Oznanila za 25. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014_25-1Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. (Jn 3,16–17)


BESEDA O BESEDI

PREJETI DAR ZA DRUGE   Jn 20,19–23

Na znani ruski ikoni Svete trojice, ki jo je naslikal menih Rubljov, so upodobljeni trije angeli, ki  obiščejo Abrahama in predstavljajo tri Božje osebe, ki sedijo ob mizi. Že bežen pogled na ikono pritegne prazen prostor, ki je med njimi. Ta praznina pomeni odprtost, gostoljubje in dobrodošlico vsakemu človeku, tudi tujcu in izobčencu. Tu je prostor za vsakega človeka. Nihče ni izključen. Pomeni Božje vabilo, da se včlenimo v življenje Svete trojice. Bog nikogar ne izključuje. Ne odpravi nas na vratih, ampak nas povabi v svoje življenje, da postanemo deležni njegovega življenja. Vabi nas k svoji mizi. Ljubi nas in želi svoje življenje deliti z nami. Z besedami današnjega evangelija bi lahko rekli: »Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina … (Jn 3,16), da bi se svet po njem rešil« (17).
Boga Očeta, Sina in Svetega Duha lahko tudi po sporočilu omenjene ikone občudujemo kot osebe odnosov. Oseba »se rodi« iz odnosov. Oče je oče, ker ima sina. Odnos združuje. Bog pa tako združuje, da iz treh »naredi« eno. Tri Božje osebe se ljubijo do take mere, da mislijo in si želijo isto in to na tako popoln način, da imajo en sam razum in eno samo voljo in so zato en sam Bog.
Sveti Janez Zlatousti je dejal, da je prva podoba Svete trojice zakon. Poudarjam podoba. Mož in žena nista enaka. Bog sam je razdelil človeško naravo na moško in žensko, da bi ju združil v ljubezni. V družini je zato oče podoba Očeta, sinovi Sina, mati, ki vse združuje, pa je podoba Svetega Duha, ki je v hebrejskem jeziku ženskega spola (Ruah).
Bili smo krščeni v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, v imenu Boga, ki ga združuje ljubezen. Danes vidimo, da to niso prazne besede, ampak sestavljajo program našega medsebojnega življenja (sožitja). Naj nam troedini Bog pomaga, da ga bomo uresničevali. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

Nedelja Svete Trojice

Ne le resnica o Bogu, ampak tudi svet in človek sta polna skrivnosti, ki najdejo svojo dokončno in povsem zadovoljivo razrešitev samo v Sveti trojici. Edina absolutno obstoječa resničnost je Božja ljubezen, ki se udejanja med tremi osebami. In v ta krogotok ljubezni je ujeto vse stvarstvo. Torej je resnico o stvareh mogoče odkrivati le toliko, koliko smo ljudje kot zavestna bitja vključeni v to mnoštvo treh oseb, ki sovpadajo z enostjo.
Skrivnost Svete trojice, kakor nam je razodeta po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu, lahko bistveno spreminja naše odnose z Bogom, z ljudmi na splošno, z bližnjimi in tudi z vsem vidnim svetom, če se ji odpremo in jo sprejmemo za izhodišče svojih dejavnosti. Dejstvo, da so tri Božje osebe v Božjem notranjem življenju eno, se nam predstavi kot združevalna moč, ki udejanja edinost tudi tam, kjer človeško mišljenje ni sposobno in bi samo od sebe povzročilo prepad razdvojenosti. Zato duhovno napredovati, pomeni za človeka vedno globlje prodirati po poti tega razodevanje trojiške skrivnosti.
Božja ljubezen ni abstraktni okrasek, marveč notranje življenje Svete trojice, ki se v vseh stvareh, posebej pa še v človeku, razsipa po vsem stvarstvu. Težko je reči, zakaj je za človeka tako težko sprejeti preprosto resničnost svoje večne ljubljenosti, ki mu daje in omogoča resnično identiteto. Vendar tudi svojo omejenost in grešnost more človek sprejeti le v luči te neskončne ljubljenosti. Ne vzpostavlja nas najprej dejstvo, da ljubimo, ampak ljubimo lahko zato, ker smo vnaprej in zastonj večno ljubljeni. V naša srca je razlita Božja ljubezen, in to po Svetem Duhu, ki nam je bil dan zaradi Jezusa Kristusa, ki ga je poslal Oče. (po: M. Turnšku)

2014_25-2Slava Očetu in Sinu in  Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo, zdaj in vekomaj. Amen.

2014_25-3

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2014 – na Gomilskem od 7. do 13. julija           Hura!!!

Pridružite se nam na letošnjem oratorijskem dogajanju, ki ga bodo ob veselju otrok napolnjevale še: molitve, kateheze, delavnice, velike igre, izlet »v neznano«, oratorijska himna in še nekaj drobnih skrivnosti, ki bodo delale program še bolj zanimiv.
Prijavnice so na voljo v župnišču. Z prijavo ne odlašajte. V informativnem besedilu je 22. junij zapisan kot dan, ko naj bi bilo v glavnem zaključeno prijavljanje na oratorij. Je pa število tudi omejeno.
Sklep oratorija  (13. junija), pa se bo tudi letos nadaljeval v praznovanje župnijskega dneva. Mislimo nanj in si zanj rezervirajmo čas.

PRAZNIK  SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI – TA ČETRTEK

OZRAČJE VELIKEGA ČETRKA PRI VSAKI SVETI MAŠI Jn 6,51–58

Praznik sv. rešnjega telesa in krvi je edinstven praznik ter pomemben dan vere in slavljenja za vsako krščansko občestvo. Nastal je z jasnim ciljem, da bi javno izpričal vero Božjega ljudstva v Jezusa Kristusa, ki živi in je resnično navzoč v najsvetejšem zakramentu evharistije. To je praznik, ki so ga uvedli, da bi Gospoda javno molili, slavili in se zahvaljevali njemu, ki nas v evharističnem zakramentu še vedno ljubi »do konca, vse do darovanja lastnega telesa in krvi« (CD 115,1).
To, dragi prijatelji, je večna in živa dediščina, ki nam jo je Jezus zapustil v zakramentu svojega telesa in krvi. Dediščina, ki zasluži, da jo vedno znova premišljujemo in na novo živimo, dokler ne bo mogla – kot se je izrazil papež Pavel VI. – »vsem dnevom našega življenja vtisniti svoje neizčrpne učinkovitosti.«
Praznovanje se bo nadaljevalo v procesijah sv. Rešnjega Telesa.
Na sam praznik, 19.6. bo pri župnijski cerkvi,
(22.6. bo sklep verouka).
V nedeljo, 29.6. v Grajski vasi,
v nedeljo, 6.7. bo v Šentrupertu,
(V nedeljo, 13.7. bo sklep oratorija in župnijski dan)
V nedeljo 20.7. bo v Šmatevžu.
Procesije, ki bodo ob nedeljah, bodo vse ob 10.30 uri.
Naprošamo vse, ki postavljate kapelice, da jih tudi letos.  Vse bogoslužne sodelavce in vse Božje ljudstvo pa vabimo k udeležbi in sodelovanju..

MAŠNI NAMENI

NED—15.6.
Nedelja Sv. Trojice
Vid, mučenec
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Franca Rančigaja

PON—16.6.
Beno, škof
18.30 za +Lojzeta Pirš in družino Pikl
Ves teden vrtnice

TOR—17.6.
Albert, tretjerednik
18.30 za +Gabrijela Bončina .oblet.

SRE—18.6.
Marcelijan, mučenec
17.00 pogreb s sv. mašo +Jožefa Zmrzlak
18.30 za +Franca Mak -oblet. in +starše Marijo in Antona Basle

ČET—19.6.
SV. REŠNJETELO IN KRI
Nazarij, koprski škof
7.30 za vse župljane
17.00 ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
18.30 za +Antona Šlander, vse Koprivove
Procesija sv. R.Telesa okrog cerkve

PET—20.6.
Adalbert, škof
18.30 za +Viljema -oblet. in Pavlo Natek

SOB—21.6.
Alojzij Gonzaga, redov.
18.30 za +Alojza in Julijano Slemenšek in Jureta

NED—22.6.
12. nedelja med letom
Pavlin, škof
7.00 za vse župljane – žive in rajne
7.30 za veroučence in njihove starše
10.30 za +Julijano in Ignaca Cizej, Bognarjeve in Amalijo Merzelj
Sklep veručnega leta in spričevala

 

Verouk: v tem tednu ni več veroučnih srečanj, ampak priprava na sklep veroučnega leta prihodnjo nedeljo. Veroučenci vabljeni k sv. spovedi (vsekakor pa tisti, ki niste bili pri spovedi za veliko noč). Priložnost vsak dan pred sv. mašo.
Seja župnijskega pastoralnega sveta bo v sredo ob  ob 20.00 uri v Domu srečanj. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer   II. devetošolca
Dežurni ministrant(ka):  Jan Juhart, Luka Semprimožnik
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: Gomilsko