Oznanila za 29. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In poklical je dvanajstere ter jih po dva in dva začel pošiljati in jim je dal oblast nad nečistimi duhovi. Naročil jim je, naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico, ne kruha ne torbe ne denarja v pasu; ampak naj imajo sandale na nogah in naj ne oblačijo dveh oblek. (Mr 6,7–9)

BESEDA O BESEDI
APOSTOLI SO POSLANI MED LJUDI (Mr 6,7-13)
Jezusov je zbral dvanajstere ter jih poslal oznanjat evangelij ter izganjat demone. Pri tem jim ob opisani obleki in oblačilih, ki jih naj nosijo, da tudi natančna navodila glede obnašanja.
Nobeno zunanje naprezanje in nobena zunanja sredstva jih ne smejo odvračati od oznanila: nič druga namreč niso kot oznanjevalci oznanila in nič drugega ne moremo dati kot oznanilo. Jezus jim da dve navodili, kako naj ravnajo: biti morajo nezahtevni in morajo se zavedati svojega poslanstva. Zadovoljiti se morajo s prvim prenočiščem in z vsakršno hrano in ne smejo hoditi od hiše do hiše ter iskati česa boljšega. Obleko in prenočišče potrebujejo, vendar ne smejo postavljati zahtev in si glede tega delati skrbi. Zavedati pa se morajo pomembnosti svojega oznanila. Tam, kjer jih nočejo poslušati, morajo dati vedeti, da je padla odločitev, ki je pomembna za osebno rešitev. Ne smejo pobegniti kot pretepeni psi, temveč morajo otresti prah s svojih nog in s tem pokazati, da se dogaja globoka ločitev. Otresti prah namreč pomeni: smo ločeni ljudje, nismo več povezani med seboj, pripadamo različnim skupinam, ničesar več nimamo opraviti eni z drugimi. Zavrniti oznanjevalce pomeni zavrniti oznanilo. Oznanjevalci morajo zavrnitvi prisluhniti in tistim, ki jih odklanjajo, pojasniti, kolikšno težo ima njihovo ravnanje. Kjer gre za njih same, morajo oznanjevalci biti nezahtevni, kjer pa gre za njihovo oznanilo, morajo v vsej ostrini izpostaviti njegove zahteve. Po: K. Stocku

Razmišljanje za 15. nedeljo med letom

Naročil jim je,
naj ne jemljejo na pot
nič drugega
kakor le palico …

Mar ni to globoko in zgovorno navodilo?
Zagotovo je to vzpodbuda tudi za slehernega izmed nas. Preveč nepotrebne navlake nosimo ljudje danes skozi svoje življenje. Preprostost in zaupanje v Božjo pomoč sta ključni, da lahko dosežemo marsikaj. Nenazadnje, opremljeni s slednjim, se lahko podamo tudi na pot »v neznano«. Ničesar se nam ni potrebno bati. S svojim življenjem in zgledom bomo oznanjali njega, ki bdi nad nami!
Kdo je danes apostol? Ali ni to nekdo, ki je prejel od Boga besedo, da jo oznanja svetu?
Gospod, oznanjevanje tvoje besede je danes tako trudno, tako hromo, tako neznatno. Kaj nam koristi, če smo po krstu, po birmi ali celo op mašniškem posvečenju deležni Kristusovega duhovništva, če pa naša ušesa kljub temu ostajajo gluha za Božjo besedo?
Pričevalec slednje more biti le tisti, ki jo je kot živo prejel od Boga. Le v srečanju z Bogom vstaja v nas Božja beseda in postane živa; vse po moči Svetega Duha.
Res je, da mnogi danes govorijo o krizi pridige, o pomanjkljivi verodostojnosti cerkvenega oznanjevanja, o pomanjkljivem pričevanju kristjanov v svetu. Vendar kako naj bi bilo drugače, če mi kristjani še komaj kdaj srečamo Boga!?
V vrvežu vsakodnevnega dogajanja okrog nas si poskušajmo vzeti čas tudi za Boga. Ko ga bomo lahko prepoznali, začutili ob nas, bomo lahko o njem pričevali. Postali bomo apostoli današnjega časa. Jezus sam nas bo opogumil in poslal med ljudi. Z močjo Svetega Duha bomo lahko tudi mi spreminjali svet na bolje. Dokler pa za Božjo navzočnost v našem življenju ne najdemo prostora, do takrat bomo tavali sami, ostajali žalostni pred vrati hladnih src in brez volje za »lepši jutri«.
Po: Bogoslužno leto B

Naslovljeno na nas
KRIŠTOFOVA NEDELJA, 22.7.2012
Praznik zavetnika (patrona) cerkve v Grajski vasi,
praznik zavetnika voznikov in priprošnjika za srečno vožnjo.

Mučenec sv. Krištof je na koledarju 24. julija, slovesno pa se praznuje njegov god na nedeljo, ki je najbližja temu dnevu. Po vseh sv. mašah bo na ta dan molitev za blagoslov vozil, voznikov in vseh udeleženih v prometu. Pripeljite svoja vozila k blagoslovu, da bodo tudi pokropljena (le pri drugi sv. maši na Gomilskem ne bodo). Seveda pa bo najbolje se udeležiti bogoslužja v Grajski vasi, kjer se Božja hiša imenuje po sv. Krištofu. Zato je pa ta dan tudi praznik te cerkve – letos bo to v času obnove glavnega oltarja, ki tudi prosi vašo podporo. Hvala!

MISIJONSKA AKCIJA
na Krištofovo nedeljo, 22. julija 2012
MOJ DAR BOGA SLAVI ZA VSE PREVOŽENE POTI.
Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonih. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misijonarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja.
Naj vas geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer . Naj vas akcija MIVA nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila.
Po vseh sv. mašah boste pri izhodu dobili nalepko in dali svoj dar za misijone.
Bog povrni!

MAŠNI NAMENI

NED., 15.7.
15. ned. med letom
Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Radota Drev -oblet.
sv. krst

PON., 16.7. 
Karmelska Mati Božja
(Karmen)  
19.00 za +Marijo Čulk

TOR., 17.7.   
Aleš, spokornik  
19.00 za +Ivana -oblet. in Marijo Knez

SRE., 18.7.    
Friderik (Miroslav), škof  
19.00 za +Antona Laznika in vse Svetelove

ČET., 19.7.
Arsenij, puščavnik
17.00 za +Heleno Kunst (v Šentrupertu)
19.00 za +Janija -oblet., Marijo in Franca Rančigaj

PET., 20.7.
Marjeta Antiohijska, mučenka    
19.00 za vse Lončečičeve

SOB., 21.7.
Danijel (Danilo),
prerok      
19.00 za +Danijela Brišnik (god)

NED., 22.7.  
16. ned. med letom – Krištofova nedelja –
praznik grajske cerkve
Marija Magdalena,
spokornica      
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9,30 za +starše Ledinšek in Rihar
10.30 za +Jankota Lukanc (v Grajski vasi)
Blagoslov avtomobilov, akcija MIVA

OZNANILA

Z  Bogom in Marijo v počitniških dneh!  Jezus pravi, da kdor ni z njim, zapravlja, kar ima, ne pa, da bi zbiral in bogatil sebe in druge.

Bralci v nedeljo: I. Janez Jelen, Anka Trogar II.  Simeona Rakun, Damjana Rojnik
V Grajski vasi: Tilen Hadolin, Mojca Zakonjšek

Dežurni ministrant(ka): Melanija Hadolin, Nika Šlander

Prošnja: ker v času počitnic in dopustov ni mogoče vedno dobiti informacij o odsotnosti, zato je na seznamu dežurstev – za bralce in ministrante, napisan kdo, ki je odsoten. Kadar se to zgodi in  ste s tem seznanjeni, si priskrbite zamenjavo, ali  vsaj obvestite župnika, da on poišče namestnika. Hvala!

Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Gomilsko