Oznanila – 34. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovóril: »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« (Jn 18,33–36)

BESEDA O BESEDI

KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI Jn 18,33–37

Kristus ima do nas podobno razmerje, kot vlada med dvema človekoma, ki sta pripravljena svoji življenji za vedno povezati v zakonski skupnosti. »Kar je moje, je tvoje,« pravi on in ona mu enako odgovarja. Pa tudi najbolj idealna zakonska skupnost ne dosega tolikšne edinosti, kot je tista, ki zavlada med Kristusom in nami, če se mu povsem odpremo. »Po posvečujoči milosti smo čistokrvni kraljevski rod,« piše p. Albin Škrinjar. »Kristus Kralj že sedaj v nas kraljuje, v nas zmaguje, nas visoka dviga in nas dela silno bogate. »Jezus s svojim naukom in s svojim življenjem vse postavlja na glavo: kar je v človeških očeh veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po človeških merilih zmagovalo, dejansko izgublja. Pred sodnikom Pilatom stoji Jezus kot nemočen obtoženec, ki ga čaka sramotna smrt na križu, dejansko pa gre naproti dokončni zmagi – zmagi resnice, Božje resnice o svetu in o človeku. »Res je, kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico.« Pilat v svoji duhovni slepoti sprašuje: »Kaj je resnica?« Jezus mu ne odgovarja z besedami, temveč bo vsem odgovoril z najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem svojega življenja. Veliki teolog Hans Urs von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova ljubezen do sveta, ki jo Sin predstavlja v svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je dokaz za resnico, da Oče tako zelo ljubi svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.« – Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« Kaj pomeni biti iz resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi Poznaš Kristusa? odgovarja: »To pomeni biti tako razpoložen, da se resnice oklenem … Verska resnica in vsaka resnica, ki nas uči, kako je treba živeti, zahteva od človeka žrtev. Mnogi se boje žrtev, zato beže od resnice. Pred resnico, ki jim ni ljuba, ljudje radi zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat zamižijo pred sleherno resnico.« – Če hočemo »sovladati« s Kristusom, mora biti naše srce odprto njegovi resnici in njegovi luči. (po: S. Čuk, Misli srca)

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA—ned. bodočih prvoobhajancev

ZAHVALNA NEDELJA v imenu cerkve sv. Krištofa v Grajski vasi — pri 2. sv. maši v zapojemo v župnijski cerkvi na Gomilskem zahvalno pesem.
Prihodnjo nedeljo še v imenu cerkve sv. Mateja v Šmatevžu.

Dragi naši kandidati za prvo sv. obhajilo 2022
So veliko upanje in veselje našega občestva. Naj bo tudi čas priprave na prvo sv. spoved in prvo sv. obhajilo dragocen del vašega otroštva. Vse občestvo pa ima do vas veliko odgovornost. Vsi smo vas dolžni v pripravi podpirati z molitvijo in lepim zgledom! Vi si boste prizadevali, da bi se bolj zbližali z Jezusom, pa tudi vaši najbližji in vse naše občestvo.

Z današnjim praznikom končujemo cerkveno leto
Cerkveno leto v Katoliški cerkvi se sklene z današnjim praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev je Kristusa za Kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.
Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi praznika se pogosto pripisuje tudi povsem določen zgodovinski pomen: Cerkev je hotela v obdobju totalitarizmov utrditi Kristusov kraljevski status in tako relativizirati prizadevanja režimov, ki so si lastili absolutno oblast nad človekom in stvarstvom. A papež Pavel VI. je še posebej poudaril eshatološki pomen te nedelje in jo razglasil za slovesni praznik. Poudarjena sta bila pomen in vloga Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v cerkvenem letu, ki je tesno povezano z bogoslužnim koledarjem Cerkve.
Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in želje, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času. (po: radio.ognjisce.si)

Naslovljeno na vas

Nedelje v novembru, zlasti druga sv. maša na te nedelje, bodo imele poseben namen: prva nedelja, 7. 11. je bila posvečena starejšim župljanom, druga nedelja, 14.11. je bila namenjena zakonskim jubilantom.
Tretja nedelja, 21.11. je predstavitev kandidatov za prvo sv. obhajilo 2022.
Četrto nedeljo, 28.11. bo prestavitev kandidatov za sv. birmo 2022.

