Oznanila za 37. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Naročil jim je, naj tega nikomur ne pravijo; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli in govorili: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govoré.« (Mr 7,36–37)

BESEDA O BESEDI

VERSKA VZGOJA NE LE ZA OTROKE, TEMVEČ ZA VSE NAS  (Mr 7,31-37)
Začenjamo novo veroučno leto in si postavljamo naloge, ki bi jih radi izvršili glede verske vzgoje otrok. Radi bi jim pomagali na pravo pot, da bi postali dobri ljudje in Božji otroci. To je prva in največja naloga, ki jo morete najbolj učinkovito opraviti starši. Zato se danes, na katehetsko nedeljo, sprašujemo, kaj od nas pričakujejo otroci, kaj od nas pričakuje Bog glede verske vzgoje otrok.
Dejstvo je, da duhovniki pri verski vzgoji ugotavljamo, da je ves trud in prizadevanje prazna, če ne najdemo dovolj podpore pri starših. Prav zaradi tega je vsa verska ponudba otrokom obenem povabilo k spreobrnjenju in verski rasti odraslih, sicer je delo z otroki brezplodno.
Starši, prisiljeni ste, da od jutra do večera delate in garate za svoj blagor in za blagor svojih otrok:  za stanovanje, hrano, obleko, šolo, oddih …, in ko vse to dajete svojim otrokom, misleč, da bodo srečnejši od vas, odkrivate nasprotno: njihovo nehvaležnost in nezadovoljstvo.
Dragi starši, dragi vsi odrasli verniki! Če hočemo, da bo mlajši rod, ki prihaja za nami, ostal veren, moramo mi v svojem krščanskem življenju prvi dajati zgled globoke vere, povezanosti z Bogom v molitvi in zakramentih in prvi dajati zgled požrtvovalnega in preprostega življenja za druge. To naj bo v veroučnem in šolskem letu, ki je pred nami, glavno delo in prva skrb za nas, odrasle, da mlajšemu rodu pokažemo z življenjem to, kar jih želimo naučiti. Po: Bogoslužno leto B

23. ned. med letom – katehetska
Dobri Bog, odpri moja ušesa, da bodo zaznavala tvojo besedo, da bom poslušal s srcem in dovolil, da me spremeni. Naredi me dovzetnega za tihe spodbude, v katerih mi govoriš. In odpri moja usta, da te bodo hvalila in slavila za vse, kar si mi dobrega storil. Po svojem Svetem Duhu me usposobi, da bodo besede, ki jih izgovarjam, ljudi dvigale in jih spodbujale, da bodo to besede ljubezni, ki ozdravljajo in tolažijo, vzpostavljajo odnos, spravljajo in osvobajajo, odpirajo novo obzorje, naredijo, da se nad  zaprtostjo ljudi razprostre nebo, in ljudem sporočajo, da je njihovo življenje dragoceno in enkratno.

Če dobro mislite o drugih, boste tudi
dobro govorili o drugih in drugim.
Česar polno je srce, to usta rada govore.
Če je vaše srce polno ljubezni, boste govorili o ljubezni.
Nasilje jezika je zelo resnično – ostrejše od vsakega noža,
globoko rani in ustvarja grenkobo.
(mati Terezija)

Mladi, ne prezrite!
VSESLOVENSKI SHOD MLADIH »STIČNA 2006« -15.9.
Spored:
* od 9.00 do 9.30 zbiranje
* 9.30-11,00 bo za dijake na osrednjem prireditvenem prostoru program s pričevanjem Johna Pridmoreja, za študente in mlade v poklicih pa bo program v šotoru z Gregorjem Čušinom.
* 11.30 delavnice v samostanskih prostorih, na osrednjem prireditvenem prostoru pa bo »tržnica« ponudbe programov za mlade
(od 9.00-14.00 tudi priložnost za molitev pred Najsvetejšim in za spoved)
* 14.00-14.15 priprava na  mašo, ki bo ob 14.15 na osrednjem prireditvenem  prostoru (somaševanje bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, pridigal pa lanskoletni novomašnik iz Trbovelj, sedaj kaplan v župniji Ljubljana-Trnovo)
* 16.00-17.30 praznovanje na osrednjem prireditvenem prostoru.
* 17.30 sklep
Mladi, prav lepo vabljeni! Prijavite se do torka zvečer Mariji Petri Košec ali župniku.
(Obvestilo organizatorjev: V Stični mladih letos prvič uvajamo prispevek za organizacijo. Vsak udeleženec naj bi prispeval 5 evrov. S tem bomo zmogli še naprej udejanjati poslanstvo Stične mladih, krati pa mlade spodbudili k odgovornemu razmisleku o gmotnih dobrinah. Petina bo namenjena pomoči družinam. Skrb vseh nas ob uvedbi prispevka je namenjena tudi mladim, za katere bi bil ta ovira, da bi se odločili za Stično. Zato ste vsi voditelji avtobusov povabljeni, da prispevek zberete na avtobusih in ga skupaj izročite organizatorjem. Tu je tudi najprimernejše mesto, da poveste, da od tistih, ki bi težko prispevali, prispevka ne pričakujemo. Ob plačilu boste vsi prejeli simbolno zapestnico kot spomin na Stično mladih 2012. Ob vhodu plačila ne bomo preverjali, saj želimo graditi na zaupanju in odgovornem ravnanju mladih.)

