Oznanila – 4. adventna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?« (Lk 1,41–42)

BESEDA O BESEDI

POVEZANOST BOGA IN ČLOVEKA Lk 1,39–45

Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo Boga kot človekovega tekmeca, konkurenta. Ko bi bil Bog res to, kar ti napuhnjenci mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli učlovečil. Ne bi delal s človeškimi rokami, razmišljal s človeškim razumom, deloval s človeško voljo, ljubil s človeškim srcem. Bog in človek sta v krščanstvu tesno povezana, sta prijatelja, sodelavca – sta nenazadnje kot zakonca.
Kakor ni mogoča prava, nesebična skrb za človeka, ki je ne bi (vede ali nevede) navdihovala Božja ljubezen, tako tudi ne obstaja resnična svetost, če ni združena s skrbjo za človeka. To je način delovanja našega Boga. Marksisti, ustvarjalci nikoli uresničenega raja na zemlji, so kar naprej metali na kristjane krivičen očitek, da je naša vera »opij«, ker nas odtujuje od vsakdanjih življenjskih nalog. Bolje rečeno: bil bi krivičen očitek, če bi se trudili živeti po Jezusovem nauku in zgledu. Zdaj pa smo pogosto res taki, da bi tak očitek zaslužili. Preveč smo zasužnjeni od duha našega časa, ki je duh brezbrižnosti.
Kristus prihaja na svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga v njegova usta besede psalmista: »Glej, prihajam, Gospod, da izpolnim tvojo voljo.« To je jutranja molitev Odrešenika. To naj bi bila tudi naša jutranja molitev – da bi začeli nov dan s pripravljenostjo, da izpolnimo, kar Bog pričakuje od nas. Namen molitve je (jutranje, pred delom, pred študijem …): da bi razsvetljeni z Božjo lučjo spoznali, kaj je prav, in da bi okrepljeni z njegovo močjo spoznali, kaj delamo prav in kaj narobe. Neka italijanska popevka z naslovom Torej daj! ponavlja odpev: »Kaj je prav, to dobro veš, povej, zakaj pa tega ne storiš?« To se vprašajmo tudi mi zdaj, ko se pripravljamo na božič. Mogoče še prej na božično spoved. (po: S. Čuk, Misli srca)

4. ADVENTNA NEDELJA – spovedna

Četrto svečko na adventnem vencu prižigamo že polni pričakovanja. Kakor je ob Marijinem obisku poskočilo dete v Elizabetinem telesu, tako se naj v naši srcih prebuja vznemirjenje pred prihodom Gospoda. Drobno dete, položeno v jasli, prihaja med nas, da bi spoznali, kako blizu nam je. Jezus bi rad bil ob nas, v našem veselju in preizkušnjah. Želi, da pripravimo svoja srca. Nekaj dni nas še loči do božične noči. Da bi se bolje pripravili, ob adventnem venčku v molitvi te dni tudi mi iskreno pozdravimo mater našega Odrešenika: »Blagoslovljena, ti med ženami.«

ODMEVI SLOVESNOSTI PRETEKLE NEDELJE – na osmino

ZAHVALA: Vsem, ki ste kar koli storili ali prispevali za lepo slovesnost in pomemben dogodek posvetitve novih zvonov, Bog povrni.
Upajmo, da bomo ohranili lep spomin na nedeljsko (nekaj že tudi sobotno) dogajanje. Lahko pa ga bomo podoživljali ob gledanju posnetkov na CD ali ključku, saj se je snemalo. Za komad je priporočeni dar 15.00 eur. Naročila sprejemamo v župnišču.
Izvajalci so v minulem in bodo tudi v prihodnjem tednu nadaljevali z delom v zvoniku. Upamo, da bo do božiča stvar v glavnem zaključena in bo začela služiti svojemu namenu. Tako bodo prazniki še lepši.
Hvala tudi moškim, ki pridejo na pomoč pri delih, ki jih lahko sami opravimo. Hvala tudi gospodinjama, ki skrbita za kosila delavcem od drugod.
Vsem dobrotnikom novih zvonov in zvonilnih naprav in opreme za vse štiri zvonove prisrčna zahvala. Tudi tistim, ki še imate namen darovati. Bog vam obilno poplačaj.

Pojte Bogu novo pesem, slavite njegovo ime!
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA danes po skavtih prihaja tudi k nam. To je luč, ki je prižgana na kraju, kjer je bil rojen Kristus – »Knez miru«. Na razpolago vam je , da pri njej prižgete svoje svetilke. Svetilke (sveče – »lampice«), steklene ali plastične, lahko nabavite tudi v cerkvi, dokler ne poidejo. Priložite priporočeni dar. Če boste vzeli plastične, jih prižgane postavite v stekleno posodo, da se ne bi kaj vnelo! Odstranite ročaj.

