Oznanila za 16. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-16-1Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,9)

 


BESEDA O BESEDI

»SKONCENTRIRANA« BOŽJA DOBROTA  Mt 26,14–27,66
Jezuitski pater Marko je pripovedoval pretresljiv dogodek, ki se me vedno znova dotakne, ko se spomnim nanj. Kot mlad duhovnik je hodil na dom maševat h globoko verni ženi, ki jo je bolezen priklenila na posteljo. Na začetku maše ji je običajno dejal: »Prišel sem, da ti povem, kako te Gospod ljubi.« Počasi je bolezen v grlu tako napredovala, da ni mogla več zaužiti hostije. Zato je pri obhajilu dal ženi otipati hostijo in ji dejal: »Dotakni se in prepričaj se, kako dober je Gospod in kako te ljubi, ker ti želi biti blizu tudi v bolezni!«
Ko obhajamo evharistično skrivnost, se spominjamo celotnega Kristusovega odrešenjskega delovanja. Pri vsaki maši gremo s Kristusom na pot v Getsemani, kjer poti krvavi pot in moli. Sočustvujemo z njim, ker so ga izdali njegovi najboljši prijatelji. Prehodimo z njim križev pot, stojimo ob njegovem križu in se veselimo svetlobe vstajenja v velikonočnem jutru. To, kar je storil za nas in česar se spominjamo pri vsaki maši, nas »sili«, da ponavljamo: »Kako dober je Gospod.« Da, tako je dober, da ostaja z nami v podobi kruha. Pri vsaki maši in pri vsakem obhajilu prihaja k nam Kristus s sporočilom, da nas ljubi. V evharistični skrivnosti postane njegova ljubezen otipljiva. Tudi zato so kristjani začeli častiti sveto Rešnje telo, da bi se napajali ob viru ljubezni. V vsaki majhni beli hostiji so »skoncentrirani« dogodki ob veliki noči in otipljiv spomin na božjo ljubezen do nas. Spoštljivo obhajajmo evharistijo, poglobljeno uživajmo ta kruh, da bomo v dneh velikega tedna okusili in spoznali, »kako dober je Gospod«. In to posredovali tudi drugim. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

6. postna nedelja – cvetna

VELIKI TEDEN V NAŠEM OBČESTVU
P r i p r a v a:
Vrhunec velikonočnega praznovanja je velikonočno sv. obhajilo.

Priložnost za sv. spoved bo še vsak dan pol ure pred bogoslužjem, v svetem trodnevju pa zadnjih 15 minut pred obredi ne bo spovedovanja. Na veliko soboto pa v župnijski cerkvi pred in po blagoslovu velikonočnih jedil.

Bolni in ostareli na domu:
V kolikor je v preteklem tednu kdo izostal, sporočite, da se dogovorimo za termin v tem tednu. Omogočimo vsakemu, ki želi, prejem zakramentov za velikonočne praznike.

Še zlasti v teh dneh radi prihajajte k sv. obhajilu. Tudi, če boste opravili sv. spoved drugod, pridite doma k sv.obhajilu.

Čiščenje župnijske cerkve, bo v na veliko sredo od (15) 16. ure naprej. Prosimo dekleta in žene, da bi se v večjem številu odzvale tej prošnji. Pa tudi možje bi bili koristni. Napravite to dobro delo in pokažite ljubezen do božje hiše in občestva. Enako velja za podružne cerkve, saj bo v vseh blagoslov velikonočnih jedil. Tam pa se, prosim, dogovorite same, ker gre tako za bližnjo okolico.

Hvalevredno bo, če boste prispevali svoje cvetje za okrasitev božjega groba in cerkve.

Dežurni ministrant: Tilen in Tajda Natek, od velikega četrtka do velike noči: VSI.

Bralci božje besede: kadar bo kdo mogel priti k bogoslužju, naj bo na razpolago za branje! Miza božje besede nam bo v teh dneh bogato obložena. Bogu hvala!

Za vso vašo pripravljenost za sodelovanje in pomoč – vam Bog povrni!

SVETO BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU

VELIKI PON. – 14.4.    
Lambert, škof
18.30 sv. maša /+duhovnik Izidor Završnik in njegovi

VELIKI TOR.  – 15.4.   
Helena (Jelica), kneginja
18.30 sv. maša /za +starše, Tončeka Ostrožnik

VELIKA SRE. – 16.4.   
Bernardka Lurška, vidkinja
18.30 sv. maša /za +Marijo Kolenc – oblet.

VELIKI ČET. – 17.4.    
Spomin Jezusove zadnje večerje, dan zahvale za sv. obhajilo in duhovništvo ter 2014-16-2prošnje zanj.
18.30 bogoslužje v. četrtka: Jezusova nova zapoved
sv.maša /za +starše Drev in Klančnikove
Bedenje »z Jezusom na Oljski gori« – ostanimo z njim in molimo.

VELIKI PET. – 18.4.   
Dan Jezusovega odrešilnega trpljenja in smrti. 2014-16-3Premišljujmo skrivnost križa!
15.00  križev pot  Božji grob /dar za božji grob v Jeruzalemu
18.30  obredi v. petka: /edinstveni v letu/ besedno bogoslužje.
strogi post!     češčenje sv. križa in sveto obhajilo.

VELIKA SOB. –19.4.   
Dan Jezusovega groba. V kapeli Božjega groba pa 2014-16-4častimo Kristusa v sv. hostiji.
Blagoslov ognja /gobe/  ob 7.00 pri župnijski cerkvi
Blagoslov velikonočnih jedil:
ob 11.00 v župnijski cerkvi,
ob 14.00 v Šmatevžu,
ob 14.30 v Šentrupertu,
ob 15.00 v Grajski vasi
ob 16.00 v župnijski cerkvi
Pri blagoslovu jedil sodelujte v cerkvi, da boste tudi vi prejeli blagoslov.
V župnijski cerkvi se udeležite češčenja pri božjem grobu. Še spoved.
Sklep postnega časa. Čemur smo se v postu odpovedali, spremenimo v dar.
V E L I K A   N O Č
18.30 !  velikonočna vigilija:
Slavje luči, hvalnica velikonoč. sveči, blagoslov krstne vode,
Sv. maša z Alelujo  /za +Marijo in Karla Tekavc

VELIKA NED. -20.4.   
Praznik Jezusovega vstajenja
7.00 !  vstajenjska procesija,  sv. maša  /za vse župljane
10.30 !  sv. maša /za +Dragota –oblet. In vse Ribičeve

Radi se udeležujte bogoslužja v tem svetem času in naj vam bo ves
veliki teden blagoslovljen, velika noč pa krona vsega praznovanja

Proti Jeruzalemu
Jezus si je pripravil praznovanje. Nedvomno ga evangelist predstavlja kot tistega, ki se hoče odkrito razodeti kot “kralj” v Davidovem mestu. Vendar tega ne naredi z bahavim razkazovanjem kraljev tistega časa, ko bi se povzpel na konja, ampak se vrne k jezdni živali iz časov očakov. Kakor je Salomon, kralj miru, Davidov prvi sin naslednik, zmagoslavno prišel v mesto (1 Kr 1,32–48), tako ima tudi sprevod, ki se je oblikoval okoli Jezusa, videz praznika ustoličenja.
Sprevod sestavljajo velike množice romarjev, ki prihajajo v Jeruzalem za praznik. Z njim so hodile vse od Galileje, vendar so vedno ostajale v ozadju; sedaj so končno v ospredju. Če tukaj ne bi bilo Jezusa, bi bile običajne množice, ki si rade ustvarijo nekaj prazničnosti, ko od daleč pridejo do Jeruzalema. Sedaj pa je z njimi Jezus. Brž ko so ga videli sedeti na osliču, so se vzradostili in svoje veselje osredotočili nanj. Jezus je bil na sredini; množice so bile pred njim in so hodile za njim in ga razglašale za “kralja”: Hozana Davidovemu sinu! To je njihov klic, ki diši po verskem in političnem obenem. Po “političnem”, ker beseda hozana, ki je sedaj postala čisti izraz odobravanja, prvotno pomeni “Reši nas vendar!”; po verskem pa zato, ker je on tisti, ki prihaja v Gospodovem imenu. Jezus je v resnici Božji poslanec. Kot takega ga končno prepozna množica.
V skladu s Ps118,26 je moral duhovnik reči tistemu, ki je prihajal v svetišče: “Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.” Nič od tega se ni zgodilo pri Jezusu. Tako mu množica vzklika izven mesta. Odziv duhovnikov bo čisto drugačen (21,15-16). Vseeno pa je jasno, da je Jezus tisti, ki prihaja.  (po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju)

Sestanek sodelavcev karitas bo ta ponedeljek ob 19.15 uri v župnišču. Vsi sodelavci lepo vabljeni – saj je postni čas še posebno zavezan dobrodelnosti!

/Ponovitev/ Napoved in vabilo: Peš romanje na Brezje bo od petka, 9. maja popoldne do nedelje 11. maja. To bo že četrto tako romanje z našo udeležbo.
Upamo, da se nam bodo tudi letos v nedeljo na cilju pridružili romarji, ki bodo potovali z avtobusom in bomo in bomo romanje zaključili s skupnosv. mašo pri Mariji pomagaj na Brezjah. Za informacije in prijavo pokličite na številki: 031 280 574  ali 041 696 866.