Oznanila za 3. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-3-1Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode; in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal nadenj; in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,16–17)


BESEDA O BESEDI

»BOŽJI DUH JE PRIHAJAL NADENJ«  (Mt 3,13–17)
Sveti Duh se je ob krstu spustil nad Jezusa, da ga je poklical k mesijanskemu delovanju ter mu poveril mesijansko poslanstvo. Začelo se je nekaj usodno novega. Nekdaj, ko je Mojzes ob izhodu iz Egipta pripeljal svoje ljudstvo pod goro Sinaj, se je odprlo nebo in je vsemogočni Bog stopil dol, da je sklenil zavezo z izraelskim ljudstvom ter jih s tem naredil za izvoljeni narod, za Božje ljudstvo. Podobno je z Jezusovim krstom nastalo novozavezno Božje ljudstvo, to smo mi, kristjani.
Janez je v Jezusu zaslutil »Božjo slavo«, zato mu je bilo nerazumljivo, kako da se on, ki je razglašen za Odrešenika (Mesija), meša med to množico, ki naj bi jo odreševal. Janez je bil pač otrok svojega časa in si je tudi sam predstavljal, da bo Odrešenik prišel kot nekakšna grožnja pokvarjenim ljudem, zdaj, ob krstu, pa ugotavlja, da prihaja kot »jagnje«, kot nosilec Božje blagovesti, Božjega usmiljenja in odpuščanja, prihaja, »da odpre slepim oči, da pripelje jetnike iz zapora, iz ječe tiste, ki sedijo v temi« (Iz 42,7), kakor je že davno napovedal prerok Izaija.
Jezus Kristus, nedolžni, brezgrešni, je stopil v vodo Jordana, da je zaradi nas postal  »nosilec greha«. S tem se je zavestno in povsem podredil Božji volji. Kajti Božja volja je bila, da Jezus s krstom sprejme nase vse grehe ljudi in postane »Božje jagnje, ki odvzema greh sveta« (Jn 1,29).
Jezusova »slava« torej ni v zunanjem priznanju s strani ljudi, ampak v zvestem izpolnjevanju »Božje pravičnosti«,v doslednem izpolnjevanju Božje volje. Ta ga vodi na pot z grešniki, na pot, ki ga bo končno pripeljala na križ. Toda samo ta pot je odrešilna! (po: J. Kužniku)

JEZUSOV KRST
2014-3-2Jezusovo prvo oznanilo ni v njegovih besedah, temveč v njegovih držah, odnosih, dejanjih in dogodkih.
Prvi dogodek Jezusovega javnega delovanja je bil njegov krst v Jordanu. Navajajo ga vsi evangelisti. Tega poročila ne moremo ovrednotiti le kot produkt teologije prvih krščanskih skupnosti, kajti ta zgodba prej otežuje vero v Jezusa – Božjega Sina, ki jo je prva skupnost oznanjala, kot pa da bi jo vspodbujala.
Jezus je priznal Janezov krst in se pridružil njegovemu eshatološkemu oznanilu: »Spreobrnite se, zakaj Božje kraljestvo se je približalo« (prim. Mt 3,2). Toda kmalu postane jasno, da Jezus začne povsem svojo dejavnost, ki tudi v Janezu v določenih trenutkih, še posebej očitno pa ko se znajde v ječi, vzbudi začudenje in negotovost. Pri Janezu prihaja Božje kraljestvo kot sodba, pri Jezusu pa prihaja kot znamenje Božjega usmiljenja in ljubezni do grešnikov. Njegovo oznanilo je oznanilo svobode in veselja, zadnja in končno veljavna ponudba milosti in Božjega usmiljenja, medtem ko Janez Krstnik »seže« le do grožnje pogubljenja grešnikov. (po: M. Turnšku)

Tvoja krščanska  televizija – Exodus tv
Exodus je televizija s katoliškim programom in oddaja veselo oznanilo Božje ljubezni že peto leto vsak dan 24 ur. Na programu so redni neposredni prenosi papeža iz Vatikana, novice iz središča krščanstva in Jeruzalema, posreduje svetnika dneva, pogovorne oddaje, glasbena oddaja, nagovori škofov, molitve  …
Od 22. 10. 2013 lahko program Exodus TV spremljate tudi naročniki Siol-a. Smo v Siol osnovni shemi, prav tako v top trio mini, programsko mesto št. 687. Obljubljeno je, da bomo v nekaj dneh vključeni še v AMIS
Postanite del nas in nas podprite pri izvajanju programa. To lahko storite z nakazilom na TRR 61000-0001089754, ki je odprt pri Delavski Hranilnici d.d.    Bog povrni za vsak vaš dar.

Naslovljeno na vas
Molitvena osmina za edinost kristjanov – od 18. do 25. januarja
2. vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962–1965) je v Odloku o ekumenizmu zapisal: »Pospeševati obnovitev edinosti med vsemi kristjani, to je eden izmed glavnih ciljev koncila. Kristus Gospod je namreč ustanovil eno in edino Cerkev … Razdeljenost čisto gotovo nasprotuje Kristusovi volji, je svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu« (E 1).
Koncil je posebej izpostavil pomen »duhovnega ekumenizma«, ki vključuje »spreobrnjenje srca in svetost življenja skupaj z zasebnimi in javnimi molitvami za edinost kristjanov«. Duhovni ekumenizem je »duša vsega ekumenskega gibanja«.
Ko se torej leto za letom v molitveni osmini zbiramo k maši in molitvam, izpolnjujemo željo celotne Cerkve. Srečujemo se tudi z verniki in predstavniki drugih Cerkva, saj je »dovoljeno in celo zaželeno, da se katoličani združujejo k molitvi« skupaj z njimi (E 8).

Srečanje kolednikov – treh kraljev bo v soboto pri salezijancih v Celju – župnija bl. Antona Martina Slomška na Don Boskovem trgu 1. Začetek  ob  9.30 uri.  Program bo zanimiv kot vsako leto.
Prijavite se domačemu župniku čim prej!

Srečanje skupine vdovih in samskih bo v soboto ob 17.45 uri v Domu srečanj. Skupina je zaživela, pa se naj vedno bolj krepi in poživlja. Zato vabljeni vsi, ki ste na srečanju že bili in tudi na novo.

Tečaj računalništva: po tečaju v okviru projekta Simbioza ste nekateri izrazili željo, da bi s tem nadaljevali, pa tudi drugi, ki takrat niste imeli priložnosti. Zato bo, če bo dovolj kandidatov tečaj organiziran. Tokrat bo treba nekaj prispevati za predavatelja in materialne stroške tečaja.  Prijave in dodatne informacije na tel.: 041-696-866.

Januar – mesec verskega tiska.

MAŠNI NAMENI

NED—12.1.
Jezusov krst
Tatjana (Tanja), mučenka
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Viktorja Jelena
po obeh mašah se sprejema za ogrevanje

PON—13.1.
Hilarij, škof, cerkveni  učitelj    
17.00 za +Milico in Štefana Koprivšek

TOR—14.1.   
Odon (Oton), prior v Jurkloštru    
17.00 za vse verne rajne

SRE—15.1.
Absalom, koprski škof
17.00 v dober namen

ČET—16.1.
Honorat, škof    
15.30 za +Štefko Vede (v Šentrupertu)
17.00 za duhovne poklice

PET—17.1.
Anton (Zvonko), puščavnik, opat    
17.00 za +Rozalijo Pustoslemšek – oblet.

SOB—18.1.
Marjeta Ogrska, kneginja, redovnica    
17.00 v zahvalo (R.)
začetek molitvene osmine za edinost kristjanov

NED—19.1.
2. nedelja med letom
Makarij Aleksandrijski, opat    
7.30 češčenje
8.00 za vse župljane – žive in rajne
9.30 za +Matjaža – oblet. in vse Tiseljeve

Karitas: sestanek sodelavcev bo ta ponedeljek ob 18.00 uri  v župnišču. Vsi sodelavci lepo vabljeni.

Srečanje za odrasle, prvo v tej sezoni, bo v sredo ob 19.00 uri v Domu srečanj.
Voditelj srečanja – predavatelj bo p. mag. Branko Cestnik. Naslov  predavanja pa bo Prihodnost krščanstva – tema, ki naj bi vsakega zanimala. Zato vabljeni v čim večjem številu. Naredite dobro delo in povabite še druge.

Mladinski bo v soboto ob 19. uri v Domu srečanj. Vsi mladi, lepo vabljeni!

V nedeljo (19.1.) pri obeh sv. mašah poje glasbena skupina Candela iz Petrovč, ki jo vodi naša organistinja gospa Vesna.

Bralci – v nedeljo:  I. Mojca in Jan Strožer II. Ana Šram, Barbara Trogar
Dežurni ministrant(ka): Jernej Semprimožnik, Luka Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Trnava