Oznanila za 48. teden 2012

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Judom; tako pa moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je tedajrekel:»Torej kralj si?« Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem. Jaz sem za to rojen in sem za to prišel na svet, da spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas. (Jn 18,36-37)

BESEDA O BESEDI
PRIČEVALCI RESNICE (Jn 18,33b-37)
V znanem slovenskem filmu iz preteklosti, ki nosi naslov Idealist, srečamo mladega učitelja, ko potuje na prvo službeno mesto. Krajevni zdravnik mu prijateljsko svetuje: Župniku in županu se nikar ne zameriti, pa boste dobro orali.
Zdravnikov nasvet se ni uresničil. Ideali mladega učitelja so bili drugačni od župnikovih in županovih. Kaj kmalu je prišel z obema navzkriž. Sledil je prelom in polom. Človeška zgodovina je prepletena z usodami podobnih idealistov. O enem od njih – Največjem – beremo v današnjem evangeliju. Tudi ta je bil učitelj. Bil je zato rojen, da pričuje za resnico. Tudi ta je imel drugačne ideale, kot sta jih imela župnik in župan. Z obema je prišel navzkriž in doživel polom.
Podobna navzkrižja in polome doživljajo listine, porojene iz idealnih človeških zamisli. Mnogo let je že minilo od sklenitve svetovnega miru – ali ga svet uživa? Toliko let je stara litina Združenih narodov, ki naj bi za vedno odpravila nesmiselna vojna klanja – pa jih je? Ali so potemtakem te listine zaman? Je pričevanje idealistov neuspešno? Je njihov polom dokončen? Nikakor!
Stalen opomin so in glasen klic vsem župnikom in županom sveta, kaj je njihova dolžnost. Resnico utrjevati, po njej vladati in jo v nevarnosti braniti.
Kaj pa če ta klic preslišijo in delajo nasprotno? Če resnico dušijo, namesto da bi se zanjo zavzemali? Če njene pričevalce morijo in si morda pri tem celo roke perejo? Naj! Z vodo si je moč oprati madež, ki se drži rok, ne pa madeža, ki se drži srca. Mogoče je usmrtiti človeka, ki za resnico priča; resnice ne bo usmrtil noben župnik in noben župan tega sveta. Resnica bo preživela vse, ki jo zatirajo, in dala prav vsem, ki zanjo pričujejo. Kristus je Kralj Resnice in Kralj vseh njenih pričevalcev. (po: F. Cerarju)

Kristus Kralj vesoljstva

Judje so pričakovali mogočnega kralja, ki bo nastopil s silo in oblastjo, ki bo z vojsko premagal nasprotnike in bo vzpostavil močno kraljestvo, kjer bodo oni, Judje, vladali nad drugimi narodi … Kaj naj s takim kraljem, ki je premagan stal pred njimi?! Proč z njim!
Če bi priznali tega Nazarečana za svojega kralja, bi to pomenilo, da se odrekajo svojim hotenjem in svoji boljši prihodnosti.
Zaradi takih sanj o svetnem kralju, vojaškem vladarju, ki se jim Judje niso hoteli odreči, je Izrael doživel polom. Ker ni mogel v Jezusu kronanem s trnjem, priznati svojega Mesija, Odrešenika, Božjega kralja, je bil zavržen. (po: J. Kužniku)

Ob “kralju sramote« se mora odločiti tudi naša vera v Kristusa. V taki podobi gre namreč Jezus v svoji Cerkvi skozi stoletja svetovne zgodovine. Cerkev je namreč naprej živeči Kristus, je Kristusovo skrivnostno telo! Ob podobi Kristusa Kralja, ki se kaže v svoji nemoči in ponižanju v Cerkvi, so se že mnogi spotaknili. Podoba bičanega in s trnjem kronanega Kralja, ki se razodeva v svojem skrivnostnem telesu Cerkvi, je že marsikaterega zmotila. Ali si tudi ti med njimi?

Teden KARITAS
VSEM ISKREN PRIJATELJ
Tisti, ki je pravi prijatelj, rad pomaga tistim, ki imajo težave z učenjem ali pa so na kakršenkoli način zapostavljeni. Nikogar ne sme poniževati, pa tudi pomilovati ne. Vsakemu pomaga, bodri, nikakor pa ne podpira lenobe.
Ali znamo vsak dan živeti, kot se spodobi za pravega kristjana in pravega prijatelja do soljudi? Če nas kdo potrebuje, mu znamo priskočiti na pomoč ali se raje umaknemo? Kadar pomagamo, delamo to iz veselja ali zaradi lastne koristi in morebitne hvale? Ostati skromen, to je pomembna lastnost.
Bog nas je ustvaril, da si med seboj pomagamo, da vidimo stisko bližnjega. Če komu ne gre dobro, trpijo z njim vsi, in če kdo uspeva, je to veselje vseh. Znamo ostati kljub uspehom ponižni? Znamo spoštovati tudi tiste, ki so morda bolj nerodni od nas, nimajo talentov, ki jih imamo mi? Ali smo veseli, če nas kdo opozori, opomni ali nam kaj svetuje? Smo takoj negativno nastrojeni proti njemu? Prav je, da poslušamo nasvete prijateljev. Kadar spoznamo napako, se opravičimo in se poskušamo iz nje kaj naučiti za naše ravnanje vnaprej. Ljudje nas bodo zaradi take lastnosti imeli še bolj in ne manj radi.

Naslovljeno na vas

Teden Karitas 2012 – VESELJE V SOŽITJU

26. november – 2. december 2012
Večji dogodki na vseslovenski ravni v Tednu Karitas:
Sreda, 28. 11.: Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo
Ob 11.00 molitev in ob 12.00 sv. maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske karitas, mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek.
V okviru romanja bo za vse romanje organizirano skupno kosilo ob 14.00 uri v dvorani Celjskega sejma v Celju (nasproti dvorane Golovec). Škofijska karitas Celje, župnija Ponikva in okoliške župnijske Karitas bodo organizirale pogostitev.

Sreda, 28. 11.: 22. Dobrodelni koncert Klic dobrote
Ob 16.00 bo javna generalka na katero so povabljeni vsi romarji na Ponikvo. Za prostovoljce Karitas obisk generalke brezplačen.
Ob 19.55 koncert z neposrednim TV prenosom na I. programu TV Slovenija, Radia Slovenija in Radia Ognjišče. V času koncerta in tudi še cel december bomo zbirali sredstva za pomoč družinam v stiski. Vstopnice za večerni koncert (cena 10 €) bodo na voljo na škofijskih in na Slovenski Karitas ter v Celju v knjigarni Mohorjeve družbe .

V okviru tedna Karitas bomo v naši župniji v četrtek od 17.30 ure izdelovali adventne venčke v korist Župnijske karitas – glej na zadnji strani teh oznanil.

Nedelja, 2. 12.: Nedelja Karitas: pri sv. mašah darovanje za Karitas – dve tretjini za škofijsko in ena tretjina za župnijsko. – Bog vam povrni!

S SEJE ŽUPNIJSKEGA SVETA
Na zadnji seji ŽPS, ki je bila preteklo sredo, je bilo na programu kar nekaj pomembnih tem. V temi Stanje vere in občestva, ki je predlagana vsem ŽPS v Sloveniji, smo se zamislili o stanju v naši župniji. Očitno je kar precej ovir in pomanjkljivosti na teh dveh področjih tudi v naši župniji, pa tudi prednosti in dobrih strani. Tudi iz vaše strani pričakujemo, da nas boste opozarjali na oboje.
Ponovno smo razpravljali o tem, da bi zopet poskusili z ustanovitvijo zakonske skupine. Ker bi radi zvedeli kakšno je v zvezi s tem razpoloženje v župniji, boste v bližnji prihodnosti dobili zakonci vprašalnike in naj bi nanje iskreno odgovorili. Podobno pa tudi starejši glede družabnega dneva za upokojene. Razmišljajte kaj o tem, pa tudi v molitvi se tega spomnite, da bi se čim bolj prav odločili in v letu vere pri teh dveh skupinah župljanov naredili korak naprej, kar bo dobro za vse.

MAŠNI NAMENI

NED—25.11.
Kristus Kralj vesoljstva
Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Brankota -oblet. in vse Strnadove
15.00 slovesen sklep Slomškovega leta in začetek leta vere v celjski stolnici.

PON—26.11.
Obletnica posvetitve celjske stolnice
17.00 za +Franca Obreza -oblet.

TOR—27.11.
Modest in Vergil, škofa -apostola Karantanije
17.00 za +starše Natek in Zgubič ter sorodnike

SRE—28.11.
Katarina Labure, redovnica, vidkinja
17.00 za zdravje (R.)

ČET—29.11.
Filomen, mučenec
15.30 za +Miroslava Roter st. -oblet, teto Terezijo (v Šentrupertu)
17.00 za +Anico Košenina -oblet.

PET—30.11.
Andrej, apostol
17.00 za +Silvestro Završnik

SOB—1.12.
prva sob., Eligij, škof
17.00 za +Angelo in Karla Slemenšek
Litanije Matere božje

NED—2.12.
1. adventna nedelja – nedelja Karitas
Valerija, mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +starše Andreja in Amalijo Urankar
10.30 za +Marijo Nikico Rančigaj in Marijo Dvoršek (v Šentrupertu)
Darovanje za Karitas

Pletenje advetnih venčkov bo v četrtek po sv maši (17.45) v Domu srečanj. Vabljene vse in vsi, ki imate kaj smisla za take reči. Tudi mladi vabljeni. Če boste prinesli seboj še kaj materiala za venčke, bo tudi hvalevredno. V nedeljo pa boste lahko adventne venčke nabavili – naredili boste dobro delo, saj bo šel izkupiček za Karitas. Bog povrni

Sestanek za starše veroučencev devetega razreda (gomilske in šetrupertske skupine) bo v petek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Dragi starši, lepo vabljeni!

Mladi – dekleta in fantje: vabljeni na srečanje v soboto ob 18.00 uri v Domu srečanj.

Dom srečanj vas od nedelje naprej zopet vabi po vsaki sv. maši, da se vsaj malo ustavite v njem.

Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Tilen Hadolin II. Manja in Majda Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Lucijan in Jernej Semprimožnik
Urejanje, krašenje župnijske cerkve: Zakl