija, ki smo ga srečali v današnjem prvem berilu, je bila težka: z določno besedo in zglednim življenjem je moral svojim trdnosrčnim rojakom pričevati, kako morajo živeti, da bodo zvesti zavezi, ki so jo njihovi očetje sklenili z Bogom. Pa ga niso ubogali, še norčevali so se iz njega ter živeli še naprej brezbožno. Nič čudnega torej, da se je prerok utrudil telesno, še bolj pa duševno in prosil Boga, naj ga vzame k sebi. Bog pa je poslal svojega angela, ki je preroku dvakrat prinesel hrane, da se okrepča za nalogo, ki ga čaka. V moči te hrane je Elija spet šel na pot ter hodil štirideset dni do Božje gore Horeb. – Naloga slehernega izmed nas je podobna nalogi preroka Elija: pred soljudmi, v družinah, na delovnem mestu, v šoli in v javnosti moramo z življenjem in besedo pričevati za živega Boga. Prav nič čudnega ni, če se utrudimo. Bolj čudno bi bilo, če kljub utrujenosti ne bi prišli k Njemu, da nas ponovno okrepča. (po: S. Čuk, Misli srca)

19. nedelja med letom

Jezusov preprost pogovor z množico nam tako nakaže pot do sprejemanja njega kot hrane za večno življenje in nas opozarja na možne ovira na tej poti. S svojim izredno doslednim odnosom do resnice nas opozarja, na večplastnost našega življenja. Obstaja jed za ta svet in jed za večno življenje. Če se ne zavedamo, da nas v odnos dejansko vodita obe lakoti, bomo počasi popolnoma ‘povozili’ potrebo po duhovni hrani in pristali na čisto materialni ravni. Tako je ozaveščanje, kaj nas vodi in resnicoljubnost pri tem, pravzaprav temelj našega duhovnega življenja. Zvestoba resnici nam omogoča rast v odnosih. Šele iz resnice se lahko razvije zaupanje, zaupanje pa je temelj vsakega odnosa, v katerem šele lahko govorimo o višjih vrednotah in večnem življenju.

Dobri Bog! Tudi mi smo večkrat podobni Eliju. Trudimo se biti zgledni, pričevati, vzpodbujati k nauku, ki si nam ga ti zapustil, a grobe besede, celo dejanja okolice nas velikokrat stisnejo ob tla. Obupamo. Radi bi se vdali. Ne zmoremo več. Daj nam moči, daj da bomo v sveti hostiji, v kateri se nam podarjaš, dobili tisto potrebno hrano, ki nas bo znova vzdignila, ki nam bo dala zagona za nov korak. Naj nikoli ne obupamo in vselej najdemo vzpodbudo v tebi, ki si Življenje. Amen. AK

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove.
Bog povrni vsem, ki ste že darovali! Prosimo še druge, pridružite se jim.

Bolje je dajati kot prejemati (Apostolska dela 20,35)

Naslovljeno na vas

ŽUPNIJSKO ROMANJE ŽUPNIJ GOMILSKO IN SV. JURIJ OB TABORU
To soboto, 14. avgusta – pred praznikom Marijinega vnebovzetja

Pojdimo na romanje in doživimo to lepo srečevanje z Bogom in našo nebeško Materjo ter medsebojno druženje. Glavni cilj našega romanja bo cerkev Marijinega vnebovzetja v Lescah na Gorenjskem- tam na naših romanjih še nismo bili. Obiskali bomo še Brezje, cerkev sv. Jožefa v Ljubljani (smo v letu sv. Jožefa) in še kaj. Odhod bo ob 7.00 uri in vrnitev okrog 19.30 ure. Prispevek za prevoz in kosilo boste oddali na avtobusu (kak evro prek 20). Na avtobus boste lahko vstopili v Trnavi, na Rezani, na Gomilskem, pri Fifoldu in v Taboru (pri cerkvi). Prijavite se lahko še do srede zjutraj, oziroma do zapolnitve sedežev v avtobusu. Če imate kovidno potrdilo, ga vzemite seboj. Predvsem pa dobro voljo.
Organizator si pridržuje pravico, da iz objektivnih razlogov romanje preloži. Če bi do tega prišlo, bi bili v četrtek obveščeni.

Peš romanje k Materi Božji v Petrovče na Veliki Šmaren —15. avgusta: pred župnijsko cerkvijo se bomo zbrali ob 5.15 in se ob 5.30 pri križu na Rezani pridružili romarjem iz Tabora. Pridružite se nam lahko tudi v Grajski vasi. Vabljeni!

Kako dragocena so Marijina romanja in obisk njenih milostnih podob. Padlega angela najbolj jezijo svete podobe, zato je zelo koristno, da imamo Marijino sliko v svojem stanovanju ali da obiščemo kak milostni kraj. Varovati se moramo praznoverja in grešnih zabav. Sv. Janez Damaščan imenuje romarske cerkve pribežališča za pomoči pred skušnjavami in grehom. Če jih hudič ne more razdejati, potem vsaj zapeljuje nas, da bi uničil njene koristi. A z molitvijo in priprošnjo Mariji se lahko obvarujemo hudiča.
Kako dragocene so molitve Mariji v čast in vse svetinje, ki se nosijo njej na čast! (bl. Anton Martin Slomšek)

MAŠNI NAMENI

NED – 8.8.
19. nedelja med letom
Dominik, ustanovitelj dominikancev
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – za žive in rajne
10.00 za + Jožeta Raka

PON – 9.8.
Terezija (Edit Stein)
19.00 za zdravje (R.)

TOR – 10.8.
Lovrenc, diakon, mučenec
19.00 za +Milico Ostrožnik

SRE – 11.8.
Klara (Jasna), devica
19.00 za +Merzeljeve

ČET – 12.8.
Ivana Šantalska, redovnica
17.00 za +Stanislava Mežnarja (v Šentrupertu)

PET – 13.8.
Gertruda, opatinja
19.00 za +Antona –oblet. in Miro Turk

SOB – 14.8.
Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec
19.00 za +Ivana Sorčana

NED – 15.8.
20. nedelja med letom
MARIJINO VNEBOVZETJE
VELIKI ŠMAREN d. p. d.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Rančigaja

V tem tednu:
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja.
Napoved: župnijsko romanje bo v soboto 14. avgusta. Informacije zgoraj.

Dežurni ministranti: Anže Klančnik, Polak Jošt.
Bralci v ned.: I. lucija Blatnik, Sandi Završnik; II. Tilen Natek, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.