Oznanila – 3. velikonočna nedelja

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami. (Jn 21,4–9)

BESEDA O BESEDI

VPRAŠANJE PO NAŠI LJUBEZNI Jn 21,1–19

Vsak človek si v svoji globini želi, da bi bil ljubljen in da bi lahko ljubil. Toda naše hrepenenje je pogosto neuresničeno. Imamo izkušnje, da nas ljubezen lahko začara in podre vse zidove naših obrambnih mehanizmov. Toda svojo ljubezen pogosto občutimo kot tako krhko, prepojeno z različnimi strahovi, z željo po lastništvu in moči.
Janezov evangelij nam pokaže, kako je Jezus odprl za ljubezen ljudi, ki so bili odtujeni sami sebi in niso mogli ljubiti. Zato zaključi Janez svoja tri vstajenjska srečanja z vprašanjem ljubezni. V trikratnem vprašanju Petru ne gre le za to, da se mora ta, ki naj bi vodil Cerkev, izkazati s posebno ljubeznijo. Veliko bolj gre tu za vprašanje, kako smo se sposobni naučiti resnične in pristne ljubezni. Jezus vpraša Petra trikrat: to se nanaša na njegovo trikratno zatajitev. – Ko govorimo o svoji ljubezni, moramo to početi v zavesti, da smo ljubezen pogosto izdali, da smo v vsem hrepenenju po ljubezni pogosto delali prav nasprotno. Ne moremo se trkati po prsih in govoriti, da ljubimo Boga in ljudi. Potrebno je veliko ponižnosti in samokritičnosti: ne ustimo se preveč, ampak previdno govorimo le o svoji želji, da poskušamo resnično ljubiti. – V grškem besedilu vpraša Jezus Petra v prvih dveh vprašanjih po njegovi »agape«: ali ga ljubi z ljubeznijo, ki je osvobojena lastnega jaza, namena, da bi si drugega podredil. In Peter dvakrat odgovori pritrdilno. O sebi lahko reče, da ljubi Jezusa kot prijatelj, z ljubeznijo, ki je polna čustev, saj ga ima rad in občuti ob njem veselje. – Pri tretjem vprašanju zamenja Jezus izraz »agape« z »phileis«. Sedaj je Peter žalosten zato, ker se spomni na svoje izdajstvo. Mogoče pa ga žalosti tudi to, da Jezus postavlja pod vprašaj njegovo prijateljstvo. Zanj je to vendar tako jasno. Da Jezusa ljubi z nesebično ljubeznijo (agape), tega si nikoli ni drznil trditi; o občutkih svoje prijateljske ljubezni pa nikoli ni dvomil. Kakšna pa je tvoja ljubezen do Jezusa? (po: S. Čuk, Misli srca)

3. velikočna nedelja

Dobri Jezus, hvala ti, ker se smemo spet zbirati ob tvoji nebeški Materi. Naj nas šmarnično druženje med seboj poveže, tvoja mati Marija pa naj nas vzpodbudi, da bomo med svojimi prijatelji in sošolci lahko živeli tako, kot nas ti učiš. Amen.

PRI ŠMARNICAH BOMO BRALI – PRISLUHNITE
Šmarnice za otroke (zanimive pa tudi za odrasle) nam v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Seznanijo nas s poslanstvom misijonarjev in nas hkrati vabijo, da bi prepoznali, kako nas Bog res kliče tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih. In vse to z namenom, da naše življenje postane dar za Boga.
V šmarnično branje za otroke so vpletene resnične zgodbe otrok iz misijonskih dežel, ki jih je avtorica srečevala kot prostovoljka v Etiopiji. Te zgodbe na dinamičen način dopolnjujejo srečevanja slovenskih otrok pri katehezi, da bi jim približale, kako živijo njihovi vrstniki v daljnih deželah. Ob tem jih spodbujajo k dobremu in jim na nevsiljiv način pokažejo, kako lahko dobroto izkažejo najrevnejšim otrokom sveta.
S pomočjo šmarničnih nalog bodo šmarničarji letošnje spodbude vsak dan znova izročali nebeški Materi Mariji. PRIHAJAJMO K MARIJI!

SV. JOŽEF DELAVEC IN PRAZNIK DELAVCEV
1. maja, ko praznujemo državni praznik dela, goduje sv. Jožef delavec, mož Device Marije in Jezusov krušni oče. Sv. Jožef je bil po svetopisemskem izročilu mizar, zato velja za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa.
Lik sv. Jožefa je zgled tako za delavce kot delodajalce. Slednji so zavezani k zagotavljanju poštene plače, ki omogoča dostojno življenje. Višina plače mora ustrezati življenjskim potrebam in razmeram, v katerih delavci živijo. Vsi subjekti civilne družbe si morajo prizadevati za urejeno razmerje med delom in kapitalom ter z dialogom urejati delavska vprašanja, neomejeno konkurenco ekonomske moči in varovanje osebne lastnine, ki je namenjena družbeni funkciji. (po: A. Šinko na radio.ognjisce.si)

Naslovljeno na vas

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE
Kaliti in rojevati nove duhovne poklice je ena najzahtevnejših nalog sodobnega časa. Potrebna je prenovljena iznajdljivost, ki bo vsej Cerkvi in še posebej župnijskim animatorjem dala moči in poguma, dušnim pastirjem Duha poslušnosti in sodelovanja, vsakemu kristjanu pa omogočila, da bo odkrival lastno poklicanost, kako biti Jezusov učenec in misijonar evangelija. Nikomur izmed njih pa ne sme biti tuje molitveno življenje in tišina, ki je edina sposobna iz prahu zemlje obuditi tiste, ki jih Bog kliče. Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se s trudom izkoplje iz Božjih globočin. Samo potem, ko bodo naše roke žuljave od molitve, bo Cerkev doživela pomlad duhovnih poklicev. Zato smo še posebej v tem tednu vsi povabljeni, da se odpravimo na pot molitve in iskrene prošnje. (po: S. Slatinek)

MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE
Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen. 
Očenaš, Zdava Marija, Slava Očetu …

POMOČ UKRAJINCEM: Materialna pomoč – zbiramo suha in trajna živila, vodo v plastenkah in higienske pripomočke.
Finančna pomoč: v župnijski cerkvi bo nabiralnik za Karitas namenjen zbiranju pomoči.
Darujete lahko tudi preko TRR: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761; sklic: SI00 870; namen: Pomoč Ukrajini
Prispevek v višini 5 eur lahko posredujete z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

MAŠNI NAMENI

NED – 1.5. d. p.
3. velikonočna ned.
Jožef Delavec
Začetek šmarnic
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivana Sorčana
Začetek tedna za duhovne poklice

PON – 2.5.
Atanazij, škof, cerkveni učitelj
19.00 za +Rozalijo Doler — osmina

TOR – 3.5.
Filip in Jakob ml,
19.00 za +Vladkota Juharta

SRE – 4.5.
Florijan Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev
19.00 za +družino Merzelj in Stankota Lobnikarja

ČET – 5.5. prvi četrtek
Gotard, menih, škof
17.00 za +Ivana Novaka (šmarnice) (v Šentrupertu)
19.00 šmarnice brez sv. maše

PET – 6.5. prvi petek
Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
19.00 za +Franca Rožiča
Posvetitev Jezusovemu srcu

SOB – 7.5. prva sob.
Gizela, opatinja
15.00 za žive in rajne gasilce
19.00 za duhove poklice, posvetitev MBS

NED – 8.5.
4. velikonočna ned.
Ned. Dobrega Pastirja
Bonifacij IV., papež
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Baševe
ob 11.30 sv. krst v cerkvi v Grajski v.
Sklep tedna za duhovne poklice

V tem tednu: vsak dan šmarnice, prvi četrtek, petek in sobota, od torka naprej reden verouk, …

Seja ŽPS bo v petek ob 20.00 uri v Domu srečanj. Zelo nujno. Vabljeni vsi!

Dežurni ministranti: Matevž in Jakob Lončar
Bralci v nedeljo: I. Mojca Strožer, Sandi Završnik; II. Karmen Posedel Golob, Petra Rančigaj
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko II.