Naslovljeno na vas

S sv. mašo in sv. obredi za rajne smo se poslovili:
V soboto, 4. decembra šentrupertski cerkvi in pokopališču od Terezije Marguč iz Trnave 23 a. Zemeljsko življenje se ji je izteklo v 81. letu.
V torek, 14. decembra pa v župnijski cerkvi na Gomilskem in na tukajšnjem pokopališču od Matilde (Tili) Brinovec z Gomilskega 18. Dočakala je 92 let. Bog jima daj srečo večnega življenja v Njegovi ljubezni.

PRIČAKUJEMO PRAZNIKE IN SE NANJE PRIPRAVLJAMO
V tem tednu: bo še nekaj dni iztekajočega adventa in zadnjih priložnosti za sodelovanje pri zornicah z devetdnevnico. Vabljeni.

Veroučenci, od 4. razreda naprej, naj bi pred božičem zagotovo bili pri sv. spovedi. Lepo in prav bi bilo, da bi zlasti veroučenci tretje triade to storili med tednom, ko bo vsak dan pol ure pred mašo priložnost za spoved.
Tudi ostali župljani, kolikor niste, vključno sto nedeljo, že naredili ta pomemben korak v duhovni pripravi na božič, vabljeni med tednom.

Prejem zakramentov za praznike na domovih za bolne in ostarele bo v torek dopoldne. Za večino velja že prejem zakramentov na decembrski prvi petek, ostali pa naj bi ob tem obisku. Če le morete, sporočite župniku, da želite obisk.

BOŽIČ DRUGI NAJVEČJI PRAZNIK V VSEM LETU -naj se to vidi
DRUGI DAN BOŽIČA – ŠTEFANOVO – ŽUPNIJSKI PRAZNIK
26. decembra obhaja vsa Cerkev slovesno spomin sv. Štefana, diakona in prvega mučenca. Ker pa je zavetnik naše župnijske cerkve in župnije, pa je za nas vse ta dan še toliko večji praznik. On nam je veliki vzornik, saj je prvi izpričal največjo ljubezen do Jezusa z žrtvovanjem svojega mladega življenja zanj, ki ga je do takrat goreče oznanjal in čudovito posnemal v odpuščanju sovražnikom. Vrhunec praznovanja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 uri /slovesnost bo vodil g. Viki Košec. Vabljeni ste vsi – odrasli, mladina, otroci!

Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti. Upamo, da ne bo še zaostritve.

MAŠNI NAMENI

NED – 19.12.
4. ADVENTNA NED.
Urban III., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Sonjo, Borisa in vse Topovškove
Ta dan kvatrna nabirka za bogoslovje

PON – 20.12.
Evgen, mučenec
17.00 za +starše Dobnik in Vitanc in vse njihove

TOR – 21.12.
Peter Kanizij, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 za +Matildo Brinovec –osmina

SRE – 22.12.
Frančiška Cabrini, redovna ustanoviteljica
17.00 za +Ivana Vaša

ČET – 23.12.
Janez Kancij, duhovnik
17.00 za +Ano Pristalič in vse njene

PET – 24.12.
Adam in Eva
SVETI VEČER
7.30 za +iz družine Javoršek
Sklep zornic
22.00 za +Ivana Novaka (v Šentrupertu)

SOB – 25.12.
B O Ž I Č
Jezusovo rojstvo
0.00 za vse župljane -žive in rajne
7.30 za +Pavlo Iršič, st. Blatnik Andoljšek
10.00 za + Štefana Šlandra

NED – 26.12. d. p. d.
SVETA DRUŽINA
Sv. Štefan- župnijski praznik
Dan samostojnosti
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +žpk dr. Stefana Steinerja
za +Petra Pavla Košeca
za domovino

V tem tednu:
Seja ŽPS bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Postavitev jaslic v župnijski cerkvi: navajeni smo, da to lepo naredite mladi, zato računamo na vas tudi letos. V četrtek od 15.30 dalje, glavno po maši.

Dežurni ministranti: Zala Jelen, Hana Rančigaj
Bralci: na božič in na Štefanovo: bodite vedno na razpolago, ko boste v cerkvi.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko I.

Spoštovani! Pred izidom je prva številka veroučnega biltena naše župnije z naslovom »PLAMENČEK«. Upamo, da ne bo muha enodnevnica, saj želimo popestriti naše skupno bivanje s pisano besedo, veroučencem pa dati priložnost, da pišejo tudi javno. Priskrbeli si ga boste lahko v cerkvi od 24. 12. 2021 naprej, vse do razprodaje. Večinoma je delo naših mlajših veroučencev. Nastajalo je v lanskem šolskem letu. Vsak izvod bo označen kot original.

Priporočljiv dar za izvod je, glede na število strani, 6 €. Upam, da nad tem ne boste razočarani, saj želimo pokriti celotne materialne stroške. Prepričani smo, da vam bo branje v veselje. Vabimo vas, da si glasilo pravočasno priskrbite. Prebirajte ga po in med vrsticami in velikokrat boste strmeli nad zapisanimi mislimi naših najmlajših veroučencev.

Za uredniški odbor, katehistinja Marija Rančigaj