Posvetitev novih zvonov, predvidena za Štefanovo, bo prej — v nedeljo, 12. decembra. Slovesnost bo vodil g. škof dr. Maksimilijan Matjaž.

Nova zvonova za župnijsko cerkev na Gomilskem
Sta bronasta in bosta nadomestila sedaj manjšega jeklenega in tako premostila glasovni razpon med velikim-jeklenim in starim-bronastim. Tehtata ca 720 kg in 370 kg. prvi F, drugi A. Ste opazili? »Bosta« je že spremenjeno v »sta«.
Velik strošek bo še vsa potrebna oprema in naprave za avtomatsko zvonjenje, pritrkovanje (ki naj bi bilo potem zelo lepo), bitje ure, …
Župnija Gomilsko prosi za vaš dar—prispevek v ta namen. Lahko tudi nakažete na TRR Župnija Gomilsko: NOVA KBM SI56 0400 1004 8653 831 namen: za zvonove. Bog povrni vsem, ki ste že darovali!
Prosimo še druge, pridružite se jim.
Pozor! V času pripravljalnih del bo zvonjenje okrnjeno. Potrpimo!

Adventni venčki – dobili jih boste lahko v nedeljo po obeh sv. mašah. Vabljeni tudi, da priskočite na pomoč pri spletanju venčkov, ki bo potekalo po domovih. Darovi za venčke bodo namenjeni za potrebe Karitas. Hvala vsem.

Otroci za otroke – ADVENTNI KOLEDAR 2022
Otroci bodo pri verouku tudi letos povabljeni k adventni akciji Otroci za otroke. Dobili bodo Adventni koledar 2022 z zanimivimi zgodbami iz življenja misijonarja patra Miha Drevenška, kjer jih na sredini čaka karton z navodili za sestavo škatlice. V katere naj bi ves advent zbirali darove za lačne otroke v misijonih. Ob božiču pa jih prinesite k župnijskim jaslicam v cerkvi. Vabim otroke, da se kdaj odpoveste kakšnemu obilju in ta denar date v škatlo zato, da bo kakšen drug otrok imel kos kruha. Hvala staršem, ki boste otroke spodbujali k temu dobrodelnemu dejanju.

MAŠNI NAMENI

NED – 21.11.
Kristus Kralj vesoljstva
Darovanje D. Marije
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Rajovca in Grabnerjeve
Predstavitev prvoobhajancev

PON – 22.11.
Cecilija, dev., mučenka , zavetnica cerkv. glasbe
17.00 za +Ano (Marijo) Semprimožnik-obl. in starše
Teden Karitas

TOR – 23.11.
Klemen I., papež, muč.
7.30 po namenu darovalca

SRE – 24.11.
Andrej in drugi vietnamski mučenci
17.00 za +starše Rojnik in Ivana ter Radota in Anico Drev

ČET – 25.11.
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
16.00 za +Roka Tušek in Poldiko Novak (v Šentrupertu)

PET – 26.11.
Valerijan Oglejski, škof
17.00 za +Franca Obreza –oblet.

SOB – 27.11.
Vergil in Modest, škofa
17.00 za +Kristino Pinter

NED – 28.11.
1. ADVENTNA NED.
Nedelja Karitas
Katerina Laboure, red.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Stanislavo Gajšek in Matildo Ilg /rojeno Brinovec
Predstavitev birmancev

V tem tednu: bo teden Karitas. Prihodnjo nedeljo bo pri obeh sv. mašah darovanje za Karitas. Zbiranje ozimnice za Karitas bo ta ponedeljek, 22.11. od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00 ure. Če v navedenem času ne morete dostaviti in bi kdaj ob drugem času, pokličite prej župnijski tel.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT.
Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci: v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Elza Vasle II. devetošolca
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž