Oznanila za 29. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_29-1Srečne pa vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo;  zakaj resnično, povem vam: Mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite, in niso videli; in slišati, kar vi slišite, in niso slišali. (Mt 13,15–17)

 


BESEDA O BESEDI

ZAKAJ JIM GOVORIŠ V PRILIKAH? Mt 13,1–23
Kakor beremo v današnjem evangeliju, je Kristus poslušalcem »veliko povedal v prilikah« (Mt 13,3). Evangelij celo poudarja, da jim »ničesar ni govoril brez prilike« (Mt 13,34). Ne čudimo se, če so ga učenci spraševali: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« (Mt 13,10). Jezus je »pri poučevanju pogosto uporabljal prilike in živahne zgodbe, ki izražajo globoke resnice s preprostimi in vsakdanjimi izrazi« (Etika v družbenem obveščanju, 32). Zavedal se je, da se poslušalec ob zgodbi laže zamisli, spremeni svoje življenje ali pa se celo spreobrne. Zato bi današnji evangelij s priliko o sejalcu lahko uporabil kot en sam zagovor svojega načina oznanjevanja, saj pri njem velikokrat uporabljam zgodbe.
Samo ugibamo lahko, zakaj je Jezus uporabljal prilike, vendar nam v današnjem evangeliju nakazuje odgovor. Zgodba in Božja beseda sta nevsiljivi in pustita človeku svobodo, da ju sprejme ali pa odkloni. Božjo besedo zato Kristus primerja s semenom. Seme je krhka, ranljiva, nemočna stvar: če je zemlja kamnita, pusta, nerodovitna, bo usahnilo; če pa ga bo sprejela, bo obrodilo obilen sad. Bog nam po svoji besedi ne govori kot diktator, ampak kot ljubeč oče. Ker je njegova beseda nevsiljiva, je beseda ljubezni in more spremeniti človeško srce, česar pa diktatorjeva ne more. Bog nam ne govori samo po svoji besedi, ampak tudi po dogodkih. Božja beseda pa nam pomaga, da si moremo prav razlagati dogodke življenja. Blagor tistim, za katere sta Božja beseda in Božji glas najpomembnejša v življenju.
Prosimo Gospoda, da bi pozorno poslušali njegovo besedo in bi v njeni luči gledali na dogodke v življenju, da bo tudi za nas veljalo njegovo blagrovanje: »Blagor vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo!«. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

15. nedelja med letom

Nekoč je živel priljubljen učitelj, ki je resnice ponazarjal z zgodbo. Eden od učencev ga je vprašal, zakaj je izbral prav ta način poučevanja. Učitelj mu je odgovoril: »Zdi se mi najboljše, da na življenjska vprašanja odgovorimo z zgodbo!«
Potem je dejal: »Pred davnimi časi se je Resnica odpravila po svetu brez vsakršnega okrasja. Ljudje so trumoma bežali od nje in nihče je ni maral sprejeti. Tako je Resnica prehodila vso deželo, ne da bi jo kdo sprejel ali ji vsaj naklonil prijazno besedo. Tedaj je vsa obupana nekega dne srečala zgodbo. Ta je bila, nasprotno, zelo vesela in srečna, oblečena v pisane barve.
‘Resnica, zakaj si tako žalostna?’ jo je vprašala zgodba.
‘Žalostna sem, ker sem pusta in grda, da se me vsakdo izogiba,’ je odgovorila Resnica.
‘Ne bodi žalostna. Sposodi si moje obleke in videla boš, da se bo vse spremenilo.‘
In res si je Resnica nadela pisano obleko zgodbe in kamorkoli je prišla, so jo vsi z veseljem in toplo sprejeli.«
In učitelj je sklenil: »Ljudje ne marajo gole resnice, veliko raje jo sprejmejo, če je prikupno oblečena.«
Včasih je resnica taka, da je kot take ne moremo sprejeti. Moramo jo »obleči« v zgodbo. Ta naredi tudi grenko resnico privlačnejšo. (po: B. Rustja, Zgodbe s semeni upanja)

… da, ne le privlačnejšo, ampak tudi razumljivejšo. Zato nam Jezus rad govori v evangeljskih prilikah, kot tudi to nedeljo.

Krščanska modrost nas uči povsod in v vseh rečeh ljubiti resnico,
se varovati krivice, modro uživati Božje darove,
se v Božjo voljo vdati in v težavah potrpeti.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Naslovljeno na vas

ORATORIJ 2014 je bil na Gomilskem od 7. do 13. julija           
2014_29-2Ta teden bo čas živahnega utripa oratorijskega dogajanja v župnijskem središču , delno pa tudi drugje.
Razpoloženje in in občutja prav gotovo odseva  »oratorijska« sv. maša na to nedeljo. Ta mladostni utrip pa je tudi eden izmed žarkov upanja za prihodnost tukajšnega župnijskega občestva, ki ima prav ta dan svoj župnijski praznik.
Vsem, ki ste kakorkoli podprli oratorij in prispevali k njegovemu uspešnemu poteku – iskren Bog plačaj! Posebna zahvala pa velja velikodušnim animatorjem na čelu z Majdo, ter vsem sponzorjem oratorija.
Bog daj, da bi prihodnje leto zopet lahko tukaj doživeli vsaj en tako lep, zanimiv in prijeten počitniški teden.
Udeležba in sodelovanje na župnijskem dnevu pa je najprej »barometer« naše zavesti pripadnosti krščanskemu občestvu, nato pa tudi priložnost za rast in krepitev te zavesti.
Seveda, naše občestvo ne lebdi v zraku, ampak v prostoru in času naše lepe domovine Slovenije. Današnji župnjski praznik ravno sovpada z zelo pomembnim dnem za prihodnost naše države, zato nas tudi na tem praznovanju preveva misel nanjo in molitev zanjo in vse, ki jim bo zaupana zahtevna odgovornost popeljati našo skupnost iz nezavidljivega stanja v  boljšo, za vse bolj brezskrbno in pravičnejšo prihodnost. Da bi zmogli v našo družbo prinesti več spravljivosti, strpnosti in medsebojnega spoštovanja ter povezanosti, …

PROCESIJE sv. Rešnjega Telesa
2014_29-3V nedeljo 20.7. bo v Šmatevžu. – sklepna
Procesije, ki bodo ob nedeljah, bodo vse ob 10.30 uri.
Naprošamo vse, ki postavljate kapelice, da jih tudi letos.  Vse bogoslužne sodelavce in vse Božje ljudstvo pa vabimo k udeležbi in sodelovanju.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje telo!

 

 

MAŠNI NAMENI

NED—13.7.
15. ned. med letom
Henrik (Hinko), cesar    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Ivana Rajovca in Grabnarjeve
Sklep oratorija in župnijski dan
Pri tej sv. maši bo darovanje za animatorje

PON—14.7.
Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovit.     
18.30 tu ne bo sv. maše

TOR—15.7.   
Bonaventura, škof, c.u.    
18.30 tu ne bo sv. maše

SRE—16.7.  
Karmelska Mati Božja (Karmen)    
18.30 za +Ivana -oblet. in Marijo Knez

ČET—17.7.
Aleš, spokornik
17,00 tu ne bo sv. maše (v Šentrupertu)
18.30 tu ne bo sv. maše

PET—18.7.  
Arnold, državnik, škof        
18.30 tu ne bo sv. maše

SOB—19.7.   
Arsenij Veliki puščavn. 
18.30 za +starše Šketa

NED—20.7.
16. ned. med letom
Marjeta Antijohijska, mučenka    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Jakoba in Radota Drev (v Šmatevžu)
Procesija sv. Rešnjega telesa -sklep

Prihodnjo nedeljo bo zadnja procesija svetega Rešnjega telesa v okviru letošnjega praznovanja praznika svetega Rešnjega telesa. Zato ste vsi prav lepo vabljeni ob 10,30 uri v Šmatevž. V župnijski cerkvi pa bo samo jutranja sv. maša (ob 7,30); prav tako pa tudi nedeljo kasneje (27.7.), ko bo praznovanje Krištofove nedelje v Grajski vasi ob 10.30.

Bralci v nedeljo: I. bralci, ki boste pri jutranji sv. maši    II. Bralci, ki boste prišli v Šmatevž
Dežurni ministrant(ka):  Nika Šlander, Nika Jelen
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Gomilsko