Oznanila za 20. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-20-1Jezus jim je torej zopet spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, kolikor jih je prišlo pred mano, so tatje in roparji, ovce pa jih niso poslušale. Jaz sem vrata: kdor stopi skozi mene, bo rešen in bo hodil ven in bo našel pašo. (Jn 10,7–9)

                                                                                                                                                                               BESEDA O BESEDI

PODOBA DOBREGA PASTIRJA  Lk 24,13–35  
Že stara zaveza nam predstavlja Boga kot dobrega pastirja, ko po preroku Ezekielu pravi, da bo on »sam pasel ovce in sam jim bom dajal počitek« (Ezk 34,15). Gospod poudarja, da bo zato, ker so voditelji takratnega Izraela odpovedali, on »sam poskrbel za svoje ovce« (11). Ko ni bilo več upanja, je nastopil Bog, ki bo sam pasel svoje ovce. Božji poseg v brezupno stanje je zato za ljudi znamenje upanja. Tudi vsak človek, ki se zgleduje po dobrem pastirju, prinaša drugim ljudem upanje.
Dalje pravi Bog po preroku: »Pasel jih bom, kakor je prav« (16). Dobri pastir vodi svoje tako, da pove, kaj je prav, in da se sam drži pravilne poti. Ne gleda, kaj misli večina ali vplivni ljudje, ampak dela in govori, »kakor je prav«. Pastir vodi čredo, a zaradi tega ni oddaljen od nje, ampak ji je blizu. To zelo poudarjajo svetopisemske podobe. 23. psalm govori, da pastir s svojo palico vodi svoje na »zelene pašnike« in »k vodam počitka«. Pastirjeva palica ni grožnja, ampak nas »palica in opora tolažita« ter dajeta tistemu, ki mu sledi, gotovost tudi »po globeli smrtne sence«.
Ko ljudje v nekem človeku prepoznajo podobo dobrega pastirja, postanejo do njega zaupljivi. Jezus v evangeliju poudarja to zaupanje: »Ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu« (3) ter dalje »hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas« (4). Ker je bila podoba pastirja v zgodovini zelo zlorabljena, je nujno poudariti, da hoja za dobrim pastirjem ni hoja črede, ki nič ne misli. Ne, to je sledenje posameznikov, ki zaupajo glasu Pastirja, ki ljubi in pozna vsakega, ki mu sledi. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

4. velikonočna nedelja
Kristus je edini dobri pastir. Le on je resnični vodnik vsega Božjega ljudstva – Cerkve, kot je edino on resnični učitelj in duhovnik. – Cerkve, kot je edino on resnični učitelj in duhovnik.
Vsi ki opravljajo vodstvene službe v Cerkvi – papež, škofje, duhovniki jih opravljajo le v moči edinega učitelja, duhovnika in pastirja –Kristusa kot njegovi sodelavci. Zato se morajo nenehno ozirati v Kristusa in svojo službo vršiti v duhu ponižnosti, zvestobe in ljubezni do svojega Gospoda, po njegovih željah in smernicah, začrtanih v evangeliju. Sredi 19. stoletja je kot dober pastir s posebno zavzetostjo služil slovenskemu ljudstvu prvi mariborski škof blaženi Anton Martin Slomšek.  Kristus, dobri pastir, pa vabi tudi nas, vse, ki nosimo ime kristjan, da bi bili njegovi sodelavci. Kot dobri pastirji naj bi dan za dnem drug drugemu ljubeče služili. (po: S. Janežiču)

Gospod, verujemo, da hočeš tudi danes ostati med nami in da nas ne boš pustil samih. Verujemo, da tudi danes kličeš v duhovniško službo mlade fante iz naših župnij in družin.
Ti poznaš vsakega od nas. Ti poznaš vse nevarnosti in skrite boje. Verujemo, da ti lahko daješ moč. Zato te prosimo za tebi posvečene: pomagaj jim v težavah, opogumi jih v trpljenju, bodi pri njih, kadar so osamljeni, varuj jih v preganjanjih, utrdi jih v zvestobi. (po: Gospod, ostani z nami)

Nedelja Jezusa Dobrega Pastirja
Ves pretekli teden je bil teden molitve za duhovne poklice – duhovniške, redovniške, misijonarske, … Hvala vam za vse molitve in dobra dela v ta namen!

Danes na 4. velikonočno nedeljo pa je svetovni molitveni dan za duhovne poklice. Vključimo ta molitveni namen v današnje nedeljsko bogoslužje – tudi brezjanski romarji!

Glavno molitveno bogoslužje dneva molitve za duhovne poklice, ki ga bo vodil škof, pa bo za našo škofijo v celjski stolnici danes ob 15.00 uri. Kdor le more, naj se tega bogoslužja udeleži – lepo vabljeni.

