Oznanila – 26. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.
(Mr 9,42–43)

BESEDA O BESEDI

DUHA OZKOSRČNOSTI, REŠI NAS, O GOSPOD! Mr 9,38–43.45.47–48

V današnjem prvem berilu smo slišali, kako je Jozue prišel k judovskemu voditelju Mojzesu tožarit dva moža, ki sta prerokovala v šotorih. Mislil si je, da jima bo Mojzes to prepovedal delati, na njegovo veliko začudenje pa je odvrnil: »O, da bi vse Gospodovo ljudstvo prerokovalo!« Nekaj podobnega, skoraj enakega, so morali slišati tudi Jezusovi apostoli. Po ustih svojega zastopnika Janeza so Učitelju poročali, da so zasačili nekoga, ki je v njegovem imenu izganjal hude duhove. Prepovedali so mu to delati, ker ni hodil z njimi. Mi pa smo slišali Jezusov odgovor: »Ne branite mu! Kdor ni proti nam, je z nami.« – Jezusu je tuja naša človeška ozkosrčnost. Rad bi nas napravil bolj odprte, da bi ne bili sodniki svojih bližnjih, temveč njihovi prijatelji, zavedajoč se, da nas ima Bog vse enako rad kljub vsem našim napakam in slabostim. – Bog hoče, da bi vsi »prerokovali«. Da bi bili napovedovalci prihodnjih reči. S svojim življenjem naj bi nakazovali podobo novega, odrešenega človeštva. Biti bi morali graditelji Božjega kraljestva, za prihod katerega molimo vsak dan v očenašu. Biti bi morali graditelji pravičnosti, miru, medsebojne potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo: biti bi morali preroki odnosov, ki bodo vladali v svetu, ki mu pravimo večnost. Osnovni zakon tega sveta je ljubezen. Ali moremo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči ljubezen?
Prvi kristjani so bili napolnjeni z duhom ljubezni in so prerokovali z veliko močjo. In v čem se kaže moč ljubezni? Ljubezen se začenja doma. Je potrpežljiva, prizanesljiva, ne obsoja, ne išče svojega. Sad resnične pobožnosti bi morala biti prav taka ljubezen, ki jo ponavadi tako pogrešamo v naših medčloveških odnosih. Bog nas ne kliče, da bi ljubili »ves svet«, kliče nas, da bi ljubili tiste ljudi, ki jih je postavil v naš vsakdanji svet. Ta je morda majhen, toda prepojen z ljubeznijo postane velik. Sega v večnost. (po: S. Čuk, Misli srca)

SLOMŠKOVA NEDELJA, SLOVENSKI EKUMENSKI DAN

Blaženi Anton Martin Slomšek in naš čas

V vsaki naši življenjski situaciji lahko najdemo zglede iz življenja bl. Antona Martina Slomška, ki jih lahko posnemamo. Čas v katerem je Slomšek živel je bil vse prej kot lahek, tako v verskem, vzgojnem, kulturnem, kot tudi političnem. Iz njegove strani je bila potrebna odločnost, da je kot duhovnik in potem kot škof vodil zaupane mu vernike in spodbujal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik, svojo nacionalno identiteto v obdobju, ko Slovenija še ni bila neodvisna.
Učinkovitost njegovega pastoralnega dela ni bila samo sad njegove genialnosti, ampak je temeljila na njegovo svetosti, to je njegovi veri, upanju in ljubezni do Boga.
Iz Slomškovega življenja vidimo, kako je rastel v ljubezni do Gospoda in drugih. To se kaže v tem, kako je vedno manj živel zase in vedno bolj za druge. Ta ogenj Božje ljubezni se je vedno bolj vnemal v njegovem srcu in postajal luč za druge. Biti ljudje za druge, to je pot, ki nam jo kaže naš prvi blaži Slovenec Anton Martin Slomšek. To je pot ljubezni in zaupanja v Boga in ne v naše človeške zmožnosti.
Slomšek je vedel, kako potrebna je človeku vzgoja, da bi lahko ljudje postali zreli, se pravi tisti, ki so se sposobni odločati za prave vrednote. Pot do osebne zrelosti nas pelje preko molitve. Molitev je izvir vseh darov in korenina dobrih del. Je naša »lestev« k Bogu«, je protistrup vsem nevarnostim, ki nam pretijo, je kompas, ki nam pomaga najti pravo smer sredi različnih mnenj in pogledov.
Naj nam bo Slomškov zgled tisti, ki nas vodi na pravo pot dobrega državljana in kristjana. (nadškof Alojzij Cvikl)

