Oznanila za 7. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2013_07-1In sédel je ter iz čolna učil množico. Ko pa je nehal govoriti, je Simonu rekel: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mrežo.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da se je njih mreža trgala. (Lk 5,4–6 )

BESEDA O BESEDI
DOBER ULOV (Lk 5,1-11)
Za delo cerkvene ustanove s Petrom na čelu je izrednega pomena podoba o tem, kako brezuspešno je lahko celonočno ribarjenje, če je odvisno zgolj od dela s človeškimi napori, in o vrhunsko uspešnem ulovu podnevi zaradi poslušnosti in ubogljivosti Jezusovi besedi v silni veri v njegovo pomoč. V tem, da Peter uboga Jezusa in izvaja njegov načrt v svoji skrajni utrujenosti po neuspelem celonočnem ribolovu, je mogoče videti podobo Petrove pripravljenosti na mučeništvo za Kristusa.
Ta podoba je naslednji dogodek: Jezus govori množici ob obali Genezareškega jezera. Poslušalci pritiskajo. Tedaj se pripeljeta dva ribiška čolna s popolnoma neuspešnega celonočnega lova. V enem je Simon Peter. Jezus stopi v njegov čoln in ga prosi, naj čoln nekoliko odrine od obale. Tako Jezus z jezera govori ljudstvu na obali. Ko konča, preseneti skrajno utrujenega Petra s pozivom: »Odrini na globoko in vrzite mreže.«
Peter se izvrstno izkaže. Kljub skrajni utrujenosti po neprespani in pregarani noči Jezusa uboga. Živo veruje, da jim Jezus zmore priskrbeti ulov (Lk 5, 4), čeprav proti osnovnim pravilom lova. Ribariti je namreč treba ponoči pri polnih močeh in budnosti. Tokrat pa se bo to zgodilo podnevi in v skrajni utrujenosti. Simon Peter je tako izpričal pogumno vero. Jezus jo je obilno poplačal, saj so ujeli toliko rib, da sta bila oba čolna prenapolnjena.
Apostole pretrese nezaslišana moč Jezusove Božje besede. Njenemu Božjemu delovanju pa se pridruži izpolnitev človeškega sodelovanja z zaupanjem in poslušnostjo vere Jezusu in njegovi besedi.
Simon Peter v svoji pretresenosti pade pred Jezusa. Pred njim in vsemi navzočimi prizna, da je grešnik. Jezus mu odpusti in ga uporabi kot voditelja misijona. Čudežen ulov rib je podoba delovanja Cerkve, ki priteguje h krščanstvu vse narode sveta (Apd 4,31; 6,27; 8,14 idr.). (po: R. Koncilji)

5. nedelja med letom

Pravo srečanje z drugim
nam odpre nov začetek!
Obstajajo srečanja, ki nas globoko ganejo. Imamo občutek, da smo srečali človeka, v katerem je nekaj svetega. Lahko izrazimo le občudovanje do nečesa skrivnostnega, kar izhaja iz te osebe.
Takšno je srečanje prvih učencev z Jezusom. Jezus jim zada nalogo, da vržejo mreže za ribolov. Ko se njihove mreže proti vsem pričakovanjem napolnijo z veliko količino rib, Peter pade pred Jezusa. V njem spozna nekaj, kar prekaša njegovo dojemanje. V njem čuti Božjo skrivnost. In hkrati ugotovi, da je vseskozi živel mimo sebe. Ko izkusi resnično bistvo drugega, je pripravljen svoje življenje popolnoma spremeniti. (po: Anselm Grün)

Veslanje na globoko in preobilno zajetje rib Jezus naredi za prispodobo, za metaforo duhovnega uspeha tistih, ki ga poslušajo in njegovo naročilo izvršijo. Za vsako prispodobo stoji skrivnostna globina. Tudi človek sam je prispodoba za skrivnostno globino. “Človek sam je velika globina” (Aristotel). Zato ne sme postati površen in plitev. Globok postaja človek v mislih, ki so v stiku s skrivnostno globino srca. Tam se srečuje z Bogom. Tja verske prispodobe vodijo tudi nas.

11. februar – Lurška Mati božja
Svetovni dan bolnikov
To bo 21. svetovni dan bolnikov z geslom »Pojdi in ti delaj prav tako!« Na ta dan bo v kapeli celjske bolnišnice ob 19. 00 uri daroval sv. mašo celjski škof. K sv. maši so lepo vabljeni bolniki, njihovi domači in sorodniki, zaposleni v bolnišnici in vsi drugi.
Vabljeni pa tudi v domačo cerkev.

