Oznanila za 24. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014-24-1Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,21–23)


BESEDA O BESEDI

PREJETI DAR ZA DRUGE   Jn 20,19–23
Bog nam vsem podarja dar Svetega Duha. Po vstajenju ga je najprej daroval apostolom, kakor smo brali v prvem berilu »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom« (Apd 2,4) in slišali v današnjem evangeliju: »Prejmite Svetega Duha!« (Jn 20,22). Vse Kristusovo življenje se je odvijalo pod vodstvom Duha: spočet je bil od Svetega Duha, Duh ga je vodil v puščavo, kjer se je postil, Sveti Duh je bil navzoč pri krstu. Ob nastopu v domači shodnici Jezus potrdi: »Gospodov Duh je nad menoj.« Končno je na križu izdihnil Duha. Ker je poln Duha, ga lahko po vstajenju podarja svojim učencem. Daje pa jim ga zato, da bi nadaljevali njegovo poslanstvo. Ko dihne v učence Duha, jim daje tudi nalogo: »Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni«. Učencem podarja Duha, da bi nadaljevali njegovo delo sprave in odpuščali grehe. Tudi prvi učenci, ki so na binkošti prejeli Svetega Duha, so ga prejeli, da bi »oznanjali velika Božja dela« (Apd 2,11). Dar Duha prejemamo zato, da bi lahko nadaljevali Kristusovo odrešenjsko delo.
Ljudje v Cerkvi imamo različne darove, pravi sveti Pavel v drugem berilu, a izvor vseh je isti – Sveti Duh (prim 1 Kor 12,4). Kako lahko spoznamo, kdo je res prejel dar Svetega Duha, kdo pa se samo baha in povzdiguje nad druge, da ima darove Duha? Merilo je, da darovi odpirajo človeka bratom in sestram v skupnosti, da so »v korist vseh« (1 Kor 12,7). Najvažnejše merilo pa je ljubezen (prim. Kor 13), ki je največji in temeljni dar Svetega Duha, ki med seboj povezuje vse druge darove. Brez njega drugi darovi lahko izgubijo pravi namen in pomen. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Binkošti – praznik Svetega Duha

Binkošti so lep, toda za mnoge neprijeten praznik. Kajti poklicani smo! Za božič in veliko noč lahko mirno ostanemo tudi samo gledalci – zdaj pa smo na vrsti mi. Od nas je odvisno, če bomo pustili Svetemu Duhu, da pristane v našem življenju, če se bomo pustili prežeti z njegovo živostjo, njegovim upanjem in pogumom. Od nas je odvisno, če si bomo pustili v sebi ozdraviti to, kar je ranjeno, če se bomo pustili potolažiti, kjer smo žalostni, in voditi, če smo zašli na napačno pot.
Za božič in veliko noč je lažje, skriješ se za jaslice in križ. Binkošti pa so praznik, ko moramo pogledati sebe, ko je vse namenjeno nam.
In bodite previdni, ko boste naslednjič prepevali: »Pridi, pridi Sveti Duh … Daj nam …« Sveti Duh bi vas lahko prijel za besedo! (po: Andrea Schwarz)

Velikonočni evangelij in pripovedi o vnebohodu in prihodu Svetega Duha opisujejo pot človeškega samouresničevanja, pot od vstajenja iz groba, vstajenja sredi našega vsakdana, sestopa v našo lastno človečnost, v nebesa, ki so v nas. To je pot, ki nas od Vstalega, ki nas spremlja, vodi do notranjega Učitelja, ki govori v nas.  Naše samouresničevanje se dogaja od pričakovanja Duha do prihoda Duha na binkošti. Ko pride Sveti Duh, se šele dokončno zavemo sami sebe, naše sposobnosti in zmožnosti so predramljene, vse v nas se spremeni. Popki se odpirajo in razcvetejo se cvetovi našega življenja. Binkošti so praznik živosti. Ko se Božji Duh, ki je ob stvarjenju »vel nad vodami«, izlije v nas, smo kot na novo ustvarjeni, najdemo stik s svojim bistvom, s podobo, ki si  jo je Bog ustvaril o  nas.
Binkošti pa se ne nanašajo le na samouresničevanje posameznika, ampak tudi na uresničevanje in rast Cerkve. Binkošti so rojstvo Cerkve. Ko se Sveti Duh izlije na ljudi, jih druži in uresničuje skupnost, ki je odprta za vse iskalce in dvomljivce. Nastane skupnost, ki prebije svojo ozkost in postane kvas sveta. Svoje samouresničevanje zaključimo takrat, ko se vključimo v skupnost in gremo skupaj na delo, ki nam ga je naložil Gospod.  Cerkev je skupnost tistih, ki skupaj pričamo o Jezusovem vstajenju. Zato naj povsod, kjer so ljudje brez upanja, kjer se zdi, da bo tema smrti premagala življenje: pričamo o zmagi življenja nad smrtjo, o  zmagi ljubezni nad sovraštvom in o možnosti vstajenja iz smrti. (po: A. Grün)

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2014 – na Gomilskem od 7. do 13. julija           Hura!!!

2014-24-2Apostol Peter je ena osrednjih osebnosti krščanske vere, voditelj apostolov in prvi papež. Njegovo življenjsko pot boste otroci na oratoriju spoznavali preko zgodbe, ki jo je napisal dramski igralec Gregor Čušin.

Pridružite se nam na letošnjem oratorijskem dogajanju, ki ga bodo ob veselju otrok napolnjevale še: molitve, kateheze, delavnice, velike igre, izlet »v neznano«, oratorijska himna in še nekaj drobnih skrivnosti, ki bodo delale program še bolj zanimiv.

Prijavnice so na voljo v župnišču. Z prijavo ne odlašajte. Z zgodnjo prijavo olajšate animatorjem pripravo na oratorij. Je pa število tudi omejeno.

Sklep oratorija  (13. junija), pa se bo tudi letos nadaljeval v praznovanje župnijskega dneva. Mislimo nanj in si zanj rezervirajmo čas.

Od ponedeljka, 7. julija do nedelje 13. julija bo počitniški oratorij za otroke, (prijavnice so že na voljo). Zadnji dan pa bo tudi župnijski dan.

Vabilo na Slovensko-hrvaško romanje v Ludbreg
2014-24-3Slovenska in hrvaška škofovska konferenca že petič vabita na slovensko-hrvaško romanje in srečanje dveh sosednjih narodov, ki bo tokrat v hrvaškem božjepotnem svetišču Predragocene Krvi Kristusove v Ludbregu pri Varaždinu v soboto, 6. septembra 2014.
»Slovenski škofje romanje toplo priporočamo, da bomo v teh težkih časih v moči vere prispevali svoj delež k prijateljstvu in sodelovanju med sosednjima narodoma, za naš duhovni in materialni blagor in za mir v Evropi in svetu.«

V imenu pripravljalnega odbora,
+ dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, apost. adm. mariborske nadškofije.

MAŠNI NAMENI

NED—8.6.
B I N K O Š T I
Viljem, škof    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Lončičeve
2 sv. krsta

PON—9.6.
Marija Mati Cerkve
Binkoštni ponedeljek     
18.30 za +Marijo -oblet. In Miha Pustoslemšek
Ves teden vrtnice

TOR—10.6.   
Edvard Poppe, duhovni pisatelj    
18.30 za +Ano Doler

SRE—11.6.
Barnaba, apostol  
18.30 za +Jožija Plajnšek in v. Horvatove

ČET—12.6.  
Eskil, mučenec
17.00 za vse +Anžlovarjeve in Oreškove (v Šentrupertu)
18.30 ne bo sv. maše

PET—13.6.  
Anton Padovanski, redovnik cerkveni uč.  
18.30 za +Kristino Lobnikar -oblet.

SOB—14.6. – kvatre
Robert, opat    
18.00 za +Ferdinanda Orožim in vse Jakovčeve

NED—15.6.
Nedelja Sv. Trojice
Vid, mučenec    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Franca Rančigaja

Seja tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vsi člani tajništva lepo vabljeni.A

Kvatrna nabirka darovanje za bogoslovje bo prihodnjo nedeljo pri obeh sv. mašah. Bog povrni za vaš dar.

Bralci v nedeljo: I. Lucija Blatnik, Matjaž Rožič II. Maja Rojnik, Ana Šlander
Dežurni ministrant(ka):  Ana Jelen, Katarina Možina
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Zakl

Pogled naprej: V nedeljo, 22. junija bo sklep veroučnega leta, podelitev veroučnih spričeval in priznanj devetošolcem.