Preučevanje zgodovine verskega življenja pri kakem narodu pove, da gre bolj ali manj pri vsakem narodu za skrivnostno rast, ki izhaja iz Božje previdnosti in sega po velikih osebnostih v narodovo sedanjost. To velja tudi za slovenski narod, ki ima korenine verskega življenja pri solunskih bratih sv. Cirilu in Metodu, nato pa raste prek vrste zaslužnih osebnosti v našo sedanjost. V preteklosti našega naroda izstopa iz te vrste ljudi najzaslužnejša osebnost – blaženi škof Anton Martin Slomšek.

Naslovljeno na vas

Besede staršem, veroučiteljem in veroučencem

Morda je letos na začetku katehetskega leta res navzoča večja negotovost, celo strah. Vztrajno prinašajmo to situacijo v »molitveni verigi« pred Boga, samo on lahko strah razblini, kajti v »ljubezni ni strahu« in »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,18.8.16). V tem je naša moč. Če nas strah ne bo hromil, bomo tudi lažje odkrivali in se učili novih poti v katehezi. »Bog je vedno novost, ki nas nenehno spodbuja, naj gremo na pot, onstran znanega, naproti obrobju in mejam …« (VR 135) S tega vidika lahko trenutno situacijo prepoznavamo tudi kot priložnost za rast in odkrivanje novih poti, ki jih ima Bog, da pride do ljudi.
Temeljni vogelni »kamen« pa ostaja Kristus. Sveti Duh, ki nam ga pošilja, ima vedno prave rešitve. Skupaj z njim jih bomo iskali: škofje skupaj z SKU, župniki skupaj s škofi, katehistinje in katehisti skupaj z župniki, vsi pa skupaj s pristojnimi državnimi službami in seveda s starši ter ne nazadnje z udeleženci kateheze. (Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU)

Bodoče katehistinje in katehiste pa vabi na izobraževanje Katehetsko pastoralna šola, ki deluje v vseh slovenskih škofijah. V naši—celjski škofiji deluje v Celju, telefon 041276937 /voditelj Klemen Sitar/. Odločite se.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Bosta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtala bosta ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.

MAŠNI NAMENI

NED – 26.9. Slomškova
26. nedelja med letom
Kozma in Damijan, mučenca, sozavetnika naše župnijske cerkve
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Anico –oblet. in Radota Drev
Kvatrna nabirka za bogoslovje
15.00 slovesnost Slomškove nedelje (sv. Jožef-Celje)

PON – 27.9.
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
19.00 za +Jožeta Zupančiča

TOR – 28.9.
Venčeslav, mučenec
19.00 za +Franca Kneza

SRE – 29.9.
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
19.00 za +Ano Pristalič in vse njene

ČET – 30.9.
Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)
molitev za duhovne poklice

PET – 1.10. prvi petek
Terezija Deteta Jezusa, dev., cerkvena učitelj.
19.00 za +Magdo Mahor
Litanije Jezusovega srca

SOB – 2.10. prva sobota
Angeli varuhi
19.00 za vse Turkove
Litanije Matere Božje

NED – 3.10. rožnovenska
27. nedelja med letom
Gerard, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Stanislava Mežnarja (v Šentrupertu)

V tem tednu: je začetek novega meseca. Že prej v četrtek pred prvim petkom bo molitev za duhovne poklice, nato bo prvi petek in prva sobota. Lepo vabljeni tudi k sv. zakramentom.

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.

Dežurni ministranti: Tjaša in Matevž Glušič
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Ana Šram; II. Št.R. Matjaž Rožič, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.