Oznanila – 3. adventna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.« (Lk 3,10–14)

BESEDA O BESEDI

VESELJE IN BLAGO SRCE Lk 3,10–18

Današnji berili nas spodbujata k veselju in to povabilo tudi utemeljujeta. Prerok Sofonija potrtemu izvoljenemu ljudstvu kliče: »Vriskaj, sionska hči! Veseli in raduj se iz vsega srca! Gospod te je rešil obsodbe!« Mogoče se nam zdi pretirano, da bi vriskali od veselja. Pa bi morali, če bi trdno verovali, da je Jezus naš Odrešenik, ki nas osvobaja in daje našemu življenju smisel. Gotovo ste že doživeli ali videli, kakšno vriskanje nastane, če nogometaši dosežejo gol. Med tistimi, ki kričijo, je gotovo vsaj nekaj ljudi, ki so bili pri nedeljski maši. Tam pa so se držali zdolgočaseno, čeprav se je pred njihovimi očmi dogajalo vse kaj večjega kot na nogometni tekmi.
Apostol Pavel je vernikom zapisal besede, veljavne za kristjane vseh časov in vseh starosti: »Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.« Vzrok ali razlog našega veselja je dejstvo, da je Bog blizu, da je Jezus naš prijatelj, z nami. To nas spodbuja k dobroti, blagosti. Tam, kjer živimo: v svoji družini, v šoli, na delovnem mestu, med sosedi moramo znati delovati pomirjevalno. – Človek, ki je tako vesel, da od veselja kar prekipeva, čuti potrebo, da svoje veselje deli s kom drugim, z vsemi, ki jih sreča. Tako se njegovo veselje pomnoži Saj smo izkustveno doživeli, kako se naše veselje množi vsakokrat, ko svoje srce odpremo drugim, ko z drugimi delimo svoje imetje, ko pomagamo pomoči potrebnim. K takšnemu veselju, ki bogati nas in druge, nas navaja adventni klicar Janez Krstnik. Na vprašanje, kaj naj storimo oprijemljivega, odgovarja tudi nam, ko govori tistim, ki so prihajali poslušat njegove spokorne pridige ob Jordanu: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki je nima, in kdor ima živež, naj ravna enako.« – V Malem princu beremo: »Kruh, ki ga delimo z drugimi, ima okus brez primere.« Lahko rečemo, da ima božanski okus, Božji okus, okus po Jezusu, ki se nam daje, da bi tudi nas naučil dajanja. (po: S. Čuk, Misli srca)

3. ADVENTNA NEDELJA – nedelja zvonov

POSVETITEV NOVIH ZVONOV
Gomilsko, 12. decembra 2021 ob 10. uri: Posvetitev novih zvonov opravil in daroval zahvalno sv. mašo celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž

Pogled v preteklost
Gotovo je, da so na tem kraju zvonili zvonovi odkar stoji tukaj cerkev s stolpom, ki se zaradi zvonov imenuje zvonik. Najstarejši ohranjen zvon je tako imenovani »navček«, ki je po oceni strokovnjakov star najmanj 500 let. Težak je dobrih 100 kg in je brez okraskov in simbolov in brez letnice. Ta je včasih pel v slovo otrokom. Ko se je pred 40 leti uredila elektrifikacija zvonjenja ni bil priključen v funkcijo. Tudi sedaj ne bo, ker je zaradi častitljive starosti predragocen, da bi bil izpostavljen poškodovanju.
Drugi po starosti je prav tako bronasti zvon iz leta 1705. Težak je blizu 300 kg. Sedaj je bil obnovljen in bo nadaljeval svoje poslanstvo že četrto stoletje. Je zelo lepo izdelan in okrašen. Ima reliefne okraske – rastlinski motiv in podobe svetnikov: prvega mučenca diakona sv. Štefana, zavetnika cerkve in župnije, sv. Vida, nadangela Mihaela in Kalvarije ter veliko napisanega v latinščini: (Stefanus plenus gratiae et fortitudine protegat nos grandi et fulmine) kar v prevodu pomeni: Sv. Štefan poln milosti in moči, reši nas toče in ognja. Bolj spodaj pa je napis (Opus gaspar Franchi anno Domini 1705 Domini nostri Iesu Cristi Nazarini) v prevodu: Delo Gaspar Franchi v letu Gospodovem 1705 Gospoda našega Jezusa Kristusa Nazarečana.
Ostale zvonove pa je pobrala prva svetovna vojna. Zato so leta 1922 nabavili dva jeklena zvonova (sta v stotem letu), ker bronastih takrat ni bilo mogoče dobiti. Plačali so ju in ostalo je še za podružne cerkve iz tistih sredstev, ki so bila zbrana v celoti za gradnjo nove cerkve, pa je vojna skoraj vse požrla. Prvi od teh dveh zvonov tehta nad 2000 kg in je bil zdaj najbolj aktiven. Je zelo skromen po obliki, ima samo napis letnice 1922 (latinske številke MCMXXII) in nad tem IHS s križem nad H; na drugi strani pa napis KID, kar je kratica Krajnske industrijske družbe, ki je zvona izdelala. Nad kratico je znamenje križa.
Čisto enako je zaznamovan njegov manjši brat, ki tehta okrog 800 kg in je moral zapustiti zvonik ter prepustiti mesto novima zvonovoma. Lahko si ga ogledate pred Domom srečanj. Zahvalimo se mu za njegovo 99-letno zvesto služenje in mu zaploskajmo! Zaenkrat bo užival zaslužen pokoj, sčasoma pa si morda najde kje novo službo.

