Oznanila za 36. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Farizeji in pismouki so ga torej vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedó kar z nečistimi rokami?« In rekel jim je: »Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene: toda njih čaščenje je prazno, ker učijo človeške nauke in zapovedi.« (Mr 7,5–7)

BESEDA O BESEDI
NAŠE SRCE NAJ NE BO DALEČ!  (Mr 7,1-8.14-15.21-23)
To, kar se vidi na zunaj, ne razodeva vedno tistega, kar je v srcu. V to trditev bi lahko povzeli Jezusovo srečanje s farizeji in nekaterimi pismouki, o čemer govori evangelij. Jezilo jih je, ker se Jezusovi učenci niso držali izročila prednikov in so jedli “z obredno nečistimi, to je z neumitimi rokami”. Pa ne da bi bili pri tem v skrbeh za higieno; ne, šlo jim je za črko postave. Kot vidimo iz evangeljskega odlomka, jim Jezus ni odgovoril na vprašanje o tem, ampak je navedel besede preroka Izaija: “To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.” S tem je jasno povedano, da so starozavezni “varuhi postave” v resnici opuščali Božjo zapoved, držali pa so se človeškega izročila. Zato je Jezus Izaijevim besedam dodal: “Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.” Bolj kot zunanje izvrševanje nečesa je pomembno notranje človekovo nagnjenje, zakaj to dela. Pozunanjena vernost farizejev in pismoukov, ki jim je šlo za izpolnjevanje črke postave, je bila nevarna: dalo se jo je meriti in kontrolirati, iz ljudi pa ni delala drugega kot krute sodnike bližnjega in stroge opazovalce ravnanja drugih. Skrb farizejev za to, kako se stvari vidijo na zunaj, je v resnici ogrožala bistvo Postave, ki je v ljubezni do Boga in do bližnjega. Taka ljubezen pa zahteva radikalno notranje spreobrnjenje in očiščenje. Umivanje kozarcev, vrčev in bakrenih loncev ter umivanje rok more biti narejeno brez vsake nove notranje usmerjenosti, brez vsakega znamenja ljubezni in v resnici ni nič povezano s pravo vero.
To, kar naredimo na zunaj, mora v resnici izražati in še okrepiti naše iskreno notranje razpoloženje in biti odraz naše vere, upanja in ljubezni.
Po: notredamke.rkc.si

22. nedelja med letom – angelska

V današnjem evangeljskem odlomku ne moremo videti le nekakšne razprave o vprašanju vzdrževanja določene higiene ali o vprašanju lepega vedenja. Če bi šlo za to, bi celo morali dati prav farizejem. Prav tako v tem razpravljanju ne moremo videti le nekakšnega Jezusovega obračunavanja s tradicijo. Gre dejansko za Jezusovo kritiko pozunanjenosti in površnosti judovskega verskega življenja.
Pri tej kritiki Jezus ne pozna popuščanja. V teh stvareh se čuti naravnost poklicanega, da reagira. Ne more in ne sme dovoliti, da bi človek izigraval Božje zapovedi z izmišljanjem nekih človeških norm. Iz celotnega Jezusovega ravnanja je jasno, da je v tem zadržanju Jezus premočrten in ne dovoli popuščanja.
Po: P. Kvaterniku

Zaslužno je samo to,
kar se ne zgodi zaradi plačila.
Z Bogom ni mogoče sklepati kupčij,
niti zase niti za koga drugega.
Bogu more biti všečno samo to,
kar se zgodi zaradi njega.
(Edith Stein)

Zavedam se: če ne molim,
sem mrtev, sem nem,
sem nesposoben reči
karkoli veljavnega.
Vem: če se ne trudim za
osebno ljubezen do Boga,
sem omahljiv in medel
v svojem ravnanju.
(Carlo Carretto)

Po starem izročilu se prva nedelja v pastoralnem letu imenuje tudi »angelska nedelja«.
Naj ob angelski nedelji ob začetku pastoralnega leta izpostavim le dve konkretni misli. Prva je vzeta iz spisov svetega Bernarda, ki pravi: »Pazi nase! Kajti na vseh tvojih potih stojijo ob strani angeli, kakor jim je bilo ukazano. V vsakem prenočišču, v vsakem kotičku, imej spoštovanje pred svojim angelom! Kako neki bi si v njegovi navzočnosti upal storiti kaj takega, česar bi si ne upal storiti v moji navzočnosti?«    In kakor piše apostol Pavel: »Marveč zatiram svoje telo  in ga usužnjujem, da bi, ko oznanjam drugim, sam ne bil zavržen« (1 Kor 9,27).
Druga misel pa je vzeta iz spisov svetega Ignacija Lojolskega: »V svojem življenju bi naj bili kakor angeli, ki nimajo nič več opravka sami s seboj in ki se popolnoma razdajajo v skrbi za zveličanje duš: noben poraz jim ne vzame poguma, vedno gredo naprej v svojem delu za blagor svojih varovancev, vedno vedri in zadovoljni. Saj vedno gledajo obličje Očeta, ki je v nebesih!«
Zatorej prosimo ob začetku novega pastoralnega leta: »Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami.«
Po: J. Bizjaku

