Oznanila za 2. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014-02-1V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. (Jn 1,1–5)

BESEDA O BESEDI

»IN BESEDA SE JE UČLOVEČILA Jn 1,1–18
Vemo, kaj to pomeni za nas kristjane. Božji Sin, druga oseba Svete Trojice, se je spustil v telo Device in tako postal človek kakor mi. »Med nami je razpel svoj šotor.« To je osrednja krščanska resnica, ki nas skupaj z resnico o Sveti Trojici razlikuje od vsake druge religije. Skoraj vse religije si predstavljajo razum kot možnost »dviganja« k Bogu, gradijo nekakšno piramido, na vrhu katere bi lahko srečali božanstvo. V krščanstvu pa se zgodi prav nasprotno: Bog je tisti, ki se je spustil med ljudi in nas vse vodi k sebi kot narobe obrnjena piramida, ki vsa s konico sloni na zemlji. Ta Sin »z besedo svoje moči nosi vse« (Heb 1,3).
Toda omenjeni Janezov prolog je kristjane vedno spominjal še na neko drugo resnico: da tudi v njihovem življenju beseda mora »postati meso« (se učlovečiti), kar pomeni, da se mora vera izražati v delih, ljubezen se mora spremeniti v konkretna dobra dela. Če ne, pravi sv. Jakob, je mrtva. Goethe je v Faustu takole parafraziral prvi verz prologa: »V začetku je bilo dejanje.« Ni povsem zgrešil; v Bogu sta namreč beseda in dejanje eno. Beseda se nikoli ne vrača k njemu, ne da bi obrodila to, za kar jo je poslal. Beseda naredi to, kar pomeni.
Žal pa to ne drži za nas. Naša velika nevarnost je prav v tem, da se osredotočimo na besede, nikoli pa ne preidemo k dejanjem. V času, v katerem smo dobesedno pod poplavo besed, sporočil, oglasov, izrečenih in natisnjenih besed, je potreben posebne vrste post; post od besed. Naj iz naših ust ne prihajajo nepotrebne besede, v nas pa naj ne vstopa množica nekoristnih, celo praznih in škodljivih besed. Potrebno se je razstrupiti. Manj govoriti in več narediti.  Konkretno se lahko odločimo, da bomo storili kakšno dobro delo, kakšno domače opravilo, ne da bi o tem komu govorili, preprosto molče, da bi nekako zadostili za vse tiste priložnosti, ko smo govorili, kaj vse bi bilo potrebno storiti, sami pa tega nismo naredili. V sebi razvijajmo čut za stvari, ki ostanejo na skrivnem med nami in Bogom ali pa vsaj med nami in našo vestjo.
Rad bi sklenil s trditvijo, s katero se sklene Janezov prolog; ta nam omogoča videti osrednje mesto Besede v našem odnosu do Očeta: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je povedal.« (po: R. Cantalamessa)

2. NEDELJA PO BOŽIČU

Sedaj nam govori Bog, kar nam je že v polnosti povedal s svojim milosti polnim rojstvom sveta: Tukaj sem, pri tebi sem.
Jaz sem tvoj čas.
Sem tudi sivina tvojega vsakdana – zakaj je nočeš sprejeti? Jočem tvoje solze – joči z menoj, otrok moj.
Tudi tvoje veseljem sem – ne boj se veselja, kajti odkar sem jokal, je veselje v resničnosti primernejša drža kot žalost tistih, ki mislijo, da nimajo več upanja.
Sem brezizhodnost tvojih poti – ko ne znaš več dalje, moj neumni otrok, prispel si že do mene, in tega ne opaziš.
Spremljam tvoj strah, saj sem trpel s teboj – in pri tem sploh nisem bil heroj v človeških očeh.
S teboj sem v ječi tvoje končnosti, kajti moja ljubezen me je naredila za tvojega ujetnik a.
Če se ne izteče račun tvojih misli in življenjskih izkušenj – poglej me, jaz sem tisti nerešljivi ostanek tvojih računov, ki te vodi v obup – v resnici pa je to moja ljubezen, ki je še nisi dojel.
S teboj sem v tvoji stiski, kajti sam sem jo pretrpel, zdaj pa je preobražena – toda iz svojega človeškega srca je nisem izbrisal …
To resničnost – nedojemljivi čudež svoje ljubezni – sem neokrnjeno in v celoti spravil pod streho hladnega hleva. Tu sem. Ne grem več s tega sveta, četudi sedaj ne hrepenite po meni. …
Tu sem. Prižgite sveče, saj imajo več pravice kot vsa tema. Božič je in ostaja na veke! (po: K. Rahnerju)

RAZGLAŠENJE GOSPODOVO – Sveti trije kralji – 6.1. – slovesen praznik
Veste, kaj so modri prinesli v dar novorojenemu kralju?
2014_02-2Zlato, kadilo in miro. Zlato so darovali Jezusu kot vidno znamenje kraljevanja – vsakega kralja se je prepoznalo po tem, da je imel v posesti veliko zlata. Kadilo so darovali zato, ker so ga priznavali za Boga, miro, ki so jo uporabljali pri pokopu umrlih imenitnih ljudi, pa so darovali Jezusu kot človeku. Tako so v Jezusu  nakazali tri pomembne lastnosti: da je: kralj, Bog in človek obenem.

Naslovljeno na vas – ob prehodu v novo leto

Statistika
Naša župnija v številkah skozi preteklo leto: krstov je bilo  15 (8 dečkov, 7 deklic), k prvemu sv. obhajilu je pristopilo 19 otrok,  poroki sta bili samo 2,
pogrebov je bilo 12 (8 moških, 9 žensk)
Med slovesnostmi je bila največja  ob 70-letnici smrti našega rojaka duhovnika Izidorja Završnika.
Sadov zgoraj naštetih dogodkov ne moremo ne prešteti ne zmeriti. To je mogoče samo Bogu. Vendar pa nam te številke le dajo vsaj  slutiti  utrip verskega življenja pri nas.
Od  materialnih pridobitev , ki  predstavljajo boljše pogoje za duhovno življenje, pa je vredno omeniti: dokončanje restavriranja in obnove glavnega oltarja v podružni cerkvi sv. Krištofa v Grajski vasi, ki je trajalo dobri dve leti. Grajska cerkev pa je dobila podarjen križev pot v steklu, ki ga je podarilo Steklarstvo Lukanc.  V župnijski cerkvi pa so bile nadomeščene nove cerkvene klopi. Da bodo res čisto naše, bo potrebno še kar nekaj darežljivosti (kot tudi za Grajski oltar). A še bolj zahtevna in pomembna naloga je ta, da bi jih napolnili še zlasti zdaj,  ko smo vstopili v leto birme in škofovega obiska pri nas. Za prejem sv. birme, ki bo 18. maja, 18 kandidatov, za prvo sv. obhajilo, ki bo 25. maja pa le 6. Za obojne molimo in jih podpirajmo z zgledom!

Trenutki molka po sv. obhajilu: na seji župnijskega pastoralnega sveta je bila sprejeta pobuda, da se po obhajilu v tišini osebno srečamo z Jezusom. Temu naj bi posvetili vsaj kakšno minuto. Počasi pa se tudi privajamo na  dve vrsti pri obhajanju. Hvala vam, ker se trudite, da bi to vedno lepše potekalo.

Novost v teh naših oznanilih:
Z tem letom začenjamo sproti objavljati dogodke iz življenja našega občestva – krste, poroke, pogrebe, …..

Že na začetku leta – v soboto, 4. januarja smo s mo se s sv. bogoslužjem v župnijski cerkvi in pogrebom na gomilskem pokopališču poslovili od pokojnega Franca Rančigaja z Gomilskega 79. Naj počiva v miru!

Tečaj računalništva: po tečaju v okviru projekta Simbioza ste nekateri izrazili željo, da bi s tem nadaljevali, pa tudi drugi, ki takrat niste imeli priložnosti. Zato bo, če bo dovolj kandidatov tečaj organiziran. Tokrat bo treba nekaj prispevati za predavatelja in materialne stroške tečaja.  Prijave in dodatne informacije na tel.: 041-696-866.

Januar – mesec verskega tiska.

MAŠNI NAMENI

NED—5.1.
Druga ned. po božiču
Emilijana (Milena), devica    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Marijo in Ignaca Ocvirk
10.30 za +Franca Šram  (r. d.) in sorod.

PON—6.1.
Gospodovo razglašenje sveti trije kralji    
Blagoslov vode
8.00 za +Miha Brinovca (g.), Travnarjeve
17.00 za +Gašperja (g.) in Fanika Toman

TOR—7.1.   
Rajmund, duhovnik    
17.00 za +Silvota Koruna – 30. dan

SRE—8.1.
Severin Noriški, duhov.
17.00 za +Silvestro Završnik

ČET—9.1.
Hadrjan, opat    
15.30 za +Podgoršekove -Slavo, Jožeta, Vojkota
17.00 za +Franca Rančigaja – osmina

PET—10.1.
Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj    
17.00 za +Jakoba Dreva – oblet.

SOB—11.1.
Pavlin Oglejski, škof    
17.00 za +Jožeta – oblet. in vse Murnove

NED—12.1.
Jezusov krst
Tatjana (Tanja), mučen    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Viktorja Jelena

Sestanek za starše birmancev gomilske in šentrupertske skupine bo v torek ob 17.45 uri v Domu srečanj. Starši, pokažite odgovorno držo in pridite zagotovo.

Svetopisemski film Salamon bo predvajan v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj. Mladi Salamon ima veliko povedati tudi mladim – zato zelo vabljeni tudi mladi.
To bo »ogrevanje« za srečanja za odrasle, ki se bodo začela v sredo 15. jan. s predavanjem p. mag. Branka Cestnika z naslovom Prihodnost krščanstva.

Mladinski bo v sob. ob 19. uri v Domu srečanj.  Vsi mladi, lepo vabljeni!

Prispevek za ogrevanje (nekdaj stolnino) boste v nedeljo po obeh sv. mašah lahko oddali gospodom cerkvenim ključarjem. Bog vam povrni za vaš dar!

Bralci – v nedeljo:  I.  Sonja Mandelc, Franc Skok II. Ana Šlander, Nika Šram
Dežurni ministrant(ka):  Špela Polak, Anja Šket
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Grajska vas