Oznanila – 6. postna – cvetna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA  

Začeli so ga tožiti in so govorili: »Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani dajati cesarju davke ter pravi, da je Mesija, kralj.« Pilat ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« On pa mu je odgovóril: »Ti tako praviš.« Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici: »Nobene krivde ne najdem na tem človeku.« Oni pa so še bolj pritiskaliin govorili: »Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sèm.«  (Lk 23,2–5)

BESEDA O BESEDI

KRIŽANI KRISTUS DAJE SMISEL KRIŽU Lk 22,14–23,56

V teh dneh, še posebej ob prebiranju pasijona, v ospredje stopa pomen in vrednost križa. Ta sicer nikakor ne more biti znamenje ločitve in razdora, temveč samo znamenje povezovanja. Križ namreč povezuje ljudi med seboj (simbolika prečnega kraka) ter z Bogom (simbolika navpičnega kraka). Vendar križ ni samo znak, temveč tudi zgovorna in prepričljiva prižnica: uči nas darovanja in žrtve, brez katere ni prave ljubezni. Prav ta smisel in namen ima križ na stenah naših stanovanj. Kjer člani družine mimo križa ne hodijo brezbrižno, ampak se ob njem zbirajo k molitvi in iščejo moči v urah preizkušenj, tam postane križ šola velikodušnega darovanja; tam se ohranja čut za duhovne vrednote, ki dajejo človekovemu življenju pravi smisel. – Verujočemu človeku pa križ ponuja tudi odgovor na eno najtežjih vprašanj, s katerim se prej ali slej sreča vsakdo: Čemu trpljenje? Zakaj morajo trpeti tudi nedolžni ljudje? To so vprašanja, ki od nekdaj mučijo človekovo pamet in srce in na katera je mogoče dati le delne in teoretične odgovore. Za mnoge je vprašanje zla in trpljenja ugovor zoper Božjo previdnost, če ne celo povod za zanikanje obstoja Boga. Resničnost križa tedaj postane pohujšanje, ker je to križ brez Kristusa – najtežji in najbolj neznosen, včasih do tragičnosti strahoten. – Križ s Kristusom pa je veliko razodetje smisla bolečine in vrednosti, ki jo ima bolečina v življenju in v zgodovini. Kdor razume križ in se ga oklepa, stopi na pot, ki je povsem različna od tiste, ko človek postavlja Boga na zatožno klop ali ga zanika. V križu najdemo spodbudo za nov vzpon k Bogu po Kristusovi poti, ki je prav pot križa. Križ je dokaz neskončne Božje ljubezni. Križ nas vabi da na ljubezen odgovorimo z ljubeznijo.
V teh dneh smo povabljeni, da se zazremo v Kristusa, ki nas je tako ljubil, da je za nas umrl na križu. Križ je torej znamenje ljubezni do konca. Naj se njegova ljubezen preko nas in naših preizkušenj razliva tudi na druge. (po: S. Čuk, Misli srca)

CVETNA NEDELJA

DVA OBRAZA CVETNE NEDELJE

S cvetno nedeljo začenjamo veliki teden, ki doseže vrh na veliki petek, veliko so boto in velikonočno nedeljo. Ta dan ima dva obraza: veselje nad Jezusovim vstopom v Jeruzalem in žalost zaradi njegovega trpljenja in smrti na križu.
Cvetna nedelja že od nekdaj nagovarja ljudi. Že od 4. stoletja na ta dan potekajo procesije. Ljudje so se zbrali na enem mestu in se z vejicami v rokah podali v cerkev. Pri tem je bilo in je pomembno: ljudje ne slavijo močnega in mogočnega vladarja. Vzkliki »hozana« (kar v prevodu pomeni »reši nas«) so namenjeni človeku, ki se posveča ubogim in oznanja Božjo ljubezen. V njegovem kraljestvu so na prvem mestu majhni, nepomembni in izločeni.
Ko danes slavimo Jezusa, izražamo svoje upanje: ljubezen je močnejša od sovraštva in obzirnost je boljša od samopotrjevanja. Ta pot vodi tudi do napetosti in sporov. Sile moči in oblasti se zdijo premočne. Tako pridemo do drugega vidika cvetne nedelje. Na cvetno nedeljo se spominjamo tudi, da bodo ti dnevi zadnji Jezusovi dnevi. Jezus bo izdan, zatajen, obsojen in na koncu križan. To Jezusovo trpljenje določa nadaljnja praznovanja v tem tednu. Toda na koncu je velika noč. (po: M. Kapeller)

POMOČ UKRAJINCEM

Materialna pomoč: zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Prevzem v nedeljo po obeh svetih mašah. Lahko oddate tudi pred Škofijskim domom v Vrbju od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.
Karitas tudi prosi za pomoč vse, ki imajo možnost za namestitev beguncev in jim lahko nudijo sobo s kuhinjo in lastnimi sanitarijami.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči.
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870, Namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 Eur Lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
Na tiho nedeljo, 3. aprila smo se z obredom za rajne in sv. mašo v župnijski cerkvi poslovili od +Bernardke Vasle z Gomilskega 75. Bila je zvesta članica našega oltarnega občestva in dejavna župljanka. Bog naj jo nagradi z večno srečo pri sebi!

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU
Priprava:
Priložnost za velikonočno sveto spoved še prve tri dni tega tedna pol ure pred bogoslužjem; kasneje pa bo manj možnosti, nekaj pa gotovo še: na veliko soboto ob blagoslovu jedil, v Šetrupertu pa 20 min. pred blagoslovom. K svetemu obhajilu pa ste vabljeni za praznike tudi vsi, ki ste bili drugod pri zakramentu sprave.
Starejši in bolni, so v glavnem že prejeli zakramente na domu, če pa še kdo želi, naj pokliče na tel. štev. 041 673 716 /župnik
Veroučenci, ki še nišo opravili velikonočne spovedi, zlasti birmanci, naj to storijo do četrtka.

NED – 10.3. 6. POSTNA NEDELJA – CVETNA
Rebeka, svetopis. žena
ob 7.00 češčenje
ob 7.30 sv. maša za vse župljane – žive in rajne
ob 10.00 blagoslov zelenja pri pokopališču
sv. maša za +Ivana –oblet. in Jožico Vaš
Sklep tedna družine

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU
VELIKI PON.– 11.4.
Stanislav, škof, mučenec
ob 19.00 sv. maša za +Andreja Urankarja

VELIKI TOR.– 12.4.
Lilij I., papež
ob 19.00 sv. maša za +Darjo Poznic

VELIKA SRE.– 13.4.
Ida, redovnica
ob 19.00 sv. maša za +Riharda Posedela –oblet.

VELIKI ČET.– 14.4.
Spomin Jezusove zadnje večerje, dan zahvale za sv. obhajilo in molitve za duhovne poklice.
Ob 19.00 bogoslužje velikega četrtka – Jezusova nova zapoved.
sv. maša za +Ivana Rančigaja
Bedenje »z Jezusom na Oljski gori«. Jezus tudi nas vabi: »Ostanite in molite z menoj.«

VELIKI PET.– 15.4.
Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in smrti. Premišljujemo skrivnost križa.
Ob 15.00 križev pot. Božji grob.
Ob 19.00 obredi velikega petka /edinstveni v letu!/: Poslušanje božje besede, češčenje križa, sveto obhajilo.
Ta dan je strogi post!

VELIKA SOB.– 16.4.
Dan Jezusovega groba. Božji grob pa je ta dan kraj češčenja Kristusa v sv. hostiji.
Ob 7.00 blagoslov ognja (gob)
Blagoslov velikonočnih jedil: ob 11.00 v župnijski cerkvi
ob 13.30 v Šmatevžu, ob 14.30 v Šentrupertu
ob 15.00 v Grajski vasi ob 16.00 v župnijski cerkvi (drugič)
Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi deležni blagoslova.

Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, spremenimo v dar.

V E L I K A   N O Č
Ob 20.00 velikonočna vigilija: začetek pri cerkvi.
Slavje luči, hvalnica velikonočni sveči, blagoslov krstne vode,
sv. maša z Alelujo za +Alojza in Ljudmilo Lukman

VELIKA NED. – 17.4.
Praznik Jezusovega vstajenja
Ob 7.00 vstajenjska procesija, slovesna sv. maša za župljane
Ob 10.00 sv. maša za +Matildo Brinovec

Radi se udeležujte bogoslužja v teh dneh. Ves veliki teden naj vam bo blago- slovljen. Velika noč pa naj vam bo krona – ne le tega tedna, ampak vsega leta!

V tem tednu: je veliki teden!
Sestanek za starše veroučencev—birmancev bo to sredo v Domu srečanj: ob 17.00 za 8. r., ob 17.30 še pridružijo za 9. r. in od 18.00 ostanejo samo za 9. r. Vabljeni, je nujno. Dobrodošli tudi birmanci.
Dežurni ministranti: Jošt Polak, David Zupančič, od čet. pa vsi, zlasti v ned.
Bralci v velikem tednu, na veliko noč, pon. bodite na razpolago vsi bralci
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava