Oznanila za 36. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA
2014_36-1
Peter pa ga je vzel v stran in mu začel braniti: »Nikakor, Gospod, to se ti ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in Petru rekel: »Pojdi od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, marveč na to, kar je človeško.« (Mt 16,22–23)

BESEDA O BESEDI

NAJ BOG SLEDI MOJIM NAČRTOM Mt 16,21–27
Ne zgodi se poredkoma, da si ljudje zamislimo neki načrt, neko pot, kako naj teče naše življenje. Včasih podoben načrt naredimo celo za življenje drugih: starši za otroke, diktatorji za življenje naroda. S tem znajo močno škodovati drugim. Najbrž poznamo primere zagrenjenih otrok ali vsaj velike napetosti med otroki in starši, ko so slednji zahtevali, naj gredo v neko (višjo) šolo, ki pa mladim niti najmanj ni ustrezala. Pustili so šolo in morda celo zavozili življenje. Kdo ne pozna diktatorjev, ki so si zadali načrt »nacionalsocialistične čiste rase« ali »komunističnega raja na zemlji«, pa so, da bi ju uresničili, pobili in spravili v nesrečo milijone nedolžnih. So ljudje, ki naredijo projekte in celo hočejo, da Bog potem stopi na njihovo stran in jih podpre, pa naj si zamislijo še tako neumno stvar. Sliši se smešno, a je tako, da na neki način oni Bogu »določajo«, kaj naj stori.
V današnjem evangeliju ima apostol Peter odločilen načrt, popoln projekt, kaj naj Jezus naredi v življenju. Z drugimi učenci si je zamislil, da bo Jezus kralj, oni njegovi ministri, ki bodo sedeli »eden na njegovi desnici, eden na levici«. Vladali bodo skupaj z njim in imeli velik vpliv. Zato se zelo začudijo, ko jim Kristus začne razodevati, »da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti, … da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati« (Mt 16,21). Njihovi projekti so v tem trenutku ogroženi. Zato Peter stopi h Kristusu in mu brani, da bi to storil. Tu se »spopadeta« dve logiki: Petrova in Kristusova. Kristus hoče pokazati na logiko ljubezni. On nas tako ljubi, da se njegova ljubezen ne ustavi niti pred žrtvijo in trpljenjem. Hoče pokazati na neizogibno življenjsko resnico, da mora prava ljubezen prej ali slej trpeti, biti pripravljena na žrtvovanje. Prava ljubezen bo morala tako kot Kristusova iti na križ, vstopiti v veliko noč. A samo taka ljubezen prinaša odrešenje. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

22. nedelja med letom

Vedimo, da nihče ne zna in ne zmore pomagati nositi križa drugemu, če ni sam prej dolgo hodil v Jezusovo šolo križa! … Kaj je bolezen, kaj pomeni biti odrinjen, nepoznan, kaj je sramota in nerazumevanje, kaj je življenjski brodolom ali izguba ljubljenih … Vse to more vedeti le nekdo, ki je vsaj delček tega sam izkusil. Kaj ve tisti, ki ni trpel!? Bore malo! Človek, poln moči in življenjske sile, navadno težko razume trpečega in preizkušanega. Šele trpljenje nam pomaga, da vidimo in razumemo, da smo blagi, dobri in pripravljeni pomagati. Samo kdor je sam izkusil, kako je nositi težo križa, bo našel pravo besedo, ki potolaži in dvigne trpeča srca. Umetnosti tolažbe se namreč ne moremo naučiti iz knjig, ampak samo iz življenja. Pogumno sprejmimo svoj križ in opogumljajmo tiste, ki obupujejo pod težo svojega. (po: J. Kužniku)

Začenjamo novo šolsko in veroučno leto
2014_36-2Počitniški čas je za nami in spet sedamo v šolske in veroučne klopi. To še ne pomeni, da sedaj ne bo več priložnosti za razvedrilo in proste ter vesele trenutke. Nikar ne razmišljaj tako! Le urnik bodo spet zapolnile še druge aktivnosti, ki so povezane s šolo. Če smiselno razporediš čas za naloge, učenje, krožke in druge interesne dejavnosti, se lahko veseliš tudi prostega časa. Zapolni ga s koristnimi in razvedrilnimi dejavnosti, ki naj temeljijo na druženju z domačimi in prijatelji. Računalnik, televizija in pametni telefon naj bodo postranska reč. In še en prijazen nasvet: ne pozabi, da je lahko dobra ponudba za druženje tudi udeležba pri nedeljski sv. maši. Tam te ob Jezusu čakajo tudi tvoji prijatelji.
Pri nas ta teden  še ne bo verouka, ker so urniki še v pripravi. Bo pa te dni čas za nabavo veroučnih pripomočkov – knjig in zvezkov, bogoslužnih zvezkov, ki naj bi jih imeli veroučenci od tretjega do sedmega razreda. Povabilo na vaše domove čaka tudi veroučna revija Mavrica za veroučno leto 2014/15 (prva številka je septembrska in je že tu). Z Božjim blagoslovom veselo na delo!

Naslovljeno na vas

Ti Stvarnik vesolja, ti vir luči in modrosti.2014_36-3
Ti mogočni začetnik vsega.
Posveti s svojo jasnostjo v temo mojega razuma
in mi odvzemi temo greha in neznanja.
Daj mi sposobnost za dojemanje,
dober spomin za ohranjanje snovi,
sposobnost za pravilno in temeljito razumevanje,
jasnost in natančnost pri razlagi,
občutek za jezik in izražanje.
Uči me začetkov, vodi nadaljevanje, pomagaj mi pri zaključku.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
(po: Tomaž Akvinski)

Poseben pozdrav velja novincem, ki boste stopili v veroučno šolo. Naredite ta korak pogumno in veselo. Čaka vas veliko lepega.
Z vaše strani pa bo potrebno nekaj dobre volje in prizadevnosti.
Starši jim stojte ob strani. Napotitev otroka k verouku in potem spremljanje, bo tudi izpolnjevanje vaše obljube, ki ste jo dali pri krstu otroka. Seveda, pa naj bi to storili v dobro vašega otroka.

Starši, ki boste svojega otroka vključili v gomilsko veroučno skupino, pridite, prosim, z otrokom na prvi šolski dan po šoli v Dom srečanj. Za verouk v Trnavi – v šoli pa lahko prihodnjo nedeljo po maši v Šentrupertu pridete z otrokom; ali po telefonu sporočite župniku.

Za mladino pa se bodo začela srečanja z oktobrom.  Pred tem pa bo največje srečanje mladih slovenskih kristjanov (ki je največje srečanje mladih Slovenije nasploh) v Stični. To bo letos v soboto, 20. septembra. Naši mladi župljani, rezervirajte si čas za ta dogodek in se čim prej prijavite, da lahko rezerviramo prevoz pri kateri drugi skupini.

MAŠNI NAMENI

NED—31.8.
22. ned. med letom
Nikodem, Jezusov učenec    
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Borisa Turnška – oblet.

PON—1.9.
Egidij (Tilen), opat    
18.30 za +Jožeta Tiselja – oblet.

TOR—2.9.   
Marjeta, devica, mučenka    
18.30 za +Alfonza Tekavca (r. d.)

SRE—3.9.  
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj    
18.30 za +družino Javoršek

ČET—4.9.
Rozalija Sicilska, devica, spokornica
Prvi četrtek    
17.00 za +Silvota Koruna (v Šentrupertu)
18.30 za +Ivana in Marijo Knez
Molitev za duhovne poklice

PET—5.9.
Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
Prvi petek        
18.30 za +Ivana Pintarja – oblet.
Litanije Jezusovega srca

SOB—6.9.
Zaharija, prerok.    
Prva sobota
18.30 ne bo sv. maše

NED—7.9.
23. ned. med letom
Regina, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Rudija Jelena – oblet. in sorod. (v Šentrupertu)

Ta teden bo prvi v tem v tem mesecu. Tako bodo zopet pomenljivi dnevi na začetku meseca: vabljeni k molitvi za duhovne poklice v četrtek, v petek pa k češčenju Jezusovega srca.
Bo pa ta teden v znamenju začetka novega pastoralnega kroga in seveda novega katehetskega leta – imejmo ti dve pomembni zadevi v mislih tudi pri naši molitvi.

Sestanek cerkvenih ključarjev bo v torek ob 20.00 uri v župnišču. Lepo vabljeni vsi!

Bralci v nedeljo: I. Tilen Hadolin, Anka Skok II. v Št.R. Karmen Posedel Golob, Ana Šram
Dežurni ministrant(ka):  Tajda Natek, Špela Pajer
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Zakl.