Zdaj, oziroma odslej
Z današnjim dnem se za izboljšanje uglašenosti pridružujeta dva nova bronasta zvonova. Ko smo pristopili k obnovi zvonilnih naprav, ki so odpovedovale, nam je strokovnjak (kolavdator dr. Matjaž Ambrožič) zelo priporočal, da manjši jekleni zvon zamenjamo z dvema bronastima, smo se po temeljitem razmisleku za to odločili. Tako smo junija v Livarni zvonov v Žalcu naročili in v začetku tega tedna tudi dobili dva zvonova:
Prvi zvon, ton »F« je težak 760 kg (40 kg več kot je bilo napovedano). Posvečen je »slovenskim mučencem 20 stoletja« med katerimi je, kot živo upamo, naš Izidor Završnik. To pove tudi napis na zvonu: Slovenski mučenci 20. stoletja, prosite za nas. Na vrhu krasi zvon rastlinski motiv – simbol slovenstva – lipa.
Drugi zvon, ton »A«, tehta 388 kg, je posvečen nebeški Materi in ima napis »Marija, Mati Cerkve, prosi za nas.« Na vrhu krasi zvon rastlinski motiv (hmelj).
Bog daj, da bi odslej nova zvonova ob sodelovanju starih dveh obnovljenih zvonov ubrano pela v Božjo čast in ljudem v duhovno korist.

Vsem dobrotnikom novih zvonov in zvonilnih naprav in opreme za vse štiri zvonove prisrčna zahvala. Tudi tistim, ki še imate namen darovati. Bog vam obilno poplačaj.

Pojte Bogu novo pesem, slavite njegovo ime!

MAŠNI NAMENI

NED – 12.12.
3. ADVENTNA NED.
Devica Marija iz Guadalupe
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za vse dobrotnike novih zvonov
za +Marijo in Viktorja Justinek
v zahvalo

PON – 13.12.
Lucija, dev., mučenka
17.00 za +Krumpakove in Aubrehtove

TOR – 14.12.
Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
13.00 pogreb z mašo za +Matildo Brinovec
17.00 za +Antona –oblet. in starše Virant in Kovačič

SRE – 15.12.
Fabijan, mučenec
17.00 za +Ivana Orožima in vse Mlinarjeve

ČET – 16.12.
David, kralj
16.00 za +Terezijo Žnidar (v Šentrupertu)

PET – 17.12.
Lazar iz Betanije, svetopisemski mož
17.00 za +Slavko in Jožeta Tiselj

SOB – 18.12. kvatre
Teotim, mučenec
17.00 za +Adolfa (40.) oblet. in vse Sajovčeve

NED – 18.12.
4. ADVENTNA NED.
Urban III., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Sonjo, Borisa in vse Topovškove
Ta dan kvatrna nabirka za bogoslovje

V tem tednu: bomo že v drugi polovici adventa. V četrtek se začne devetdnevnica pred božičem. Lepo vabljeni k zorničnim sv. mašam.
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.
Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci: v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Sonja Mandelc, II. Aljaž Lončar, Brigita Stvarnik Novak
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl