Oznanila za 37. teden 2014

BESEDA ŽIVEGA BOGA

2014_37-1Povem vam tudi: »Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo moj Oče, ki je v nebesih, vse storil.Kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,19–20)

BESEDA O BESEDI

OPOMINJATI V LJUBEZNI Mt 18,15–20

Če kdo stori kaj narobe, je naša dolžnost, da ga opomnimo. Dejstvo pa je, da neradi opozarjamo bližnje na napake, ampak »zaradi ljubega miru« raje molčimo, saj ni lahko opominjati drugih. Če se človeku približamo z ostrino, lahko stvari samo poslabšamo.  Nelson Mandela v svoji avtobiografiji opisuje zapor na otoku Robben. Nekega dne so ga poklicali v glavno pisarno. Otok je obiskal general in je želel vedeti, ali imajo zaporniki kaj pritožb. Pri pogovoru je bil navzoč tudi Badenhorst, vodja zaporov, ki so ga zaporniki sovražili. Mandela je mirno, a prepričljivo in po resnici povedal obiskovalcu, nad čem se zaporniki najbolj pritožujejo. Upravnikovemu grehu krivičnosti ni hotel dodati še svojega greha sovraštva ali jeze. General si je natančno zapisal pritožbe, ki so se v veliki meri dotikale upravnikovega ravnanja. Naslednji dan je prišel Badenhorst k Mandeli in dejal: »Zapuščam otok. Rad bi vam samo še zaželel srečo v življenju.« Ob teh besedah je Mandela osupnil. Pozneje je pripovedoval: »Bil sem presenečen. To mi je povedal kot človek in prvič je pokazal svojo človeško plat. Zahvalil sem se mu za dobre želje in tudi njemu zaželel srečo pri njegovih prizadevanjih.« Mandela je o tem dogodku še dolgo premišljal. Gotovo je bil Badenhorst neusmiljen upravnik, a prav to srečanje razodeva, da je obstajala še druga plat njegove osebnosti, ki je bila do takrat zakrita. Zato Mandela sklene: »To je bil koristen opomin, da nosijo vsi ljudje srčiko samospoštovanja, in če se dotaknemo njihovega srca, se lahko spreobrnejo.«
Približati se drugim in jih opomniti zahteva pogum in modrost. V prvih časih krščanstva so zelo poudarjali  bratsko opominjanje, kar izhaja tudi iz današnjega evangelija. Zanimivo je, da so opominjanje imeli za dobro delo. Če torej vidimo, da brat greši, ne govorimo tega drugim (ne opravljajmo), ampak to povejmo njemu. Če tudi to ne pomaga, ne govorimo o napakah povsod, ampak povejmo to duhovnemu človeku (Cerkvi). Vedno pa prosimo Gospoda, da bi opominjali v ljubezni in nikoli s sovraštvom ali v jezi. (po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem)

23. nedelja med letom

Češčenje angelov varuhov naj ne bi bila samo otroška pobožnost; odrasli kristjani angelov varuhov nič manj ne potrebujemo — in po besedah sv. Bernarda jim dolgujemo “spoštljivost za navzočnost, vdanost za dobrohotnost, zaupanje za varstvo”.
Premnogim kristjanom je bila in je še danes misel na angele varuhe v veliko oporo pri resnem prizadevanju za življenje po evangeliju. Tako zveličavna misel na Božjo navzočnost prav povsod dobi ob misli na navzočnost angela varuha tem večjo živost. Sv. Bernard vzklika: »Pazi nase! Kajti ob vseh tvojih potih ti stojijo ob strani angeli, kakor jim je bilo ukazano. V vsakem prenočišču, v vsakem kotičku imej spoštovanje pred svojim angelom! Kako neki bi si upal storiti v njegovi navzočnosti kaj takega, česar bi si ne upal storiti v moji navzočnosti?«.
Obstoj angelov si je treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi: razlog za njihovo bivanje je Božja ljubezen; Bog, ki je sam v sebi neskončno srečen, hoče stvari narediti deležne svoje popolnosti in svoje notranje sreče. V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu Očeta lepo rečeno: »Samo ti si dober, ti si vir življenja. Zato si vse ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in da bi mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. Z njimi te tudi mi veselo slavimo in po našem glasu vse stvarstvo pod nebom. (po: Anselm Grün)

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice – Petrovče, 13. septembra 2014 ob 9. uri

2014_37-2Pred nami je škofijski molitveni dan za duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Tema letošnjega molitvenega dneva je: »Vi pa ste Božja njiva.« (1 Kor 3,9). Misel, da je duhovni poklic izmoljen, naj nas še bolj spodbudi k molitvi v ta namen.
V soboto bo ob 9. uri v petrovški baziliki najprej molitvena ura, istočasno bo v Dominikovem domu srečanje za ministrante z letošnjima novomašnikoma in ob 10. uri sv. maša, ki jo bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.
Lepo vabljeni vsi.