Naslovljeno na vas

NOVO ŠOLSKO LETO
Tako nam pravi Anton M. Slomšek: »Otroška vzgoja je najimenitnejše delo, ki ga malokdo prav zna, čeravno le dvojno opravilo ima: otroke skrbno varovati, jih pridno učiti in vsega dobrega vaditi … Kako slabo ravnajo starši, ki svoje otroke pomehkužijo, jim vse po volji pustijo, glavo s prevzetnimi mislimi napolnijo, čez svoje otroke nikoli kaj hudega slišati ne marajo, od otrok pa radi sprejemajo tožbe čez druge in se za otroke, krive ali nedolžne, potegujejo.«
Kot bi bilo zapisano včeraj, kaj! A naj te ne zavede! Nikakor nisem eden tistih zavrtežev, ki prisegajo le na staro, preizkušeno in bežijo pred novim in nepoznanim. A modrim besedam bom prisluhnil vedno in vsepovsod. Moliva, draga sestra, dragi brat v Kristusu, kot so  včasih rekli: »Za zdravo pamet! Za našo mladino! Za starše! … Moliva, da bova ob jeseni življenja mirne vesti potegnila črto, preštela pridelek in pridelano, pobrano, potrgano in požeto.
Po: G. Čušinu

SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH v ned., 2. septembra:
V  baziliki Lurške Marije v Brestanici: ob 14.30 rožni venec, prilika za spoved
ob 15.00 sv. maša, med njo maziljenje, po maši blagoslov bolnikov z Najsvetejšim.

ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE bo v soboto, 8. septembra (na praznik Rojstva D. Marije. Ob 9. uri bo molitvena ura, ob 10. uri sv. maša. Za ministrante bo do sv. maše poseben program.  Lepo vabljeni!

V Stični bo v soboto, 15. septembra 2012, slovenski dan mladih.
Vsi srednješolci, študenti in mladi v poklicih ste vabljeni, da skupaj praznujemo slovenski dan mladih!  Bog nas vabi, da se veselimo v Njem – zmeraj! Kakšno je to veselje in kako ga zaživeti, bomo skupaj odkrivali na festivalu, raznovrstnih delavnicah, v srečevanju znanih obrazov, na »žuru« ter veselje poglobili pri sveti maši, adoraciji, ki bo potekala skozi cel dan, in pri spovedi.
Pri srednješolcih bomo prisluhnili pričevanju Johna Pridmora, ki je bivši londonski gangster, za študente in mlade v poklicih pa bo osrednji gost Gregor Čušin.
Stično mladih sooblikujete tudi vi s svojo prisotnostjo, saj s tem gradite in delite izkušnjo skupnosti, ki se lahko prenese v domačo župnijsko skupino ter obogati vsakega tudi osebno. Pričakujemo vas torej v Stični, 15. sept. od 9.30 dalje.
Mladi, pohitite s prijavo za skupen prevoz. Od animatorjev sprejema prijave Marija Petra Kosec, ostali pa se tudi lahko prijavite njej ali župniku. Samo, da beseda potem velja.

MAŠNI NAMENI

NED; 2.9.
22. ned. med letom Marjeta, devica, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Marijo Kolenc
10.30 za +Franca Šram -oblet. (v Šentrupertu)

PON; 3.9.
Gregor Veliki, papež
19.00 za +Jožeta Tiselj -oblet.

TOR; 4.9.
Rozalija Sicilska,
devica, spokornica
19.00 za +Marijo, Rozalijo (god), vse Španove

SRE; 5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
19.00 za +Ivana Pintar -oblet.

ČET; 6.9
Zaharija, prerok
Prvi četrtek
17.00 za +starše Franca in Frančiško Kok
19.00 za duhovne poklice (v Šentrupertu)
Molitev za duhovne poklice

PET; 7.9.
Regina, devica, mučenka
Prvi petek
19.00 za +Hedviko -oblet. in Ivana Petek in vse Tekavčeve
Litanije Jezusovega srca

SOB; 8.9.
MARIJINO ROJSTVO
Mali šmaren
8.00 Za +Marijo (god) in Ivana Grah
19.00 Za +Franca (r. d.) in Pavlo Jernejc

NED; 9.9.
23. ned. med letom – katehetska
Peter Klaver, misijon.
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Franca Kolšek, st. Ivana, Terezijo Božič
Bogoslužni začetek veroučnega leta

V tem tednu je prvi četrtek in prvi petek, v soboto  pa praznik Marijinega rojstva mali šmaren. Naj bi te dni, kolikor bo le mogoče, sodelovali pri bogoslužju, še zlasti v soboto, ko je rojstni dan naše nebeške matere Marije. Ta dan smo vabljeni tudi v petrovško baziliko, kjer bo  praznovanje Marijinega praznika združeno z škofijskim molitvenim dnevom za duhovne poklice.

Verouka ta teden še ne bo, ker je treba  urnik verouka prej uskladiti s šolskim.  Naj bi pa že kaj pripravili za začetek verouka – si priskrbeli veroučne pripomočke, se pripravili  na katehetsko nedeljo, pa prišli na zgoraj imenovane dneve v cerkev. Starši novincev naj pa bi, če le mogoče, prišli to ali prihodnjo nedeljo (lahko pa tudi med tednom) po maši katehetu predstaviti svojega otroka in dobili prve napotke za lep začetek.

Bralci v nedeljo: I. Nina Merzdovnik, Jure Vasle II.  Maja Rojnik, Karli Vovk
Dežurni ministrant(ka): Natek Tilen, Tajda
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Zakl