Zahvala
Življenje nas večkrat postavi na preizkušnjo. Tako se mi je usodnega majskega dne zgodila prometna nesreča v kateri sem utrpela hude opekline in ostala brez prstov na obeh rokah. Z veliko vere, upanja in poguma nadaljujem svoje zdravljenje. Zelo vesela sem bila novice, da tudi v moji župniji iz otroštva mislite na mene in se me spominjate v molitvi in sv. maši. Hkrati bi se vam rada zahvalila za vaš dar, ki nam bo še kako prišel prav. Bog naj vam povrne. Z vami bom v mislih in molitvi.
Veronika Škrubej

Naslovljeno na vas

POSTNI ČAS
Stopili smo v postni čas. Ta nas vabi, naj se z večjo vnemo posvečamo molitvi, postu, pokori in drugim dobrim delom. Spreobrnjenje mora povzročiti v nas globoke, resnične in vidne spremembe. Življenje je potrebno naravnati v pravo smer, spremeniti mišljenje, če je treba, presojanje, govorjenje, delovanje, obrniti svoj obraz h Kristusu. Notranje spreobrnjenje bo povzročilo tudi zunanje spremembe. Kdor je namreč enovit in v popolnem zlitju tega, kar nosi v sebi in kar odseva navzven, predstavlja privlačno vabilo in je močan izziv za ljudi sedanjega časa.
Prosimo vsak zase in drug za drugega, da bomo na poti spreobrnjena spremenili podobo svoje notranjosti in svoje zunanjosti ter tako postali pričujoči, zgledni kristjani, ki bodo za vero navduševali tudi druge. (po: M. Pirihu)

Postni čas je del cerkvenega leta, ko naj bi bolj poglobljeno živeli svoje krščanstvo. Postni čas je čas odpovedi, molitve, duhovnega poglabljanja. Jezus sam nam na tem mestu prihaja naproti v odlomku iz Matejevega evangelija, ki ga beremo na pepelnično sredo.
Zanimivo je, da se začne z miloščino. Jezus najprej govori o miloščini, se pravi o odnosu do bližnjega. Bližnji je prvi, ki ga moramo opaziti v postnem času. In ne samo opaziti, mu stopiti naproti s konkretnimi dejanji. Jezus na prvo mesto postavlja odnose med ljudmi. Med nami. Miloščina je v tem smislu mišljena na dva načina; najprej na način, da tistemu, ki je v potrebi dam tisto, kar mu kot človeku pripada. To so darovi, ki jih posedujem, a niso »moji«, so mi le dani naposodo, kot umnemu gospodarju. Miloščina pa je v postnem smislu mišljena tudi kot tisto, kar dejansko sam potrebujem, a se temu odpovem iz ljubezni. Gre torej že za duhovno vajo.
Jezus na drugo mesto postavi molitev, se pravi odnos do Boga. V molitvi na samem, v tihoti srca, se Bogu izročimo. Ne z množino besed, ampak v zaupanju, da dobri Oče že vnaprej ve, kaj mislimo povedati ali prositi. Ni smisel molitve, da govorimo o Bogu in o njem razmišljamo. Smisel molitve je, da se pustimo nagovoriti. Da znamo prisluhniti, Božji nagovor spoznati in se po njem ravnati.
Na tretjem mestu Jezus omenja post. To ni post, ki ga ljudje opazijo po našem obličju, ki se spreminja, pač pa je post odpovedi stvarem, ki nas odvračajo od Boga. Post je torej duhovna vaja »pogleda onkraj« sebe. Da spoznamo, na katerih mestih smo šibki, in utrdimo svojo voljo. Današnji čas je velikokrat mehkužni čas, ko trdne volje sploh ne zmoremo. Zdaj je pravi čas, da o tem razmislimo in preverimo, čemu se lahko odpovemo. Zaradi bližnjega, Boga in sebe.
40 dni je pred nami. Bomo po njih boljši? (po: http://jozeb.blog.siol.net/2012/02/27/post)

MAŠNI NAMENI

NED—10.2.
5. nedelja med letom
Sholastika, devica, redovnica
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +Viljema in Pavlo Natek

PON—11.2.
Lurška Mati božja
Svetovni dan bolnikov
17.00 za +župnika Adolfa Pikla
Molitev za bolnike

TOR—12.2.
Evlalija, mučenka
Pust
17.00 za +Boldinove

SRE—13.2.
Pepelnica – začetek postnega časa, strogi post
17.00 za +Jožefo Rančigaj in vse Brežnove
Obred pepeljenja

ČET—14.1.
Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Križev pot – za poživitev naše vere
15.30 v zahvalo za dar odrešenja (v Šentrupertu)
17.00 za +Jelko in dva Alojza Kobal

PET—15.2.
Klavdij, redovnik
Križev pot – za utrditev upanja
17.00 za +Amalijo Merzelj

SOB—16.2.
Julijana Koprska, mučenka
17.00 za +Marijo Jerman in starše Jerman in Jager

NED—17.2.
1. postna nedelja
Sedem iz reda servitov
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo in Ignaca Ocvirk

Versko srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Tokrat ne bo predavanja in tudi ne gosta /smo imeli pretekli teden dva – v sredo p. prof. dr. Metoda Benedika in v petek na duhovnih dnevih za starejše dr. Metko Klevišar/ ampak svetopisemski film »Egiptovski Jožef« – II. del. Bo zelo zanimivo, četudi niste spremljali I. dela, ker je zaključena celota. Pridite, povabite še druge.

Sestanek za starše veroučencev sedmega in osmega razreda (ki so v januarju manjkali) bo v petek kot ste že bili obveščeni. Starši, lepo vabljeni.

Mladinski bo v soboto ob 19.00 uri v domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Franc Skok II. Petra Basle, Robert Natek
Dežurni ministrant(ka): Eva Skok, Nika Šlander
Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Grajska vas