Naslovljeno na vas

VEROUČNA ŠOLA ODPIRA VRATA

Spoštovani starši, dragi šolarji! Nekaj šolskih dni v novem šolskem letu je že za vami. Z veroučnimi srečanji pa bomo začeli v tem tednu (s ponedeljkom 8.9). V tem tednu bo tudi priprava na katehetsko nedeljo, ki bo prihodnjo nedeljo, ko bo pri drugi sv. maši bogoslužni začetek veroučnega leta. Takrat pričakujemo vse veroučence in njihove starše. Vsi pa naj bi si priskrbeli veroučne pripomočke. Priporočam tudi Mavrico, večjim pa Ognjišče.

URNIK VEROUKA:

Na Gomilskem:
prvi razred v torek ob 12.40 uri
drugi razred v petek ob 11.40 uri
tretji in četrti razred v petek ob 12.40 uri
peti razred v torek ob 12.40 uri
šesti razred in sedmi razred v četrtek po prihodu avtobusa
osmi in deveti razred v ponedeljek ob 15.00 uri2014_37-3

V Trnavi (v šoli) vsi ponedeljek:
prvi razred ob 11.40 uri
drugi razred ob 12.45 uri
tretji in četrti razred ob 13.25 uri

V Šentrupertu (v cerkvi – zakristiji) v torek:
peti razred ob 14.30
šesti razred in  sedmi razred ob 15.15 uri
osmi razred in deveti razred ob 16.00 uri

Če bo potrebno in mogoče, se bo v tem tednu urnik še kaj dopolnil.
Če pa kdo v določenem terminu res ne bi mogel prihajati k verouku, pa naj se s starši oglasi pri katehetu, da se poišče ustrezna rešitev.
Posvetimo Bogu svoje delo – otroci, starši in katehet. Vse župnijsko občestvo pa naj nas spremlja z molitvijo.

Mladinski – srečanja za fante in dekleta (dijake, študente, mlade delavce in kmete) do prehoda ure na zimski čas ob 19.30 uri ob petkih. Začetek bo 4. oktobra. Lepo vabljeni! Pridružite se vsi, ki ste letos zapustili osnovno šolo.

Še prej pa bo VSESLOVENSKI SHOD MLADIH »STIČNA 2014«v soboto,  20. septembra.  Mladi, rezervirajte si čas za ta edinstven dogodek. Čim prej tudi najavite svojo udeležbo župniku ali kateremu od animatorjev, da se pravočasno povežete s kakšno drugo skupino mladih za skupno pot.

MAŠNI NAMENI

NED—7.9.
23. ned. med letom
Regina, dev., mučenka
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Rudija Jelena – oblet. in sorod. (v Šentrupertu)

PON-8.9.
MARIJINO ROJSTVO – Mali šmaren
Serafina, redovnica
7.30 v zahvalo za dar življenja
18.30 za +Franca -oblet. In Pavlo Jernejc

TOR—9.9.
Peter Klaver, misijonar
18.30 za +Franca Kolšeka -oblet. ter Ivana in Terezijo Božič

SRE—10.9.
Pulherija (Leposlava), cesarica
18.30 za +Roterjeve in teto Trezo

ČET—11.9.
Prot in Hijacint, mučenca
17.00 za +Miro in Tonija (v Šentrupertu)
18.30 Za +Hedviko Petek, vse Tekavčeve

PET—12.9.
Marijino ime
18.30 za +Marijo (god) in Ivana Grah

SOB—13.9.
Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
17.00 slavje PGD Grajska vas  (g. škof)
18.30 za +starše Kapel in sorodnike

NED—14.9. katehetska
24. ned. med letomPovišanje sv. Križa
Notburga, dekla
7.00 češčenje
7.30 za vse župljane – žive in rajne
10.30 za +Terezijo Topovšek in vse njene
Bogoslužni začetek veroučnega leta
dva krsta

Ta teden bo  reden verouk (urnik glej spredaj).

Seja Tajništva ŽPS bo v sredo ob 20.00 uri v župnišču. Vsi člani lepo vabljeni.

Bralci v nedeljo: I. Mojca in Jan Strožer II. Damjana Rojnik, Saša Podbregar
Dežurni ministrant(ka):  Semprimožnik Lucijan, Lončar Nejc
Urejanje in krašenje župnijske cerkve: naprošamo Gomilsko