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA
Šolsko leto je že steklo. Te dni pa se bodo začela tudi veroučna srečanja – s katehetsko nedeljo (9. septembra). Seveda bo potrebno napraviti najprej nekaj uvodnih korakov: seznanjanje s pripomočki in nabava, sv.spoved za veroučence od 4. razreda devetletke naprej.
Starši, kateri še niste videli veroučnega spričevala svojega otroka za preteklo veroučno leto, naj bi se oglasili pri katehetu (veroučitelju), da boste izvedeli, ali vaš otrok izpolnjuje pogoje za vstop v naslednji letnik, ali kaj mora za to še storiti.

URNIK VEROUKA:
Na Gomilskem bo verouk v Domu srečanj:
prvi razred in drugi razred v ponedeljek ob 11.40 uri
tretji razred v četrtek ob 13.25 uri
četrti  in peti razred v petek ob 13.25 uri
šesti in sedmi razred v ponedeljek 13.30 uri
osmi razred petek ob 15.00 uri
deveti razred v petek ob 14.10 uri

V Trnavi (v šoli) v torek:
prvi in drugi razred ob 11.40 uri
tretji in peti razred ob 12.45 uri
četrti in peti razred ob 13.35 uri

V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v ponedeljek:
Šesti in sedmi razred ob 15.00 uri
Osmi in deveti razred ob 15.45 uri

Če bo potrebno in mogoče, se bo v tem tednu urnik še kaj dopolnil. V primeru, da na določen čas nikakor ne bi mogel sodelovati pri verouku, naj se veroučenec z starši oglasi pri župniku, da bomo poskusili najti rešitev.
Posvetimo Bogu svoje delo – starši, katehet in otroci. Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo za Božji blagoslov in uspeh pri delu.

MAŠNI NAMENI

NED; 9.9.
23. ned. med letom Peter Klaver, misijonar
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Franca Kolšek, st. Ivana, Terezijo Božič
bogoslužni začetek veroučnega leta

PON; 10.9.
Nikolaj Toletinski,
spokornik
19.00 za +Javorškove

TOR; 11.9.
Prot in Hijacint, mučenca
19.00 za +Ivana in Marijo Knez

SRE; 12.9.
Ime Marijino
19.00 za +Franca Orožim in vse Mlinarjeve

ČET; 13.9.
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
17.00 za +Miro in Tonija (v Šentrupertu)
19.00 za +Bognarjeve

PET; 14.9.
Povišanje sv. Križa
19.00 za +Jožija Plajnšek – oblet.
začetek Slomškove devednevnice

SOB; 15.9.
Žalostna Mati Božja
v Stični: praznovanje mladih kristjanov
19.00 za +Marto Kunst  (r. d.)

NED; 16.9.
24. ned. med letom
Ljudmila (Milka),
kneginja
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Drev in Rojnik

Verouk se začenja s tem ponedeljkom. Urnik je objavljen v tem oznanilnem listu, a bo deležen še sprememb in dopolnitev. Če imate starši glede tega kakšen dober predlog , ki bi ustrezal večini, povejte! Tudi v duhovni in »tehnični« pripravi je iz preteklega tedna ostalo še veliko.
Tajništvo ŽPS ima sejo v  v sredo ob 20,00 uri v župnišču. Člani, pridite zagotovo, da bomo iskali obrise dejavnosti v novem pastoralnem obdobju, ki jih bomo natančneje zarisali na seji ŽPS.
Devetdnevnica pred Slomškovo nedeljo se bo  se bo začela v petek. Ob 150-letnici njegove blažene smrti več molimo za njegovo kanonizacijo – razglasitev za svetnika.
Stična mladih se bo dogajala v soboto. Program najdete v dveh predhodnih oznanilih. Zdaj je še zadnji čas za prijave na skupno vožnjo. Pohitite!
Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin II.  Damjana Rojnik, Barbara Trogar
Dežurni ministrant(ka): Leon in Miha Mahor
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Gomilsko