Oznanila za 9. teden 2013

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2013_09-1
Prišel pa je iz oblaka glas, ki je govoril: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko je ta glas nastal, je bil Jezus sam. In oni so molčali in niso v tistem času povedali nikomur nič tega, kar so bili videli. (Lk 9,35–36)

BESEDA O BESEDI
PETROVA ILUZIJA (Lk 9,28-36)
Na poti proti Jeruzalemu je Jezus dvanajsterim apostolom postavil vprašanje o samem sebi: Kaj pravijo ljudje, kdo sem? Dobil je meglen odgovor. Vendar je Jezusa bolj zanimalo osebno mnenje izbranih učencev: Kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je tedaj odgovoril: Ti si Mesija, Božji Maziljenec. Kljub temu »zadetku v polno« Peter in drugi učenci še niso mogli razumeti, kaj to pomeni in kdo je pravzaprav Jezus v resnici. Zato je osem dni po tem dogodku Jezus zgodaj zjutraj popeljal Petra, Janeza in Jakoba na goro molit in se med molitvijo spremenil. Zažarel je v svojem Božjem bistvu, njegova oblačila so belo sijala, Mojzes in Elija sta se pogovarjala z njim. In tedaj je Peter spet nepričakovano dejal: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore /…/« (Lk 9,33).
Videnje in doživetje Jezusove Božje slave sta Petra popolnoma prevzeli. Tako kot nas lahko včasih prevzame globoka molitev, občutek občestva s svetim, Božjim, močna duhovna doživetja na romanjih, doživetja v duhovnih skupinah in podobno. Nekatere to tako odnese, da mislijo, da so že dosegli cilj, da so že v nebesih. Od tu do verskega fanatizma je le še majhen korak. Evangelij o Jezusovi spremenitvi na gori nam pove nekaj pomembnega. Naše mesto ni tam gori, na gori. Videnje je kmalu izginilo. Jezusa in učence je prekril oblak, iz katerega se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte« (Lk 9,35). Njega poslušajte, pomeni: pojdite z gore, pojdite z njim v Jeruzalem, kjer ga bodo zavrgli in umorili, a tretji dan bo vstal. Do slave, ki so jo učenci doživeli na gori in ki jo mi občasno lahko doživimo, je še dosti poti: pot do slave vstajenja gre preko križa! (po: Z. Štrublju)

2. postna nedelja
JEZUSOVA MOLITEV NA GORI
Evangelist Luka pripoveduje o Jezusovi molitvi pri njegovi spremenitvi. »Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova obleka je belo sijala« (Lk 9,29).
V molitvi pridemo v stik s svojim resničnih bistvom. Tu odpade vse, kar je površinskega. Razbijejo se maske, za katerimi tičimo.
Razbijejo se maske, za katerimi tičimo. Spremenitev pomeni, da preseva pravšnje, naša prvotna lepota. Božji sijaj, ki je v nas, sije na našem obličju. Spoznavamo, da smo Božje veličastvo.
Ko se je Jezus spremenil, sta se pojavila Mojzes in Elija. Mojzes je postavodajalec in osvoboditelj. Ko molimo, se naše življenje uredi in v Bogu izkušamo resnično svobodo. Kaj si mislijo o nas ljudje – to ni več tako pomembno. Elija je prerok. V molitvi odkrivamo svoje preroško poslanstvo. Tukaj zaslutimo, da lahko s svojim življenjem izrazimo nekaj, kar lahko postane vidno v tem svetu samo po nas.
V molitvi – tako nam govori pripoved o Jezusovi spremenitvi – pridemo v stik s svojim pravim lastnim jazom, tu zažari v nas Božje veličastvo. (po: A. Grünu)

Apostol Pavel nas v drugem berilu spodbuja k razmišljanju:
Gledamo križ le kot nesrečo, kot neuspeh, kot dokaz zavrženosti od Boga? Ali spoznamo v njem skrivnost Jezusa Kristusa in njegove ljubezni, s katero nas je na križu ljubil do popolnosti? Le če v križu prepoznamo skrivnost Boga, ki križanega obudi in ga naredi za Gospoda stvarstva, bomo pravični do Jezusovega oznanila in bistva njegovega bivanja. In le tedaj oznanjamo krščansko vero tako, kot jo je doživel Pavel v srečanju z Jezusom.
In kaj pomeni križ zate? Kako razlagaš boleča doživetje, kot bolezen, nezgodo, nesrečo, smrt ljubega človeka? Vidiš v tem Božjo zavrnitev ali celo kazen? Ali prepoznaš v križu skrivnost Jezusa, ki je vzel nase svoj križ, Bog pa ga je obudil in ga potrdil kot Gospoda sveta? (po: A. Grünu)
2013_09-2
Naslovljeno na vas

SAM
Ko je človek sam, misli, da ima prijatelje, na katere lahko računa, ali družino, ki mu daje zatočišče. Toda glej, prav sedaj, ko bi jih nujno potreboval, jih ni tu. Nimajo časa ali so zaposleni, ali pa pravijo, da je bolje, da se vsak sam izvleče iz težav. Tako se človek znajde prepuščen sam sebi, kot zapuščen sredi noči. Sam je nasproti tistim, ki rušijo njegov ugled – nihče se ne zavzame zanj. Sam je v bolečini in žalovanju – nihče ga ne potolaži. Sam je ob pomembnih odločitvah – nihče mu ne pomaga z nasvetom. Sam je v malodušju – nihče ga ne dviga. Sam trpi krivico – nihče ga ne brani. Morda celo sam leži v postelji v bolnišnici – nihče ga ne obišče. Tako ga vsi pustijo na cedilu! Kako naj človek vzdrži sam, ko ima vtis, da prijatelji spijo in ga sredi pritiskajočih bremen pustijo samega? To je, kot bi ga smrt ovila s svojo mrežo. Tudi Jezus je poznal takšno osamljenost kot mi. Spomnimo se samo na trenutke v vrtu Getsemani.  Toda on je drugačen kot prijatelji, učenci. On nas v osamljenosti nikoli ne zapusti! (po: A. Hariju)

PAPEŽ BENEDIKT XVI. ODHAJA
2013_09-3Njegovo služenje na najodgovornejšem mestu v Cerkvi  se bo izteklo ta četrtek, 28. februarja. Ta dan  bo pri nas tudi sv. maša po njegovem namenu.  Molimo zanj – za srečen zaključek in nov začetek!

Molitev in post za domovino 2013
Organizatorji k molitvi v postnem času vabijo posameznike, skupine, župnije, redovne skupnosti ter gibanja, skupnosti in združenja v domovini, zamejstvu in po svetu, da z molitvijo in postom pripomorejo k preporodu posameznika, družbe in naroda. Zainteresirani se pobudi lahko pridružijo individualno ali organizirano.
Naj molitev in post postaneta širša družbena in osebna pobuda za spreobrnjenje in dar za ljudi, ki so v stiski. Kot posamezniki in skupnost spletimo mrežo prošenj za domovino. Težke razmere na različnih področjih še bolj kličejo k prošnji za blagoslov, kesanje in medsebojno pomoč. Zavedamo se, da zla, ki se bohoti v nas, v svetu in v družbi, ni mogoče pregnati drugače, kot s postom, molitvijo in Božjo besedo.
Organizatorji pobude so prepričani, da lahko z molitvijo in postom zopet odkrijemo najbolj plemenito v nas, se osvobodimo nemoči, brezupa in brezčutnosti ter se odpremo za pozitivne rešitve: za to, kar je lepo, dobro, pravično in resnično – najprej pri sebi in svojih najbližjih, nato pa tudi v družbi
Predlagajo, naj post poteka ob kruhu in vodi. Molitev in post lahko razumemo tudi kot pobudo za bolj človeško in življenju naklonjeno vzdušje državljanov, ne glede na narodno, politično ali versko pripadnost. K postu in molitvi vabijo vse, ki jim je mar za domovino Slovenijo.

MAŠNI NAMENI
NED—24.2.
2. postna nedelja
Matija, apostol
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane—žive in rajne
9.30 za +starše Andreja, Amalijo Urankar

PON—25.2.    
Valdburga, opatinja
17.00 za +Filipa Slakan

TOR—26.2.
Aleksander, škof
17.00 za +Amalijo Korun

SRE—27.2.
Gabrijel ŽMB
17.00 za +Ano Laznik

ČET—28.1.
Roman, opat
15.30 križev pot – za vse, ki so v stiski (v Šentrupertu)
za vse +Trapove
17.00 za papeža Benedikta XVI., ki odhaja

PET—1.3. -prvi petek
Albin (Zorko), škof  
17.00 križev pot – za novega papeža
za +Ivana Rajovec
posvetitev Jezusovemu srcu

SOB—2.3. -prva sob.
Neža Praška,klarisa  
17.00 za vse +Šramove

NED—3.3.
3. postna nedelja
Kunigunda, kraljica
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za vse + Blaževe
10.30 za Cerkev in domovino

V tem tednu bosta prvi petek in prva sobota  v postnem času. Lepo vabljeni k bogoslužju in tudi k zakramentom.

Karitas: srečanje sodelavcev bo ta ponedeljek ob 18.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni!

Križ svetovnega dneva mladih  bo za našo dekanijo priromal v torek k Andražu nad  Polzelo.

Srečanje za odrasle bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Na sporedu bo potopisno predavanje  – v besedi in sliki – z naslovom »Transibirska železnica -od Moskve do Pekinga. Srečanje bodo vodili: Manja Rančigaj, Majda Rančigaj in Damjan Gajšek. Bo zanimivo. Lepo vabljeni. Povabite še druge!

Mladinski bo v soboto ob 19.00 uri v domu srečanj. Mladi, lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo:  I. Katja Kunst, Jure Vasle II. Majda Jelen, Marija Rančigaj
Dežurni ministrant(ka): Jernej Semprimožnik, Luka Semprimožnik Urejanje, (krašenje) župnijske cerkve: Zakl