Oznanila – 4. velikonočna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« (Jn 10,27–30)

BESEDA O BESEDI

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC Jn 10,27–30

Sveti  Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske skupnosti, ko pravi, da je župnija zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni in molitev duhovnikov. Katekizem Katoliške cerkve pa nam pove, da je župnija evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja krščanskih družin, kraj molitve, sodelovanja pri svetem bogoslužju  in medsebojne pomoči. Hudo je, če se vse skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve ali domačega doma. Po Jezusovem zgledu smo poklicani k nenehnemu potovanju k drugim. Prva Cerkev je glede tega zelo dejavna. Marsikomu je  edina skrb njegovega krščanstva, da naroči sveto mašo, da bo na tisti in tisti datum, da kolikor toliko obiskuje sveto mašo in moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih težav, predani temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za vidne poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti našli ljudi, ki se bodo velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic.
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško življenje, v svobodno izbrano neporočenost in v devištvo iz ljubezni do  Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic, je sveti Janez Pavel II. dejal: Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne jasnosti. Potem pa izrecite veseli Da. Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo prišli do prave jasnosti.
Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papež Janeza Pavel II., ki je dejal: »Župnija je krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega pastirja in ki se zbira okrog svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev. Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih, poslušajte jih, hodite za njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za zvestobo tistih, ki so se že posvetili Gospodu in dušam.« (po: E. Mozetič)

4. velikočna nedelja – Nedelja Dobrega Pastirja

ZA DUHOVNE POKLICE
Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje. Napravi iz njih orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost. Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje.
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi. Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo, velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto.
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikom in redovnikom zvestobo do konca. Amen.
(po: Molite in spodbujajte k molitvi – Molitve za duhovne poklice)

Zadnja nedeljo pred prvim sv. obhajilom

Ob prvem svetem obhajilu nas Jezus sprejme v svoje srce. Od prejema tega zakramenta se lahko kristjan kadar koli želi, udeleži svetega obhajila in tako prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč kruh – hostija spremeni v Jezusovo telo, vino pa v njegovo kri.
Zakrament izhaja iz dogodka pri Zadnji večerji: Medtem ko so učenci jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: “Vzemite, to je moje telo.” Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: “To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.” (Mr 14, 22–25.)
Tudi po vstajenju se je Jezus učencem večkrat prikazal in jim lomil kruh, zato so vedeli, da morajo tudi sami nadaljevati obred, ljubezen in mir.

Pridi ljubi Jezus, pridi mi v srce,
Težko te že čakam, veselim se že.

Trdno upam vate, ker si vir dobrot,
Kličem ti hvaležno ljubim te Gospod.

Pridi ljubi Jezus, srečen bom s Teboj,
Pridi in ostani vekomaj z menoj.

Naslovljeno na vas

PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v nedeljo, 15. maja ob 10.00 uri

Prvo sveto obhajilo je dan, ko Bog otroku in družini na viden, doživet način pokaže, da se človeku sam podarja. Hkrati s seboj pa tudi nas same nam samim podarja tako, kakor bi se sami nikdar ne bi znali in zmogli.
To je veliki dan za naših 19 prvoobhajancev, ki bodo prvikrat povabljeni k Božji mizi, za njihove domače in za vse bogoslužno občestvo. Vsi naj bi se na ta praznik čim bolje pripravili in ga čim lepše praznovali. Mi, ki smo bili prvoobhajanci pred toliko in toliko leti bomo skupaj praznovali obletnice svojega prvega svetega obhajila, čeprav ga nismo imeli prav na isti dan. Zato naj bi ta dan s še večjo zbranostjo in ljubeznijo tudi sami prejeli sv. obhajilo.
Dan prve svete spovedi so letošnji prvoobhajanci že doživeli v postnem času. Kako dragocen dar je dar sprave, odpuščanja miru! Naj že otroci zaslutijo, kako veliko srečo imajo, da bodo kasneje v življenju, ko bodo dušne rane kdaj zares skeleče imeli možnost priti k Jezusu, ki nam prihaja nasproti kot Zdravnik naših duš. Ker pa je prav, da so srca otrok pred prvim obhajilom na sveže ozaljšane za Jezusov obisk, bo ta petek ob 17.30 uri sv. spoved prvoobhajancev
Člani družin prvoobhajancev, zagotovo pa starši, boste otroke spremljali k sv. obhajilu – in tudi sami pristopili k temu zakramentu. Zato bo v petek še en duhovnik za spoved staršev in drugih svojcev prvoobhajancev. Kateri ne izpolnjujejo pogojev za prejem pa stopite v spovednico na kratek pogor in po blagoslov. Vsem daj Bog lepo doživetje teh dni.
Na slovesnost prvega sv. obhajila ste vsi prav lepo vabljeni.

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1,
1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Sklic: SI00 870
Namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 8.5.
4. velikonočna ned.
Ned. Dobrega Pastirja
Bonifacij IV., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Baševe
ob 11.30 sv. krst v cerkvi v Grajski v.
Sklep tedna za duhovne poklice

PON – 9.5.
Izaija, prerok
19.00 za +Milico Ostrožnik (100-letnica r.)

TOR – 10.5.
Janez Avilski, duhovnik, cerkveni učitelj
19.00 za +Marijo Podgoršek

SRE – 11.5.
Pankracij, mučenec
19.00 za +Marto Kunst—oblet.

ČET – 12.5.
Leopold Mandić, redovnik
17.00 za +Cirilo in Antona Plajh (v Šentrupertu)
19.00 šmarnice brez sv. maše

PET – 13.5.
Fatimska Mati Božja
19.00 za +Elizabeto Obreza –30. dan
Začetek birmanske devetdnevnice

SOB – 14.4.
Bonifacij, mučenec
19.00 za +starše Jager, sestro Marijo in Tonča Jermana

NED – 15.5.
5. velikonočna ned.
Izidor, kmet
Svetovni dan družine
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za prvoobhajance in njihove domače
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

V tem tednu: vsak dan šmarnice, devetdnevnica za prvoobhajance, v petek pa se začne tudi za birmance.
Dežurni ministranti: šmarničarji.
Bralci v nedeljo: I. kdor bo pri jutranji maši; II. starša prvoobhajancev.
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: starši prvoobhajancev s sodelovanjem staršev birmancev.