Oznanila za 47. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro pa nihče ne ve,
niti angeli v nebesih niti Sin, ampak le Oče.
(Mr 13,31–32)

BESEDA O BESEDI
BESEDA O DOVRŠITVI SVETA JE BESEDA UPANJA (Mr 13,24-32)
»Bog je ustvaril dober svet. Potem pa so ga ljudje toliko časa popravljali, da so ga povsem skazili.« Tako je zapisal Žarko Petan. Njegov je tudi aforiizem: »Ustavite zemljo! Rad bi izstopil.« Človeka res kdaj obidejo takšne misli, ko opazuje, kaj je človeštvo naredilo z naravo, in ko premišljuje, kako se od zgodovine skoraj ničesar ne naučimo. Po drugi strani pa spet strmimo pred dosežki znanosti in tehnike, ki so človeku olajšali, olepšali, obogatili in celo podaljšali življenje.
Danes je ob vseh apokaliptičnih napovedih v zraku vendarle določen optimizem, ki ga zlasti širi duhovni tok »nove dobe« (new age). Njeni misijonarji govorijo o prihajajoči novi, zlati dobi, o vesoljnem bratstvu med ljudmi in narodi, o novem človeku, ki bo vsestransko – tudi ekološko – ozaveščen, poglobljen, strpen, uravnovešen in predvsem – srečen.
Ko pa odpremo Sveto pismo, beremo med drugim napovedi o tem, kako se bodo majale nebesne sile, kako bosta luna in sonce otemnela in bodo zvezde padale z neba. Beremo o prihodnjih stiskah, o koncu sveta in sodbi.
Ali ne doživljajo mnogi ljudje zaradi takšnih besedil krščansko oznanilo kot poceni strašenje ljudi s sodbo in koncem sveta?
Zame je ravno Kristusova beseda o koncu – bolje: o dovršitvi in dozoretju – sveta beseda upanja. Bog ne bo uničil sveta, ki ga je ustvaril, ampak ga bo preoblikoval v novo nebo in novo zemljo.
Kristjani upamo na to, kar bo naredil Bog, tudi ob našem sodelovanju. Upamo v Božjo prihodnost, v Boga, ki drži svet v rokah. Upati v to, kar zmore človek, namreč ni upanje, je prej razlog za obup. Naše upanje pa naslanjamo na vero, ki odpira resnično prihodnost onkraj smrti. Zato smo optimisti in polni upanja, ki ne ogoljufa. (Po TV Slovenija)

33. nedelja med letom – zahvalna v Šmatevžu

Z zaključkom zgodovine in s prihodom Sina človekovega v slavi je povezana sprememba vsega trdnega, stalnega. Sonce in luna dajeta svetlobo; zanju je značilno natančno, ponavljajoče se gibanje. Omogočata merjenje časa. Zvezde so v nespremenljivem razmerju med seboj. So prispodoba vesoljnega reda in trdnosti. Kdor je na poti po morju ali po puščavi, se lahko po njih orientira. Da se bodo te prispodobe trdnosti in reda ob koncu sveta »zamajale«, pomeni, da sedanja urejenost sveta ni večna, da se nanjo ne moremo neomejeno zanašati in je ne moremo imeti za izhodišče vsega. (Po: K. Stocku)

Smo v času obilja, sadov, dozorevanja in dovršitve. Ne glejmo le na mrtvo, padajoče listje, ki govori o minljivosti, saj ne pada le listje, temveč tudi sadovi in z njim semena. Iz njih bo vzklila nova rast. To so semena za novo življenje, za pomlad, za vstajenje! (Po: B. Dolencu)

Na mednarodni ravni in tudi v Sloveniji bo nedelje, 18. do sobote, 24. novembra 2012, potekal Teden zaporov. Njegov glavni namen je molitev, konkretna podpora in ozaveščanje o potrebah posameznikov ali skupin, ki jih zaznamuje izkušnja kaznivega dejanja ter kazni zapora.
Naslov letošnjega tedna je vzet iz 16. psalma in se glasi Na poti življenja. Geslo želi posebej poudariti odločitev za pot, ki vodi v življenje in medsebojno podporo, ki si jo lahko ljudje na njej nudimo. Molitve bodo v tem času namenjene vsem, ki so na kakršen koli način povezani s pravosodnim sistemom, za usmeritve, navdihe in osvežitve na njihovem potovanju. V molitvi se bodo spomnili zaprtih oseb, delavcev v zaporu, žrtev kaznivih dejanj, prostovoljcev, družin in prijateljev in tistih, ki zanje skrbijo. Poleg povabila k molitvi je pobuda namenjena tudi spodbudi, ki jo podpirajo predstavniki različnih krščanskih skupnosti in organizacij, da bi kot posamezniki in skupine storili nekaj konkretnega v podporo vsej ene izmed skupin, za katere molijo v tem tednu.

Naslovljeno na vas

V tem tednu goduje: 20. november SV. EDMUND
Edmund, je bil vladar Vzhodne Anglije in tako ga Angleži časte kot svojega narodnega svetnika. Rodil se je leta 840 v saški kraljevski rodbini. Star komaj petnajst let je postal kralj. Kljub svoji mladosti se je odlikoval s pogumom, modrostjo, pravičnostjo, usmiljenjem do trpečih in pobožnostjo. Leto dni se je, odmaknjen od sveta, poglabljal v Sveto pismo. Deset let je modro vodil svojo državo, ki je živela v miru, dokler je ni napadla danska vojska. Poskušal je zbrati čim več vojakov, da bi se jim postavil po robu. To mu ni uspelo. Danci so ga zajeli in od njega zahtevali da se odpove krščanstvu. To je zavrnil in zato so ga na vse načine mučili. Umrl bi naj 20. novembra 870, ko bi ga naj privezanega k drevesu pobili s puščicami.

MAŠNI NAMENI

NED—18.11.
33. ned. med letom
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +starše Tiselj in vse njihove
10.30 za vse +Hribenske (v Šmatevžu)
zahvalna pesem
12.00 v župnijski c. sv. krst

PON—19.11.
Abdija, prerok
17.00 za +Ivana Vadlan in njegove

TOR—20.11.
Edmund, kralj
17.00 za +Filipa Slakan -osmina

SRE—21.11.
Darovanje Device Marije
17.00 za +Stankota Petelinek (g.)

ČET—22.11.
Cecilija/Cilka, mučenka
zavetnica c. glasbe
15.30 za +Zofijo Rančigaj -oblet., Stepišnikove (v Šentrupertu)
17.00 za sedanje in pokojne organiste in pevce naše župnije

PET—23.11.
Klemen I., papež, mučenec
17.00 za +Jurija Zorko -oblet. Ter Julijano in Alojza Slemenšek

SOB—24.11.
Andrej Dung-Lac in dr. vietnamski mučenci
17.00 za +Ivanko Lončar in vse Hacetove

NED—25.11.
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Katarina Aleksadrijska, devica, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Brankota -oblet. in vse Sternadove
15.00 V celjski stolnici sklep Slomškovega leta in slovesen začetek leta vere.

Župnijski pastoralni svet ima sejo v sredo ob 19.30 uri v Domu srečanj. Pred nami je advent in kar nekaj stvari o katerih se moramo dogovoriti, zato če le morete, pridite!

Sestanek za starše veroučencev osmega razreda (gomilske in šetrupertske skupine) bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Vaše sodelovanje je zelo pomembno – zato ste lepo vabljeni!

Mladi – dekleta in fantje: vabljeni na srečanje v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj.

Bralci v nedeljo: I. Sonja Mandelc, Matjaž Rožič II. Damjana Rojnik, Marko Vasle
Dežurni ministrant(ka): Špela Pajer, Špela Polak
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Trnava