Oznanila – 23. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. (Lk 14,25–27)

BESEDA O BESEDI

LJUBEZEN DO KRISTUSA NE IZKLJUČUJE DRUGIH Lk 14,25–33

Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus nas opozori pred skušnjavo, da bi udomačili vse in da bi iz vere ter Boga samega naredili eno od številnih sestavin velikega koktajla življenja. Za praznike in nekatere pogrebe gremo k maši, morda damo tudi kakšen dar za Cerkev in smo prepričani, da smo naredili celo več, kot smo bili do nje dolžni narediti. Vera je torej postavljena v svojo nišo poleg ostalih niš, ki so morda precej širše in jih predstavlja služba, zaslužek, politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari.
Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, ki zahteva, da bi bil ljubljen bolj kot oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je treba pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni.
Potrebno je poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa vstopa v konkurenco z različnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, do sozakonca, do otrok ter do bratov in sester. Kristus ni »tekmec v ljubezni« do nikogar in ni na nikogar ljubosumen.
Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. On je namreč tisti, v katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj temelj in svojo oporo ter potrebno milost, da bi jo lahko živeli do zadnjih globin.
Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; zahteva vse, ker hoče vse dati; pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta človek, ki je živel pred dva tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh zahteva to absolutno ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč nazaj, najdemo v njegovem zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz zgodovine: on je prvi, ki je za človeka dal vse. »Vzljubil nas je in je daroval sam sebe za nas.«
In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške križe, ampak, da bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da »kdor išče Jezusa brez križa, bo našel križ brez Jezusa«, kar pomeni brez moči, da bi ga mogel prenašati. (po: E. Mozetič)

23. nedelja med letom

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta
Pogumno in z vero v novo pastoralno leto!
Vera, resnica in ljubezen
Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, drage katehistinje in katehisti, animatorji in voditelji raznih skupin, dragi starši,
na začetku novega pastoralnega in katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, ki dušijo naša okolja.
Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, da je sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov – angelom smrti.
Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje. Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). (1. del—prihodnjič 2. del)

Naslovljeno na vas

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE, SVETOST IN STANOVITNOST POKLICANIH
V soboto, 10. septembra 2022, bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal že tradicionalni molitveni dan za duhovne poklice. Z geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev«, nadaljujemo sinodalno dogajanje, ki je klic k prenovi nas samih, naših občestev in celotne Cerkve.

Molitveno srečanje za škofijo Celje: bo v romarski cerkvi Marijinega obiskanja v Petrovčah pri Celju: ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 sveta maša /škof Maksimilijan
Lepo povabljeni tudi ministranti v liturgičnih oblačilih k sodelovanju pri sveti maši.

Z naslovnimi besedami je Bog nekoč poklical sv. Frančiška Asiškega k pogumni, preprosti in ponižni hoji za njim in iz Frančiškovega gorečega odgovora je zrasla velika prenova takratne Cerkve. Združimo se v molitvi, da bi fantje in dekleta slišali Božje vabilo v duhovni poklic in imeli pogum za odločitev. Molimo tudi za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi vztrajali v prizadevanju za svetost in živeli svojo poklicanost v zaupanju v Božjo milost.
Vabljeni v Petrovče, na molitveni dan za duhovne poklice!

URNIKA ZA VEROUK ŠE NI MOGOČE OBJAVITI. Bil je že sestavljen, a je v šolskih urnikih prišlo do sprememb in »domine so se podrle«. Bo pa zagotovo prihodnjo nedeljo, ker se bo z 12. septembrom verouk začel.

Objava po naročilu škofije:
PRISPEVEK STARŠEV ZA KATEHEZO:
Zbor dekanov in prodekanov je na 3. seji dne 11. maja 2022 sprejel sklep, da:
»Določi se enotni priporočeni dar za katehezo (poleg stroškov učbenikov) za Škofijo Celje. Najvišji prispevek za veroučno leto 2022/23 na enega veroučenca znaša 20€, kjer je več veroučencev v isti družini, se plača enotni prispevek 30€ (na družino).
Klemen Sitar, Tajništvo Škofije Celje
Pojasnilo, kako bo veljalo pri nas: Prispevek je priporočeni dar, zato smejo tisti, ki težje dajo, dati manj ali nič. Seveda pa tudi ne bo nihče branil dati več, če bo kdo dobrovoljno tako namenil. Vrata bodo odprta vsem otrokom in mladim, ki želijo s pravim namenom obiskovati verouk – da bi rastli v veri in ljubezni.. Dar naj bi izročili starši sami, ne po otroku (lahko po maši ali po sestanku za starše, …). Hvala!

MAŠNI NAMENI

NED – 4.9.
23. ned. med letom
Rozalija Sicilska, devica, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za + Miroslava Roterja –st. in teto Terezo (v Šentrupertu)

PON – 5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
19.00 za + Ivana (god) in Marijo Knez

TOR – 6.9.
Zaharija, prerok
19.00 za +Ivana Rančigaja in vse njegove

SRE – 7.9.
Regina, dev., mučenka
19.00 za +Marijo Brinovec

ČET – 8.9.
Rojstvo Device Marije — mali šmaren
17.00 za +Marijo Ribič (v Šentrupertu)
19.00 za veselje v družinah ob rojstvu

PET – 9.9.
Peter Klaver, jezuit, misijonar
19.00 za +Marijo Kunst –30. dan

SOB – 10.9.
Nikolaj T., spokornik
19.00 za +Julko in Alojza Slemenšek ter Jurija Zorko

NED – 11.9.
24. ned. med letom
Prot, Hijacint, mučenca
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Ivanko Vadlan in vse Horvatove
Katehetska nedelja

V tem tednu: v središču priprava na štart v novo veroučno leto, vključno z pripravo na sv. mašo prihodnjo nedeljo (katehetsko). Zelo prav bi bilo, da bi veroučenci od četrtega razreda naprej, ki niso bili pri sv. spovedi med oratorijem, prišli v tem tednu k spovedi. Priložnost bo vsak dan vsaj pol ure pred sv. mašo. Ne pozabimo na Marijin rojstni dan!

Napoved: 17.9. bo »Stična mladih«. Mladi, rezervirajte si čas zanjo!

Dežurni ministranti: Jan Griguljak, Mitja Mak
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Mojca Strožer II. starša veroučencev
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl