Oznanila – 6. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. (Lk 6,20–22)

BESEDA O BESEDI

KREPOST (ZA)UPANJA Lk 6,17.20–26

Današnje prvo berilo, vzeto iz knjige preroka Jeremija, nam govori o upanju in zaupanju. Njegovo življenje je bilo zelo bridko, ljudje so mu prizadejali veliko hudega, zato je upravičeno zapisal: »Preklet, kdor zaupa v človeka .. Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje.« Našemu zaupanju v Boga začrtujejo Jezusovi blagri pot skozi preizkušnje, ki nas čakajo. Te slovesne obljube, zapisane v prebranem odlomku Lukovega evangelija, dvigajo naše upanje k nebesom kot novi obljubljeni deželi. Podlaga za naše neomajno zaupanje v Boga je njegova zvestoba. Nanj se lahko brez pridržkov zanesemo, on nas ne bo nikdar razočaral, kakor nas utegne razočarati človek, ki smo vanj močno zaupali.
Sicer pa sta zvestoba Bogu in zvestoba ljudem med seboj tesno povezani. Če se s svojim mišljenjem in s svojim življenjem Bogu izneverjamo, se oddaljujemo tudi od ljudi, ki se na nas ne morejo več zanesti. Nobena beseda ni trdna, nobena obljuba zanesljiva. – Krepost upanja se nanaša na prvo Božjo zapoved »Veruj v enega Boga!«, kajti verujemo ne samo s pametjo, ampak tudi s srcem, z vsem, kar delamo. Stari katekizem nas pouči, kdo greši proti upanju: kdor predrzno zaupa, kdor premalo zaupa, kdor obupa. Predrzno bi zaupali v Boga, če bi se lahkomiselno podali v priložnost za greh ali če bi odlašali s spreobrnjenjem. Bog, ki nam ga oznanja Jezus v evangelijih, je res predvsem usmiljeni in odpuščajoči Oče; vendar nam svojega usmiljenja in odpuščanja ne more izkazati, če sami ne začutimo potrebe po spreobrnjenju. Z grehom, premajhnega zaupanja ali nezaupanja žalimo Boga, če mu pripisujemo človeške lastnosti: ozkost, užaljenost, zamerljivost. Ko Bog sprejme človeka, ki se vrne k njemu, ga sprejme z vsem srcem. Odpustiti pri njem pomeni – popolnoma pozabiti. – Najhujši greh zoper upanje pa je obup, ki je posledica pomanjkanja vere, površnega poznavanja Boga, zanemarjanja molitve in zelo grešnega življenja. Naša zvestoba Božjim zapovedim in neomajna ljubezen je rešitev zanj. (po: S. Čuk, Misli srca)

6. nedelja med letom

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ki ne stopa na pot grešnikov, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. (Ps 1,1)

Če je v nas hotenje, da bi delali dobro, ravno tako močno kakor hotenje po slabem, zakaj nam je lažje ugoditi slednjemu? Zato ker se nam zlo kaže kot navidezno dobro.
Prvi psalm v Svetem pismu, ki smo mu danes prisluhnili tudi po prvem berilu, opisuje, kako človek zabrede v zlo. Pot je postopna in tragično spominja na pot v odvisnost od drog.
Prvi korak: radovednost.
»Daj, samo enkrat poskusil. Boš videl, kako fantastično se boš počutil.«
Drugi korak: vdaja.
»Vzel bom, ampak samo v soboto zvečer, da mi bo dalo dodatno energijo. Saj lahko neham, kadar hočem.«
Tretji korak: past.
»Potrebujem to, pomaga mi, ne morem brez.«
Na tej točki se pojavi odvisnost, navada, strah pred zasvojenostjo, suženjstvo.
Ko gre za zlo, je pomembno, tako kot pri drogah, da znamo reči prvi »ne«.
To ni lahko, ker pri prvem koraku v dobro okušamo grenkobo premagovanja sebičnosti, medtem ko je približevanje zlu sladko.
Grenkobo okušamo šele pozneje. (po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

Blagor nam, če se bomo ubogi v duhu, znali osvoboditi varljivega zaupanja v bogastvo in bomo imeli ljubezen in spoštovanje do ubogih, kakor do svojih bratov, živih podob Kristusa.
Blagor nam, če se bomo vzgojeni v blagosti močnih, znali odpovedati pogubni sili sovraštva in maščevanja in če bomo premogli modrost, da se namesto za strah, ki ga vliva orožje, raje odločamo za velikodušno odpuščanje, za povezanost v svobodi in pri delu, za osvajanje z dobrot in z mirom. (sv. Pavel VI.)