V soboto (24.5) pa bo za isti namen vsakoletno romanje na Rakovnik. Informacije dobite in se prijavite: Lesjak Milan, Ojstriška vas (tel. 03 57 27 081).

Naslovljeno na vas

BIRMANSKO DOGAJANJE
V tem tednu bo pri nas vse v znamenju birme, še zlasti pa v petek in v nedeljo. V petek bo župnijo obiskal naš škof dr. Stanislav Lipovšek, ki bo  imel srečanje z našim občestvom, še zlasti z birmanci. To bo v petek ob 18.00 uri v župnijski cerkvi. Na to srečanje naj bi zagotovo prišli poleg birmancev tudi njihovi starši, vsi svojci, botri, vsi veroučenci, pa tudi vsi župnijski sodelavci, ki boste imeli po maši srečanje z g. škofom v Domu srečanj.
Od 17.45 ure bo na razpolago spovednik od drugod. Lepo vabljeni starši in vsi domači letošnjih birmancev, botri, pa tudi svojci letošnjih prvoobhajancev (skupaj s starši birmancev boste pripravljali cerkev za obe slovesnosti, pa skupaj pripravljajte še svoje duše) in tudi drugi člani našega občestva. Duhovna priprava je jedro vse priprave!

2014-20-2Prihodnjo nedeljo, 18. maja pa bo v župnijski cerkvi ob 9.00 uri slovesnost sv. birme. Z lepim sodelovanjem prispevajmo k lepemu  doživetju, ki naj nas vse duhovno obogati in poživi. Prednje klopi bo rezervirane za birmance in botre, za njimi pa naj bi sedeli starši birmancev, njihovi bratje  in sestre. V imenu birmancev se za upoštevanje tega, lepo zahvaljujem. K sodelovanju vabim vse pevce, ministrante in druge sodelavce.
Prosimo, naj med sv. mašo  fotografira  in snema samo za to pooblaščeni, ostali pa po končanem bogoslužju.
Tudi po končani slovesnosti v cerkvi, naj praznovanje ohrani versko duhovni značaj.
Vsi, ki smo že bili pri birmi, naj bi to nedeljo obhajali obletnice svojih birm, še zlasti generacija izpred dveh let, ki dva dni zatem obhaja drugo obletnico.
Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni!

Pogled naprej:
V nedeljo, 25. maja pa prvo sv. obhajilo – ob 10.30 uri.
Od ponedeljka, 7. julija do nedelje 13. julija bo počitniški oratorij za otroke, zadnji dan pa bo tudi župnijski dan.
Od 14. do 18. julija romanje v Lurd. Čas za prijave je še samo do 18. maja.

MAŠNI NAMENI

NED—11.5.
4. velikonočna nedelja
Ned. Dobrega Pastirja
Mamert, škof    
! 7.00 češčenje
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Dorčija Urh -oblet., Viktorjeve
2 sv. krsta
12.00 odhod romarjev z avtobusom na Brezje

PON—12.5.
Leopold Mandič, red.    
18.30 za zdravje (V.)
Šmarnice, BIRMANSKA DEVETDNEVNICA

TOR—13.5.   
Fatimska Mati Božja    
18.30 za +Ano Doler -30. dan

SRE—14.5.
Bonifacij,mučenec    
18.30 za +Marijo -oblet., Vinkota in Antona Vitanc

ČET—15.5.  
Izidor, kmet
Zofija (Sonja), mučenka
17.00 za +Franca -oblet. in Marijo Šketa (v Šentrupertu)
18.30 za +Franca Rančigaja (r. d.)

PET—16.5.  
Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec     
18.00 srečanje g. škofa z bimanci, vsem občestvom
18.30 sv. maša  po namen g. škofa
za +Jankota Lukanca (god)

SOB—17.5.
Jošt, puščavnik
18.30 za +Zofijo Vasle (god)

NED—18.5.
5. velikonočna nedelja
Janez I., papež, mučenec
! 7.00 češčenje
! 7.30 za vse župljane – žive in rajne
9.00 SLOVESNOST SV. BIRME
Za birmance in njihove svojce
V čast Svetemu Duhu za razsvetlenje

Ta teden bo v naši župniji v znamenju priprave na praznik sv. birme. Naj vsak naredi to kar more, pa bo kot je treba za tak dogodek.
Prvoobhajanci imajo pripravo v torek ob 17.30 uri v župnijski cerkvi.
Birmanci imajo pripravo v ponedeljek in sredo ob 17.30 uri v župnijski cerkvi.

Bralci v nedeljo: I. kdor bo od bralcev pri prvi sv. maši II. starša birmancev
Dežurni ministrant(ka):  ministranti šmarničarji
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: starši birmancev in prvoobhajancev
Vsi sodelujmo pri pripravi in nato skupaj praznujmo!