Oznanila – 32. nedelja med letom – zahvalna

Oznanila v PDF obliki za tiskanje

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi,
ker so sinovi vstajenja.« (Lk 20,34–36)

BESEDA O BESEDI

ČIGAVI BOMO? Lk 20,27–38

Evangelij današnje nedelje nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje. Vendar so ravno glede te teme postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Pri tem so izhajali iz namišljenega primera: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim; vprašali so Jezusa: ‘Čigava bo torej ta žena, ko bo umrla?’ Jezus, ki je vedno krotak in potrpežljiv, najprej odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za to zemeljsko. Večno življenje je drugačno življenje v drugačni razsežnosti, kjer med drugim ne bo več poroke, ki je vezana na naše bivanje na tem svetu. Vstali, pravi Jezus, bodo kot angeli in bodo živeli v drugačnem stanju, ki ga sedaj še ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Tako je Jezus to razložil.
Za tem pa gre Jezus, če lahko tako rečemo, v protinapad. S tako preprostostjo in izvirnostjo navaja Sveto pismo, da resnično z občudovanjem gledamo na našega Učitelja. Potrditev vstajenja je Jezus našel v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom in se Bog razodene kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, s katerimi se On veže, in ta vez je močnejša od smrti. Mi lahko tudi rečemo za odnos Boga z nami, z vsakim od nas: On je naš Bog! On je Bog vsakega od nas, kot da bi On nosil naše ime. To On z veseljem pove in to je zaveza. Zdaj veste, zakaj Jezus pravi: ‘Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.’ In tista odločilna in temeljna vez je zaveza z Jezusom. On sam je Zaveza, Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Podarja ga vsem in tako imamo po njem vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja, ni preprosto odprava tega sedanjega, je življenje, ki presega našo predstavo, saj nas Bog nenehno preseneča s svojo ljubeznijo in usmiljenjem.
Zato je to, kar se bo zgodilo, ravno nasprotno, kar so pričakovali saduceji. Ne projicirajmo tega življenja v večnost, v drugo življenje, ki nas čaka, ampak naj večnost osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas. (po: E. Mozetič)

32. nedelja med letom — zahvalna

HVALA ZA VSE
Gospod, zahvaljujem se ti za vse svoje življenje,
za luči in sence, za veselje in žalost, saj potrebujem vse.
Zahvaljujem se za sonce, prav tako tudi za dež:
sonce me lepo ogreje, dež me prijetno osveži.
Zahvaljujem se za pohvalo, enako pa tudi za grajo:
pohvala me spodbudi, okrepi, graja pa me modro pouči.
Zahvaljujem se za zdravje, pa tudi za kakšno bolezen:
zdravje mi omogoča, da delam, v bolezni pa čutim svojo nemoč.
Zahvaljujem se za občestvo, toda tudi za tiho samoto:
občestvo mi podarja ljudi, v samoti pa si z menoj Ti. Reinhold Abeln

Današnjo evangelijsko, pripoved s katero nam postreže Luka, si lahko kar živo predstavljamo. Še toliko bolj, če se miselno prestavimo v tisti čas. Ob sobotah zvečer je bilo v templju še posebej živahno. Zbirali so se učenjaki tistega časa. Iskali so odgovore. Odpirale so se številne debate. A dejstvo je, da so bili prisotni mnogi, ki niso bili enakih misli in prepričanj: farizeji, saduceji … in v tokratnem odlomku seveda tudi Jezus. Prepričanje saducejev je temeljilo na 5 Mojzesovih knjigah in tega nauka so se striktno držali. Zanje je značilno tudi to, da niso verjeli v posmrtno življenje. Kar ni bilo zapisano v peteroknjižju, zanje ni bilo merodajno. Ta večer s provokativnimi vprašanji ne stopajo pred druge Jude, temveč prav pred Jezusa, ki je veljal za novega preroka v mestu. Provokacija temu Galilejcu se skrivala v drobni »uganki« o ženi in več možeh, s katerimi je bila poročena v času življenja.
Se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da ti je kdo zastavil vprašanje zgolj kot provokacijo? Situacija je namreč primerljiva z našim vsakdanom. Nekatere odgovor pravzaprav sploh ne zanima in je vprašanje namenjeno samo temu, da preizkuša tvoje prepričanje ali da te pripravi do prepira. Jezus je v njihovi »uganki« zaznal provokacijo, a je bil mojster odgovorov. Vedel je, da njih sam odgovor ne zanima, saj v vstajenje sploh ne verjamejo. Nikjer ni zapisano ali jih je s svojim odgovorom prepričal, a vendarle jim je dal misliti. Daje misliti tudi nam. In dejstvo je, da to, kar izvira iz tega večernega srečanja v templju, je, da torej obstaja življenje, ki pa bo popolnoma drugačno od tega, ki ga živimo tukaj. Da je bil Jezus še bolj provokativen, v komunikaciji s Saduceji utemelji svojo razlago in uporabi celo primer prav iz dela Svetega pisma, ki pa ga oni sami poznajo in »priznavajo«.
Bog je Bog živih. Takoj se odpira želja po racionalni razlagi nebes. Kako bo tam? Na kak način? Gospod, namesto jasnih odgovorov morda potrebujemo več vere. Bog živih živi v nas! Daj nam vere pa tudi moči, da se tudi sami znajdemo v provokacijah našega časa. (povzeto po: R. L. Hyde)

Naslovljeno na vas

ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI
Danes smo zapeli zahvalno pesem v župnijski cerkvi, je pa v naši župniji običaj, da zahvalo ponovimo tudi v podružničnih cerkvah.
Letos smo se odločili, da bomo imeli naslednje nedelje zahvalo v imenu posameznih podružničnih cerkva kar v župnijski cerkvi.
V nedeljo, 13. 11. za cerkev Sv. Krištofa, 20.11. za cerkev Sv. Mateja, 4.12. za cerkev Sv. Ruperta.

HVALEŽNOST: Vsak dan, ki ga preživimo, je ves napolnjen seveda najprej z Božjimi darovi, zato apostol Pavel upravičeno sprašuje Korinčane: »Kaj pa imaš, česar bi ne bil prejel?« (1 Kor 4,7). Je pa vsak naš dan napolnjen tudi z uslugami mnogih ljudi okrog nas.
Ljubezni, velikodušnosti, dobrote in še marsičesa, kar imamo za vrednote, ni mogoče meriti s količinskimi merami, pri tem gre za bogastvo srca. In to bogastvo presega vse materialno in merljivo.

Zahvaljujem se vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in izkušnje so neprecenljive. Prav tako župniji namenjene moči in čas. Brez vas bogoslužnih sodelavcev, cerkvenih ključarjev – članov gospodarskega sveta, župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tistih, ki skrbite za čistočo in krašenje cerkva, ki s svojimi darovi omogočate vzdrževanje stavb in župnijskih dejavnosti, bi bilo župnijsko življenje nemogoče.
Hvala tudi za vse kar storite zame: posebno za stalno oskrbovanje s kosilom, s prinašanjem živil, čiščenjem župnijskih prostorov. Letos pa tudi vsem za vse kar ste vložili v pripravo in samo praznovanje duhovniških jubilejev in darov ob moji zlati maši. Molim, naj vam Bog obilno povrne.

VABILO na romanje vseh župnijskih sodelavcev (članov dosedanjega in novega ŽPS, ključarjev, pevcev, bralcev, krasilk, sodelavcev Karitas, …) bo v soboto, 12. novembra na Zasavsko Sv. goro. Odhod ob 8.00 uri, vrnitev do 15. ure. Prijavite se vsaj torka župniku posamez, še bolje pa preko svoje skupine.

MAŠNI NAMENI

NED – 6.11. –zahvalna
32. ned. med letom
Lenart, opat
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 za +Karola Semprimožnika
Zahvalna pesem pri obeh mašah

PON – 7.11.
Engelbert, škof
17.00 za +Amalijo –oblet. in Vinkota Topovšek

TOR – 8.11.
Gotfrid (Bogomir), škof
17.00 za +Rojnikove in Drevove

SRE – 9.11.
Posvetitev lateranske bazilike
17.00 za +Pintarjeve in Jakopove

ČET – 10.11.
Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
17.00 za +Ivana Novaka (v Šentrupertu)

PET – 11.11.
Martin (Davorin), škof
17.00 za žive in rajne dobrotnike

SOB – 12.11.
Jozafat, škof, mučenec
17.00 za +Lojzko Tuš in sorod.

NED – 13.11.
33. ned. med letom
Stanislav Kostka, redovnik
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane—žive in rajne
10.00 ta +žpk. Jožeta Lončarja (50.) obl.
Zahvalna p. v imenu c. sv. Krištofa

V tem tednu: zopet redno veroučna srečanja.

V Cerkvi v Sloveniji je od 6. do 12. novembra Teden zaporov.

Svetopisemska skupina se bo zbrala v sredo ob 17.45 uri. Lepo vabljeni.

Dežurni ministranti: Matevž Glušič, Matevž Lapuh
Bralci v nedeljo: I. Jelen Majda, Jure Vasle; II. Melanija Hadolin, Aljaž Juhart
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas