Oznanila – 7. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« (Lk 6,27–28.37–38)

BESEDA O BESEDI

VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM Lk 6,27–38

»Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svoj pobožnost odložijo na cerkvenem pragu. V svojih družinah so gospodovalni, s sosedi sprti, lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, ki s tako lahkoto obsojate »pobožne« in se imate za veliko boljše od njih! Lahko da so na žalost res taki, toda če hočete dejansko biti boljši, si vzemite k srcu zadnje vrstice evangeljskega odlomka današnje nedelje: »Ne sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste ob sojeni; oproščajte in boste oproščeni … S kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. »Jezusov nauk, ki ga je on potrdil tudi z življenjem je za našo človeško pamet čudno zavozlan in hitro se ujameš v njegove zanke. Če obsojaš druge, dejansko obsojaš samega sebe; če sovražiš druge, največjo škodo povzročaš samemu sebi. Če pa si do drugih usmiljen, si s tem zagotoviš usmiljeno sodbo ob koncu življenja; če druge ljubiš, postajaš podoben Bogu. Tu lahko v spremenjenem pomenu uporabimo znane besede Ivana Cankarja: »Narod si bo pisal sodbo sam.« in zatrdimo: »Vernik si bo pisal sodbo sam!«
Evangelij je prepleten z Jezusovimi besedami o usmiljenju, odpuščanju, dajanju, dobrohotnosti – vse to so »delavniški« izrazi za ljubezen. Zapoved ljubezni je silno naporna, vendar pa izvedljiva naloga, kajti strma stena, ki vodi na Božjo goro, je že markirana. Jezus je »s prvenstvenim vzponom« na goro Kalvarijo vsem svojim učencem pokazal pravo smer. Pripravil jim je tudi potrebno vitaminsko hrano: ljubezen svojega srca, ki ga je za nas izpraznil do zadnje kaplje krvi.
Na tej težki navezi življenja ne nastavljajmo drug drugemu zank z obsojanjem in s trdoto srca, temveč bodimo drug drugemu v oporo z dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če bo usmiljenje osnovno prizadevanje našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja in prizadevanja, se bomo v smrtni uri lahko srečali s Kristusom v popolnem zaupanju, kajti gotovo bomo deležni usmiljenja.« (Bernhard Haring) (po: S. Čuk, Misli srca)

7. nedelja med letom

Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno. (Lk 6,37)

To Jezusovo naročilo so služabniki in služabnice Cerkve neredko uporabljali, da so preprečevali kritičnost v krščanski skupnosti.
Kakšna zvijača! Kajti Jezus ne prepoveduje izražati mnenja in presoje o ravnanju drugih ljudi.
To bi bilo nemogoče in tudi škodljivo. Imamo pravico in dolžnost, da se učimo iz tega, kar vidimo. Kako pa naj bi vedeli, kaj je dobro in kaj slabo, ne da bi ocenjevali, kritizirali, presojali?
Jezus tudi ne pravi: »Kaj te briga! Brigaj se zase! Ne vmešavaj se!«
Nasprotno! Moramo imeti široko odprte oči in možgane ter opazovati, ocenjevati, odobravati, naznanjati.
Jezus prepoveduje, da bi sodili v smislu izrekanja dokončnih obsodb.
V njegovem času ni bilo sodišč prve stopnje, druge stopnje, višjih sodišč in še vrhovnih sodišč. Če je bil kdo obsojen, je bil obsojen. Za vedno.
Takih sodb ne smemo izrekati.
Razlog ni take vrste, kakršnih smo navajeni iz televizijskih pogovornih oddaj: »Jaz mislim tako, ti pa tako; vsakdo lahko svobodno misli, kaj hoče.«
Temveč zato, ker Bog, naš življenjski vzor, vedno in vsakomur dopušča možnost, da se spremeni, prerodi, postane nov človek. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Odpuščajte in vam bo odpuščeno. (prim. Lk 6,37)
Oče, nič ni tako težko, kakor podariti pravo odpuščanje, posebno tistim, ki so nam blizu iz zaradi katerih smo res trpeli. Kako težavno je to odpuščanje! Toliko izgovor se nam mota po glavi: »Ali moram prav jaz narediti prvi korak? Ali se splača odpustiti? Ne, ne morem, zdaj še ne morem, morda jutri …« Odpuščanje nas zelo veliko stane. Ali je odpustiti sploh mogoče? Oče, vemo: sprava in odpuščanje sta mogoča samo po Tebi.
Podeli nam torej milost odpuščanja, moč, da se spravimo s tistimi, ki živijo z nami pod isto streho, in s tistimi, ki so daleč. Daj, da bomo ljubili tudi sovražnike. Ne dopusti, da sonce zaide nad zamero ali jezo v naših srcih. Podeli nam milost prvega koraka, da bomo podobni Tebi. (po: G. Danneels)

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo, 16. februarja smo se v cerkvi na Gomilskem s sv. mašo, nato pa na pokopališču s cerkvenim obredom poslovili od Justine Hudomalj iz Celja. Bila pa je tukajšnja rojakinja, Rančigaj—Lončičeva. Bila je vedno zelo povezana z domačim krajem in sorodniki, ki so večinoma tukaj. Del otroštva je preživela pri stricu župniku Janezu Rančigaju v župniji Sv. Peter pod Svetimi gorami, ki mu je gospodinjila negova sestra. Bog ji daj večni življenje v Božjem kraljestvu!

Molitveni nameni apostolstva molitve ZA FEBRUAR:
Splošni: za rehabilitacijo zapornikov: Da bi zapornikom, zlasti mladim, uspelo ponovno sestaviti svoje življenje na temelju človeškega dostojanstva.
Za evangelizacijo: za podporo in razumevanje ločenih zakoncev: Da bi ločeni zakonci v krščanskih skupnostih našli razumevanje in podporo.
Slovenski: za uboge, bolne in zapostavljene: Da bi se po zgledu in naročilu papeža Frančiška zavedali, da je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni in zapostavljeni.

MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke.

Vsi ste poklicani k svobodi, bratje.
Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu,
temveč služite drug drugemu po ljubezni.
(Gal 5,13)
MAŠNI NAMENI

NED – 20.2.
7. nedelja med letom
Sadot in perzijski muč.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ano Semprimožnik in starše

PON – 21.2.
Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Danico Košenina –oblet.

TOR – 22.2.
Sedež opostola Petra
17.00 za +starše Dobnik in Vitanc

SRE – 23.2.
Polikarp, škof, mučenec
17.00 za +Justino Huhomalj –osmina

ČET – 24.2.
Matija, apostol
17.00 za +Janeza Hočevarja

PET – 25.2.
Valdburga, opatinja
17.00 za zdravje (M.R.)

SOB – 26.2.
Aleksander (Branko), škof
17.00 za +Franca Turnška —oblet.

NED – 27.2.
8. nedelja med letom
Gabrijel ŽMB, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Janeza Sorčana

V tem tednu
Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo ta petek ob 19.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani prav lepo vabljeni!
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid –19.—razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Dežurni ministranti: Ana in Jaka Pristalič
Bralci v ned.: I. Simon Brdnik, Sonja Mandelc II. Marija Rančigaj, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Šmatevž