Vsak naj da, kolikor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo,
kajti Bog ljubi veselega darovalca. (2 Kor 9,7)
Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
V sredo, 9. februarja smo se v cerkvi na Gomilskem s sv. mašo, nato pa na pokopališču s cerkvenim obredom poslovili od Ide Lazar iz Grajske vasi. Naše župnijsko občestvo ji je hvaležno, da je bila dolga leta krasilka cerkve, zvesta pevka župnijskega pevskega zbora pa vse dokler ji težka bolezen tega ni povsem onemogočila. Bog naj jo v večnosti za njena dobra dela bogato nagradi!

Molitveni nameni apostolstva molitve ZA FEBRUAR:
Splošni: za rehabilitacijo zapornikov: Da bi zapornikom, zlasti mladim, uspelo ponovno sestaviti svoje življenje na temelju človeškega dostojanstva.
Za evangelizacijo: za podporo in razumevanje ločenih zakoncev: Da bi ločeni zakonci v krščanskih skupnostih našli razumevanje in podporo.
Slovenski: za uboge, bolne in zapostavljene: Da bi se po zgledu in naročilu papeža Frančiška zavedali, da je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni in zapostavljeni.

VSTOPAMO V ZADNJE TROMESEČJE PRIPRAV NA PRVO SV. OB HAJILO IN BIRMO
Če bo po sreči in ne bo kakšnih neljubih presenečenj je slovesnost prvega sv. obhajila načrtovana za nedeljo 15. maja, birma pa 22. maja. Prvotno je bilo mišljeno obratno zaporedje, potem pa je zaradi šolskih obveznosti devetošolcev v tistem roku prišlo do nujne zamenjave. Pomemben dogodek za mlade kristjane pa bo tudi prva sv. spoved, ki bo v aprilu.
In kako je s pripravami na vse te dogodke?
Upali smo, da se bodo letošnji kandidati za prvo sv. obhajilo in birmo pripravljali v že bolj normalnih okoliščinah glede na zdravstvene razmere, a ni tako. Zaradi izostankov posameznikov ali celih razredov zaradi karanten je okrnjen verouk, kar bo potrebno nadoknaditi; še večja praznina pa je na področju verske prakse: zlasti sodelovanja pri nedeljskih sv. mašah. Tu je sklicevanje na omejitve največkrat goli izgovor. Testiranje, ki velja za šolo, velja tudi za v cerkev. Tudi maša v soboto zvečer je lahko izhod v sili.
Še bolj pogrešamo domače naših veroučencev. Normalno je, da kandidate spremljajo njihove družine. Pa tudi naše celotno občestvo. Podpirajmo jih , z zgledom krščanskega življenja, z molitvijo in spodbudno besedo!

MAŠNI NAMENI

NED – 13.2.
6. nedelja med letom
Jordan Saški, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Binija Stepišnika

PON – 14.2.
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
17.00 za +Bognarjeve

TOR – 15.2.
Klavdij, redovnik
17.00 za +Jelko in Alojza Kobal

SRE – 16.2.
Julijana, mučenka
17.00 za +Ido Lazar –osmina

ČET – 17.2.
Sedem ustanoviteljev reda servitov
17.00 za +Ivanko Vadlan

PET – 18.2.
Janez Peter Neel, duhovnik, mučenec
17.00 za vse Kozoletove

SOB – 19.2.
Konrad, spokornik
17.00 za +Magdo Mahor

NED – 20.2.
7. nedelja med letom
Sadot in perzijski muč.
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ano Semprimožnik in starše

V tem tednu
Sodelovanje pri bogoslužju: Še vedno je treba upoštevati navodila za preprečevanje širjenja covid–19— razkuževanje rok, maske ali razdalja/razen za člane gospodinjstva ali razreda. Potrebno je imeti potrdilo PCT, tudi otroke, ki so dopolnili 12 let starosti.

Sestanek za starše birmancev bo v petek ob 15.45 uri. Kateri pa takrat še ne bi mogli priti, pa pridite ob 17.40 uri (po večerni maši). Pridite, prosim, zagotovo!

Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci v nedeljo: I. Matjaž Rožič, Elza Vasle; II. Jan Juhart, Nika Šlander
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas