Oznanila – 22. nedelja med letom

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto,da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 14,9–11)

BESEDA O BESEDI

POSTAVI PONIŽNOST NA PRVO MESTO Lk 14,1.7–14
Povabljenec, ki išče zase pomemben prostor, se v resnici hoče delati pomembnega pred drugimi. Sploh ne misli na tistega, ki ga je povabil, ali na to, da bi si želel domačnosti z gostiteljem. Če torej na obed povabimo svoje prijatelje, ki so nam enaki, ne presežemo svojega interesa, da bi tudi nas povabili in nam s tem dali javno priznanje, ki ga hočemo. Na ta način si med seboj delimo svojo namišljeno veličino. S tem smo zgrešili globino in lepoto življenja. Ne dojamemo tega, kar je v življenju zares v igri. Le ponižnost nam omogoči dojeti, kaj je v življenju zares v igri in kaj je resnično pomembno. Ponižnost ni v tem, da se delam majhnega zato, da bi me priznali in pred vsemi drugimi povišali ali pohvalili. Ponižnost je v tem, da prepoznam, da me je Bog povabil v življenje za nekaj tako velikega, da se čutim nevrednega tega povabila. Ne delam se majhnega sedaj, da bi me potem poveličevali, ampak sem majhen zato, ker je prejeti dar tako neskončno velik in me presega. Ponižnost je v tem, da dojamem veličino tistega, ki me je na gostijo življenja povabil. Bolj se počutim majhnega, bolj bom dojel veličino njega, ki me vabi. Ta drža odpre nebeška vrata. Duši pritegne nebeške darove življenja v izobilju, katerega podoba je gostija. Ko življenja nič več ne gradimo na kakršnem koli nasprotovanju do drugih, tedaj je naše življenje že trdno zasidrano v domačnosti in zaupnosti z Njim, ki mi ga je podaril. Zaznavamo njegovo skrivnost in se počutimo majhni, zelo majhni.
Zato nas bogoslužje ne vabi, naj prosimo, da bi se naučili ponižnosti, kakor da je ena izmed kreposti. Vabi nas, naj prosimo, da bi se naučili tako močno zaznavati veličino Božje skrivnosti, ki nam je dana v Jezusu, da bomo zaničevali vsako drugo stvar ali svojo namišljeno veličino. Čudna, a zelo zdrava evangeljska posledica takšne drže je, da nas bo manj skrbelo za lastno veličino, bolj pa nam bo pri srcu veličina vseh. Kajti ponižen in pravičen je, kdor se veseli darov, ki jih Bog daje vsem. (po: E. Mozetič)

22. nedelja med letom

PLAČILO OB VSTAJENJU

Človeško je povabiti v goste nekoga, ki od njega pričakujemo, da nam bo povabilo vrnil. Naravno je biti dober z dobrimi, prijazen s prijaznimi. A kaj je to posebnega? Taka je navada in večina ljudi se po tem ravna.
Jezus pričakuje od svojih učencev več. V goste naj povabijo uboge, takšne, ki nimajo ničesar, s čimer bi povrnili. Povrnjeno bo ob vstajenju.
Lepo je, če se mož in žena v zakonu ujemata in je njun zakon srečen. Toda – povrnjeno jima je. Nekaj drugega je, če mož z modrostjo prenaša prepirljivo ženo ali žena s potrpljenjem svojeglavega moža. Enemu in drugemu bo povrnjeno ob vstajenju.
Blagrujemo starše, ki imajo zdrave, pridne in nadarjene otroke. Toda – povrnjeno jim je. So pa starši, ki imajo težko prilagodljive, bolne, tako ali drugače prizadete otroke, pa jih nimajo zato nič manj radi ter zanje storijo vse, kar morejo. Povrnjeno jim bo ob vstajenju.
Kaj je posebnega, če smo si dobri s tistimi sosedi, sostanovalci, sodelavci, ki so do nas dobri? Povrnjeno nam je. Tistemu pa, ki se trudi biti dober z nadležnimi in težkimi, zoprnimi in »sploh nemogočimi«, bo povrnjeno ob vstajenju.
Imel sem dela čez glavo, ko je potrkalo. Vstopil je pijanček, ki se je imel pri nas že kar za domačega. »Gospod, danes sem trezen. Nisem vas prišel prosit denarja, kruha, obleke. Prosil bi vas le, če imate malo časa zame. Rad bi se z nekom pogovarjal, a nimam na svetu nikogar. Bi me hoteli vi poslušati in mi kaj povedati?« – »Lojze, danes ne, kdaj drugič.« – Žalostno me je pogledal: »Gospod, ko bi vedeli, kako ste me razočarali.« – Ko so se vrata za njim zaprla, mi je postalo žal. Zapravil sem nekaj, kar bi mi bilo povrnjeno ob vstajenju. (po: p. F. Cerar)

Farizeji, ki so se zaradi svojega poznavanja Božje postave imeli za nekaj več, so zase zahtevali prva mesta na gostijah. Ko so bili kam povabljeni, so samoumevno sedli na častno mesto, kamor so po svojem svetem prepričanju spadali. Pa ti pride neki popotni učitelj iz Nazareta in pravi, da kot povabljenec na gostiji ne sedaj na prvo mesto! Če namreč pride imenitnejši od tebe, se boš moral s sramoto pomikati nižje. Kdo pa je lahko imenitnejši od mene, se sprašuje vase zaljubljeni farizej (kar sem nenazadnje lahko tudi jaz)? (po: S. Čuk)

Naslovljeno na vas

Poslovili smo se
Zadnjo avgustovsko soboto smo se v župnijski cerkvi, nato pa na gomilskem pokopališču poslovili od +Karola Semprimožnika z Gomilskega 37. Župnija mu dolguje veliko hvaležnost. Bil je zelo dejaven član našega občestva, dolgoleten cerkveni ključar in član Župnijskega pastoralnega sveta, … Bog mu obilno povrni, mi mu ne moremo.

Pojasnilo: Na željo svojcev sem bil navzoč pri sprejemu žare pokojnika pri poslovilni vežici in sem zanj molil. To pri nas res ni bil običaj. Sem pa bil večkrat povabljen na domove k molitvi za rajnega ali pa tudi k molitvi v vežici. Tako bom tudi v prihodnje rade volje vsaj kratek čas sodeloval pri omenjenih treh načinih izkazovanja spoštovanja in ljubezni do pokojnika, če bodo svojci to želeli in če ne bom zadržan. župnik

NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
Čas hitro mineva, še zlasti kadar je lepo. Za letošnje počitnice, ki so bile brez posebnih umejitev, v veliki meri to velja. Ta teden pa naj bi otroci in mladina spočiti in okrepljeni zopet startali v novo leto. Tudi tokrat bo veljalo: »Začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo!«
Verouka ta teden še ne bo
Starši prvošolcev—novincev za verouk pa ste vabljeni, da z gomilske šole pridete v četrtek—na prvi šolski dan po končanem programu v šoli z otrokom v Dom srečan (poleg šole) na kratko predstavitev za verouk. Starše prvošolcev trnavske šole pa vabimo v nedeljo, 4. septembra na predstavitev po sv. maši v šentrupertski cerkvi (sv. maša je ob 10.00 uri)

Urnik verouka za prve 4 razrede:
POŠ Trnava:
1. razred torek od 13.45 14.30
2. razred torek od 13.00 do 13.45
3. in 4. razred torek od 7.15 do 8.00

POŠ Gomilsko:
1. razred v torek od 11.35 – 12.20
2. razred: v sredo od 12.40 – 13.25
3. razred: v ponedeljek od 12.40 – 13.25
4. razred: v ponedeljek od 13.25 – 14.10
Urnik od 5. razreda naprej pa bo objavljen prihodnjo nedeljo.

MAŠNI NAMENI

NED – 28.8
22. ned. med letom
Avguštin, škof, c. učitelj
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za + Elizabeto Obreza

PON – 29.8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
19.00 za + Ivana (god), Terezijo, Slavkota in starše Rojnik

TOR – 30.8.
Feliks (Srečko), mučen.
19.00 za +Ivana Cukjatija

SRE – 31.8.
Nikodem, Jezusov učenec
19.00 za +Jožeta –oblet in Slavko Tiselj

ČET – 1.9. prvi četrtek
Egidij (Tilen), opat
19.00 za +Rozalijo (r. d. –100.) in Jožeta Cizej (v Šentrupertu)
molitev za duhovne poklice

PET – 2.9. prvi petek
Marjeta, dev., mučenka
19.00 za +Marijo Kunst –30. dan
Litanije Jezusovega srca

SOB – 3.9. prva sobota
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
19.00 za +Karola Semprimožnika –osmina
Litanije Matere Božje

NED – 4.9.
23. ned. med letom
Rozalija Sicilska, devica, spokornica
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za + Miroslava Roterja –st. in teto Terezo (v Šentrupertu)

V tem tednu: so trije pomembni dnevi na začetku meseca. Ne prezrimo jih. Vabljeni k prejemu zakramentov.
Ministrantski izlet je bil preložen in bo ta torek. Odhod ob 8.30 ure izpred cerkve. Vabljeni. Udeležbo potrdite vsaj do 16.00 v ponedeljek.

Dežurni ministranti: Matevž Glušič, Matevž Lapuh
Bralci v nedeljo: I. Majda Jelen, Magda Šalamon; II. Petra Basle, Ana Šram
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava